Sikker online skolepakke

Gratis undervisningsmateriale til indskolingen og mellemtrinet

Codan har sammen med erfarne undervisere udviklet skræddersyet undervisningsmateriale for at gøre danske elever mere sikre online.

Elever skal rustes til et sikkert liv online

Børn står over for mange nye udfordringer i takt med den digitale udvikling, men især de mindre børn er ikke bevidste om faldgruberne. Derfor har vi i Codan udviklet to sæt skræddersyet undervisningsmateriale til indskolingen og mellemtrinet, som ruster børnene til at begå sig online. Vi har udviklet materialet, fordi mange lærere efterspurgte undervisningsmateriale til de mindre klasser, efter de havde arbejdet med det gratis materiale til udskolingen.

Et fleksibelt koncept til undervisning og forældremøder

Med Sikker Online Skolepakken stiller Codan undervisningsmateriale gratis til rådighed for alle lærere. Materialet er fleksibelt og udgør et færdigt koncept til et undervisningsforløb – men øvelserne kan også bruges enkeltvis i klassen og på forældremøder. 

Materialet indeholder:

  • Cases fra børnenes hverdag
  • En film
  • En quiz
  • En plakat med læring
  • En lærervejledning til undervisning og forældremøde

Udviklet og afprøvet med Ungdomsbyen

Sikker Online Skolepakken er skabt i samarbejde med Ungdomsbyens pædagogiske konsulenter på baggrund af Codans oplysningsfilm Sikker Online, der i 2017 blev vist på mange folkeskoler.

Det siger lærerne...

"Lærermaterialet er overskueligt og let at læse. Godt det er så kort, så får man læst det hele. Jeg vil rigtig gerne bruge flere af øvelserne, nu jeg har prøvet dem, og eleverne syntes, det var sjovt."

Rikke Bangsgaard, lærer i 2. klasse

​”Jeg synes materialet er rigtigt fint. Som børnene også sagde, er det lige præcist seriøst. Jeg føler mig rigtigt godt klædt på, og jeg var meget tilfreds med lærevejledningen, som var let at gå til og let at bruge. Jeg vil helt sikkert arbejde videre med det en anden dag. Jeg vil anbefale det til mine andre kolleger på Mellemtrinnet. Det er rigtig godt til vores klasselærermoduler.”

Birgitte Frandsen, lærer i 4. klasse

Det siger eleverne...

"Jeg synes, øvelserne var rigtig gode. Jeg vidste godt meget af det, men det var rart at få genfortalt."

"Jeg synes, det var sjovt og lærerigt, og så vil jeg gerne arbejde med det igen."

Elever i 2. klasse


​”Jeg har lært, hvor meget der kan ske på nettet, og hvad jeg kan gøre.”

​”Jeg vil i hvert fald anbefale det til andre klasser på min skole.”

​Elever i 4. klasse

Det indeholder skolepakken

Materialet er opbygget sådan, at der er forslag til et færdigt koncept for et undervisningsforløb samt et forældremøde – men det er fleksibelt, så øvelserne kan også bruges enkeltvis.

Vejledning til underviser

Vejledningen beskriver detaljeret opbygningen af undervisningsforløbet samt læringsmål. Der er også links til yderligere viden og information. Modulerne er fleksible og kan bygges op alt efter behov.

Materialet er udarbejdet sammen med Ungdomsbyen, som har fungeret som pædagogiske konsulenter, og er efterfølgende testet af skoleklasser i både indskolingen og mellemtrinet.

Øvelser der giver læring –cases til undervisningen og forældremødet

Case-øvelserne sætter eleverne i forskellige situationer, som de skal forholde sig til. Har de den nødvendige viden om online sikkerhed? Alt efter behov kan underviser vælge at udvælge enkelte cases eller at gennemføre alle cases.

Case-arkene kan også bruges til et forældremøde.

Plakat der fastholder læring fra forløbet

Aktiv øvelse hvor eleverne kan arbejde med en plakat, der kan hænges op i klassen som en påmindelse om de vigtigste læringer fra forløbet.

Eleverne skal i fællesskab blive enige om, hvilke huskeregler der er de vigtigste at få skrevet på plakaten, som skal hænge i klassen.

Smart Online film

Film omkring online sikkerhed, som fungerer om en diskussions og undervisningsstarter.
Link til filmen er integreret i undervisningsmaterialet.

Svar på typiske spørgsmål (til forældre)

Arket giver forældre og voksne svar på typiske spørgsmål omkring sikkerhed online for at blive bedre rustet til at støtte deres børn på den digitale rejse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Codans CSR Manager, Kristine Henriques på kvh@codan.dk eller 30 37 78 65