Skybrud


Se hvordan du sikrer din bolig mod skybrud.

Når der er skybrud, kan store vandmængder trænge ind i din bolig, give vandskader, fugt i kælderen og ødelægge familiefotos, tøj, møbler, juniors kunstværker og andre uerstattelige værdier.

Her på siden kan du bl.a. få gode råd af handyman Erik Peitersen til forebyggelse og finde guides til at undgå fugt i kælderen eller tips til hvordan du indretter dit kælderrum så du kan undgå de værste vandskader på ting, du holder af. Desuden kan du blive klogere på skybrudstermer og fagbegreber med vores ordliste, som forklarer kort og præcist alt det, du har brug for at vide, hvis skaden er sket, eller du vil kende forskellen på skybrud og stormflod eller måske ønsker at forebygge med fx sandfang.

Husk også at tilmelde dig vores gratis SMS-service, som varsler dig, så du kan forberede dig på storm, skybrud, snevejr eller andre ekstremme vejrforhold. Tilmeld dig SMS-varsling

Det danske vejr har de seneste år budt på stadigt voldsommere vejrfænomener med skybruddet i København i 2011, som det foreløbigt mest ekstreme eksempel. Skybruddet er målt som det skybrud med den højeste værdi, siden man begyndte at måle på mængden i 1950’erne samt fik Københavnerrekord i intensitet. Skybruddet i 2011 ramte dele af Sjælland og hele Hovedstadsområdet.

Mængden af regnvand betød oversvømmelser i erhvervsejendomme, museer, tunneller, på flere togstationer og vitale motorveje på grund af alt for høj vandstand, hvilket betød, at store dele af trafikken i København var ramt i flere dage. Men også skader og gener for privatpersoner og husejere var en af konsekvenserne ved det store skybrud.

I alt regner Forsikring & Pension med at forsikringsudbetalingerne på baggrund af skybruddet endte på omtrent 5 milliarder, fordelt på 90.644 skader. Det er derfor uhyre vigtigt at tage alle de forbehold, man selv kan tage og ikke mindst have forsikringerne i orden, når skybruddet atter rammer Danmark.

Skader skal anmeldes hurtigt – anmeld skade her

SMS-varsling - bliv varslet ved udsigt til skybrud

Gratis SMS-varsling

Tilmeld/afmeld dig her


Vilkår for SMS-varsling

Codans SMS-varsling er en gratis service der advarer dig, når det er vurderet, at der er risiko for, at visse former for ekstremt vejr er på vej til den adresse, du angiver. Tilmelding til Codans SMS-varsling garanterer ikke, at din forsikring dækker ved en skade. Codan påtager sig intet ansvar i tilfælde af udeblevne, mangelfulde eller forsinkede SMS'er, fejl eller problemer i de tekniske løsninger, der ligger bag servicen eller indholdet af varslerne. Husk at undersøge din forsikringspolice så du ved, hvordan du er dækket.

Hvis du er i tvivl, om din forsikring dækker, er du meget velkommen til at ringe til os på tlf. 33 55 55 50.

Codans SMS-varsling anvender data fra TV2 Vejret.

Afmelding af SMS-varsling

Du kan til enhver tid afmelde Codans SMS-varsling her på siden eller ved at sende en SMS med teksten UVEJR STOP til 1919. Det koster almindelig SMS-takst.

Om SMS-varsling

Codans SMS-varsling er p.t. baseret på en risikovurdering for følgende vejrfænomener:

 • Skybrud (10 mm på 10 min, eller 15 mm på 30 min)
 • Vindstød af orkanstyrke (>32,6 m/s)
 • Vindstød af stormstyrke (24,5 - 32,6 m/s)
 • Isslag (underafkølet regn, der øjeblikkeligt fryser på kolde overflader)
 • Kraftig snestorm (>15cm sne/6 timer kombineret med vindstød over 15 m/s og fygning. eller >20cm sne/12 timer kombineret med vindstød over 15 m/s.)

Varslingerne vindstød af orkanstyrke og vindstød af stormstyrke er baseret på vurderingen af styrken i vindstødene, ikke middelvinden. Der varsles typisk 3-24 timer før, det er vurderet, at der er risiko for, at det pågældende vejrfænomen vil ramme det postnummer, du angiver. Udover ovenstående varsler kan Codan udsende enkeltstående varsler for andre vejrfænomener som f.eks. frostvejr.

Procedure for SMS-varsling

Før et varsel udsendes, vil der fra TV2 Vejret typisk blive udsendt et såkaldt ”risikovarsel” (også kaldet risikomelding). Hvis meteorologerne vurderer, at risikoen bliver større, udsender de dog et egentligt varsel om det pågældende vejrfænomen. Det er dette varsel, du vil modtage på SMS, hvis du tilmelder dig Codans SMS-varsling.

Indhold af SMS-varsling

Codan vurderer løbende indholdet af sin SMS-varsling og kan uden varsel foretage ændringer i indholdet af servicen. Det kan for eksempel være ændringer, så der udsendes varsler ved yderligere vejrfænomener, eller der ikke længere sendes varsler for visse vejrfænomener, der tidligere har været medtaget i SMS-varsling. Du kan til enhver tid se, hvilke vejfænomener der indgår i SMS-varsling på denne side.

