Sikker online skolepakke

Gratis undervisningsmateriale til indskolingen og mellemtrinet

Codan har sammen med erfarne undervisere udviklet skræddersyet undervisningsmateriale for at gøre danske elever mere sikre online.

Fill out my online form.

Elever skal rustes til et sikkert liv online

Børn står over for mange nye udfordringer i takt med den digitale udvikling, men især de mindre børn er ikke bevidste om faldgruberne. Derfor har vi i Codan udviklet to sæt skræddersyet undervisningsmateriale til indskolingen og mellemtrinet, som ruster børnene til at begå sig online. Vi har udviklet materialet, fordi mange lærere efterspurgte undervisningsmateriale til de mindre klasser, efter de havde arbejdet med det gratis materiale til udskolingen.

Et fleksibelt koncept til undervisning og forældremøder

Med Sikker Online Skolepakken stiller Codan undervisningsmateriale gratis til rådighed for alle lærere. Materialet er fleksibelt og udgør et færdigt koncept til et undervisningsforløb – men øvelserne kan også bruges enkeltvis i klassen og på forældremøder. 

Materialet indeholder:

  • Cases fra børnenes hverdag
  • En film
  • En quiz
  • En plakat med læring
  • En lærervejledning til undervisning og forældremøde

Udviklet og afprøvet med Ungdomsbyen

Sikker Online Skolepakken er skabt i samarbejde med Ungdomsbyens pædagogiske konsulenter på baggrund af Codans oplysningsfilm Sikker Online, der i 2017 blev vist på mange folkeskoler.

Det siger lærerne...

"Lærermaterialet er overskueligt og let at læse. Godt det er så kort, så får man læst det hele. Jeg vil rigtig gerne bruge flere af øvelserne, nu jeg har prøvet dem, og eleverne syntes, det var sjovt."

Rikke Bangsgaard, lærer i 2. klasse

​”Jeg synes materialet er rigtigt fint. Som børnene også sagde, er det lige præcist seriøst. Jeg føler mig rigtigt godt klædt på, og jeg var meget tilfreds med lærevejledningen, som var let at gå til og let at bruge. Jeg vil helt sikkert arbejde videre med det en anden dag. Jeg vil anbefale det til mine andre kolleger på Mellemtrinnet. Det er rigtig godt til vores klasselærermoduler.”

Birgitte Frandsen, lærer i 4. klasse

Det siger eleverne...

"Jeg synes, øvelserne var rigtig gode. Jeg vidste godt meget af det, men det var rart at få genfortalt."

"Jeg synes, det var sjovt og lærerigt, og så vil jeg gerne arbejde med det igen."

Elever i 2. klasse


​”Jeg har lært, hvor meget der kan ske på nettet, og hvad jeg kan gøre.”

​”Jeg vil i hvert fald anbefale det til andre klasser på min skole.”

​Elever i 4. klasse

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Christina Krambeck Sønderbye
Bæredygtighedsspecialist
abciso@almbrand.dk