Lindrucker

Vilkår for at opnå rabat på din indbodækning

Løsningen skal leve op til følgende krav:

Fill out my online form.

Klausul:
Det er en betingelse for fuld udbetaling af erstatning af skadeudgiften, at der er monteret Lindrucker sikkerhedsløsninger på alle vinduer og døre, hvor det er muligt, med følgende omfang:

1 lås + 1 glaslistesikring pr. vindue eller dør

eller

2 glaslistesikringer pr. vindue eller dør såfremt ovenstående ikke er muligt

Sikkerhedsløsningerne skal være monteret af en af Lindrucker godkendt låsesmed, og alle låse skal være aflåst, når forsikringsstedet forlades.

Kvittering for montering af låsene skal opbevares og fremvises ved forespørgsel ifm. skade.

Såfremt ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, bærer forsikringstager en selvrisiko på 20 % af den af Codan anerkendte skadesudgift dog maksimum kr. 5.000 i tilfælde af tyveri fra forsikringsstedet. Hertil kommer den for policen valgte selvrisiko.

I øvrigt henvises til forsikringsbetingelsernes bestemmelser om indbrudstyveri og simpelt tyveri.