Ændring af adresse

For at ændre den adresse, der er tilknyttet varslingen, skal du afmelde varslingen og dernæst tilmelde dig varslingen igen via codan.dk/skybrud.

Højvandslukker

Få 15 % rabat på din husforsikring

En højvandslukker giver dig sikring mod oversvømmelse fra kloaksystemet, der er en af de mest ubehagelige følgeskader ved skybrud.
Som kunde i Codan får du 15% rabat på din husforsikringen, hvis nogle få kriterier er opfyldt:

 • Installationen er udført af en autoriseret kloakmester
 • Du har tegnet en serviceaftale med en autoriseret kloakmester, så installationen efterses min. 1 gang årligt.

Rabatten på din husforsikring fortsætter hvert år, så længe du sørger for at få tjekket og vedligeholdt systemet en gang om året.

Er du allerede kunde i Codan og har installeret en højvandslukker, skal vi bare bruge en kopi af din serviceaftale med autoriseret kloakmester. Når vi modtager den kan vi ændre din husforsikring, så du fremadrettede får 15% rabat. Og du modtager en ny police – nemt og ligetil.

Vær opmærksom på følgende:

Højvandslukkeren skal naturligvis være korrekt installeret og fuld funktionsdygtig og serviceaftalen skal overholdes. Hvis du har en skybrudsskade og dette ikke er overholdt udbetales en delvis erstatning, der svare til forholdet mellem den betalte præmie og den præmie, der skulle være betalt, hvis præmien ikke var nedsat. Er du ikke kunde i forvejen, kan du ringe til Codan på 33 55 55 50 for at få et tilbud på dine forsikringer.

Når der er varslet skybrud

Når der er varslet skybrud

For at forberede dig og dit hus på store mængder regn ved skybrud, har vi her en række gode råd, du kan følge.

 • Følg vejrmeldingerne, så du er opdateret på vejrsituationen
 • Tjek at de udendørs afløbsriste ikke er stoppet af f.eks. blade
 • Tjek også at tagrender er renset og tagnedløb ikke er stoppet
 • Luk vinduer - specielt skal du være påpasselig med tagvinduer.(Vandskader efter vand, der kommer gennem åbne vinduer er ikke dækket af forsikringen)
 • Hvis du har kælder: Sørg for at hæve dit indbo over gulvet, så det ikke tager skade, hvis der kommer vand i kælderen
 • Grav evt. render omkring huset, så vandet kan ledes uden om huset. Dette hjælper kun ved mindre oversvømmelser og kun i situationer, hvor vandet kan løbe væk fra huset
 • Hav en aftale med andre fritidshusbeboere om hjælp, hvis du ikke er i dit fritidshus eller ikke kan komme til det

Under skybrud

Når der er skybrud

 • Du bør blive i dit hus, så du kan gribe ind, hvis der kommer vand ind
 • Hav spande, koste, skovle og klude klar, så du kan opsamle det vand, der alligevel måtte trænge ind
 • Vær klar til at redde dit indbo til et tørt sted

Gratis SMS-varsling

Tilmeld dig vores gratis SMS-varsling og vær forberedt næste gang vejret viser tænder.

Læs mere

Efter skybrud - og hvis du har fået skader

Efter skybrud

Hvis du har fået skader på dit hus eller dit indbo efter et skybrud, er det vigtigt at du hurtigst muligt kontakter os. Her har vi samlet nogle gode råd til hvad du skal gøre.

 • Anmeld straks eventuelle skader, hvis det har regnet så meget, at der er tale om "voldsomt skybrud"
 • Hav dit policenummer parat
 • Forsikringsmæssigt er der tale om "voldsomt skybrud", når nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normal konstruerede og vel vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare afledningen. 
  Eller udtrykt i millimeter: 40-50 mm regn i løbet af 24 timer eller 1 mm regn pr. minut vil være "voldsomt skybrud"
 • Skader på huset anmeldes til din bygningsforsikring, og skader på indbo anmeldes til din indboforsikring
 • Aftal med selskabet hvad du selv kan gøre, og hvad der kan vente. Aftal eventuelt besøg af taksator
 • Gør hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede den er
 • Flyt indbogenstande væk, der står i vand
 • Få vandet væk og få sat udtørring i gang. Brug evt. affugter.
 • Luk eventuel op til lukkede vandskadede konstruktioner. Hvis ikke disse tørres ud hurtigt risikerer du angreb af skimmelsvamp. Aftal med dit forsikringsselskab, at det er ok, før du går i gang
 • Varm de vandskadede rum op og luft hyppigt ud, det kan fjerne meget fugt. Kan du ikke selv klare det, så få fat i et skadesservicefirma, en håndværker eller andre, der kan hjælpe dig. Dit forsikringsselskab betaler de rimelige og nødvendige udgifter, du har til midlertidig reparation, der kan forebygge yderligere skader´
 • Gem kvitteringer for de udgifter, der har været til nødreparation
 • Tag fotografier af eller videofilm det, der er ødelagt

Gratis SMS-varsling

Tilmeld dig vores gratis SMS-varsling og vær forberedt næste gang vejret viser tænder.

Læs mere


Er skaden sket?

Ring eller anmeld online

33 55 55 55

Anmeld skaden

.... døgnet rundt

Mere om hvordan du kan forebygge skybrudsskader