Skybrud

Se hvordan du sikrer din bolig mod skybrud

Når der er skybrud, kan store vandmængder trænge ind i din bolig, give vandskader, fugt i kælderen og ødelægge familiefotos, tøj, møbler, juniors kunstværker og andre uerstattelige værdier.

Her på siden kan du bl.a. få gode råd af handyman Erik Peitersen til forebyggelse og finde guides til at undgå fugt i kælderen eller tips til hvordan du indretter dit kælderrum så du kan undgå de værste vandskader på ting, du holder af. Desuden kan du blive klogere på skybrudstermer og fagbegreber med vores ordliste, som forklarer kort og præcist alt det, du har brug for at vide, hvis skaden er sket, eller du vil kende forskellen på skybrud og stormflod eller måske ønsker at forebygge med fx sandfang.

Husk også at tilmelde dig vores gratis SMS-service, som varsler dig, så du kan forberede dig på storm, skybrud, snevejr eller andre ekstremme vejrforhold.
Tilmeld dig SMS-varsling

Det danske vejr har de seneste år budt på stadigt voldsommere vejrfænomener. 2017 var det tiende vådeste år, som DMI har registreret siden 1874 og sommerperioden bød på særskilt meget nedbør, og medførte oversvømmede veje og vand i kældre.

Codan tager hvert år pulsen på danskernes forhold til klimaet, vejret og skader på boligen forårsaget af vejret. Undersøgelsen konkluderer, at regn og skybrud sidste i 2017 forårsagede langt de fleste af alle skader (59 pct.) på danskernes boliger. Det er en markant stigning fra 2016, hvor regn og skybrud kun var årsag til en tredjedel (31 pct.) af alle skader på boligerne.

En tredjedel af boligejerne (31 pct.) har i løbet af de sidste fem år fået foretaget skadesforebyggende tiltag på boligen, og knap to tredjedele (59 pct.) brugte mellem 0-20.000 kr. på forebyggelse sidste år. Det vidner om, at boligejerne er opmærksomme på vigtigheden af at forberede boligen til det vildere vejr.

Skader skal anmeldes hurtigt

Anmeld skade

Når der er varslet skybrud

Læs mere

Når der er varslet skybrud

For at forberede dig og dit hus på store mængder regn ved skybrud, har vi her en række gode råd, du kan følge:

 • Følg vejrmeldingerne, så du er opdateret på vejrsituationen
 • Tjek at de udendørs afløbsriste ikke er stoppet af f.eks. blade
 • Tjek også at tagrender er renset og tagnedløb ikke er stoppet
 • Luk vinduer - specielt skal du være påpasselig med tagvinduer.(Vandskader efter vand, der kommer gennem åbne vinduer er ikke dækket af forsikringen)
 • Hvis du har kælder: Sørg for at hæve dit indbo over gulvet, så det ikke tager skade, hvis der kommer vand i kælderen
 • Grav evt. render omkring huset, så vandet kan ledes uden om huset. Dette hjælper kun ved mindre oversvømmelser og kun i situationer, hvor vandet kan løbe væk fra huset
 • Hav en aftale med andre fritidshusbeboere om hjælp, hvis du ikke er i dit fritidshus eller ikke kan komme til det

Under skybrud

Læs mere

Når der er skybrud

 • Du bør blive i dit hus, så du kan gribe ind, hvis der kommer vand ind
 • Hav spande, koste, skovle og klude klar, så du kan opsamle det vand, der alligevel måtte trænge ind
 • Vær klar til at redde dit indbo til et tørt sted

Efter skybrud - og hvis du har fået skader

Læs mere

Efter skybrud

Hvis du har fået skader på dit hus eller dit indbo efter et skybrud, er det vigtigt at du hurtigst muligt kontakter os. Her har vi samlet nogle gode råd til hvad du skal gøre.

 • Anmeld straks eventuelle skader, hvis det har regnet så meget, at der er tale om "voldsomt skybrud"
 • Hav dit policenummer parat
 • Forsikringsmæssigt er der tale om "voldsomt skybrud", når nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normal konstruerede og vel vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare afledningen. 
  Eller udtrykt i millimeter: 40-50 mm regn i løbet af 24 timer eller 1 mm regn pr. minut vil være "voldsomt skybrud"
 • Skader på huset anmeldes til din bygningsforsikring, og skader på indbo anmeldes til din indboforsikring
 • Aftal med selskabet hvad du selv kan gøre, og hvad der kan vente. Aftal eventuelt besøg af taksator
 • Gør hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede den er
 • Flyt indbogenstande væk, der står i vand
 • Få vandet væk og få sat udtørring i gang. Brug evt. affugter.
 • Luk eventuel op til lukkede vandskadede konstruktioner. Hvis ikke disse tørres ud hurtigt risikerer du angreb af skimmelsvamp. Aftal med dit forsikringsselskab, at det er ok, før du går i gang
 • Varm de vandskadede rum op og luft hyppigt ud, det kan fjerne meget fugt. Kan du ikke selv klare det, så få fat i et skadesservicefirma, en håndværker eller andre, der kan hjælpe dig. Dit forsikringsselskab betaler de rimelige og nødvendige udgifter, du har til midlertidig reparation, der kan forebygge yderligere skader´
 • Gem kvitteringer for de udgifter, der har været til nødreparation
 • Tag fotografier af eller videofilm det, der er ødelagt

15 % rabat på din husforsikring med en højvandslukker

Læs mere

En højvandslukker giver dig sikring mod oversvømmelse fra kloaksystemet, der er en af de mest ubehagelige følgeskader ved skybrud. Som kunde hos os får du 15% rabat på din husforsikring, hvis nogle få kriterier er opfyldt

 • Installationen er udført af en autoriseret kloakmester
 • Du har tegnet en serviceaftale med en autoriseret kloakmester, så installationen efterses min. 1 gang årligt

Rabatten på din husforsikring fortsætter hvert år, så længe du sørger for at få tjekket og vedligeholdt systemet en gang om året.

Er du allerede kunde hos os, og har du installeret en højvandslukker, skal vi bare bruge en kopi af din serviceaftale med autoriseret kloakmester. Når vi modtager den, kan vi ændre din husforsikring, så du fremadrettet får 15% rabat. Og du modtager en ny police – nemt og ligetil.

Mere om hvordan du kan forebygge skybrudsskader

Læs mere