Guide: Sådan vedligeholder du dit hus

Når der er skybrud, åbner himlens sluser sig virkeligt alvorligt, og de enorme regnmængder kan gøre store skade på dit hus. Men ved ganske almindelig vedligeholdelse, kan man faktisk undgå rigtigt mange skader. De store vandmængder kommer fx løbende ned af tagfladen og ender selvfølgelig i tagrenden. Hvis den er stoppet eller fyldt med skidt, så sker der det, at vandet vil løbe fuldstændigt ukontrolleret ud over tagrenden - ned i soklen og ned i fundamentet, hvor det vil gøre rigtigt stor skade.

Rens tagrenden ofte

Brug hænderne, evt. med gummihandsker på, eller brug en lille skovl og fjern det skidt samt blade fra efteråret, der har samlet sig i tagrenden. Det er meget vigtigt, at alt, hvad der ligger i tagrenden, kommer væk, så der er frit afløb ned til kloakken.

Se Erik Peitersen rense tagrender

Sandfang

Når man har renset tagrenden, er det vigtigt, at man også er opmærksom på det næste led i systemet. Det hedder et sandfang og er en lille brønd, hvor alt, der kommer fra tagrenden, løber ned. Et sandfang har til formål at udskille sand, grus, blade og kviste fra vandet i en spildevandsbrønd. Det skidt, der kommer ned i sandfanget, bundfælder sig og bliver der. Husk derfor at rense et sandfang minimum 2 gange om året, ellers vil sandfange stoppe til og fungere lige som en fyldt tagrende og dermed sende regnvandet ud over kanten og ned i soklen.

Gå en tur

I det hele taget er det vigtigt, at man engang imellem går en tur rundt om sit hus og tjekker alle de steder, hvor der kan være problemer. Eksempelvis er det en klassiker, at have en kælderskakt, hvor vinden har sørget for at blæse en masse blade ned. Bladene vil typisk samle sig ved en rist, og betyder at vandet ikke kan løbe væk. Vandstanden i en kælderskakt kan stige meget hurtigt og løbe ind i kælderen. Se også efter husmuren. Du finder måske en forsætning i væggen, som er stor en revne, der går helt ind i murværket. Der vil typisk trænge en masse vand ind her, hvis det bliver udsat for regnvejr. Vær endvidere opmærksom på såkaldte afskalninger af soklen. Det står lige som et åbent sår, hvor vandet vil trænge direkte ind i soklen og gøre skade der.