Sikker Online

Vores børn skal rustes til et sikkert liv online

Codan stiller derfor gode råd og undervisningsmateriale til rådighed for forældre og lærere.

Danske unge bruger mere tid foran tablet, computer og TV sammenlignet med andre unge i Europa. Alligevel angiver ca. hver femte danske forælder i en undersøgelse, at de intet har gjort for at sikre deres børn online.

Vi skal ikke skræmme de unge, men vi skal ruste dem til at begå sig i den digitale verden. Codan tilbyder derfor gode råd til forældre og et undervisningsforløb til lærere i folkeskolen, som klæder de unge på til at begå sig sikkert på de digitale medier. Indholdet er udviklet sammen med erfarne it-eksperter og pædagogiske konsulenter.

Materiale til indskoling og mellemtrin

Materiale til udskoling