Ordforklaringsliste

Faskine

Regnvand bliver ofte ledet ud til kloakker, men man kan også lede regnvandet til en såkaldt faskine. En faskine er en metode, hvor man graver et hul i jorden, hvortil regnvandet bliver ledet for derefter at sive langsomt ned i jorden og ud i undergrunden. Faskinen består af en udgravning til et hulrum i jorden, som man fylder op med sten eller plastikkassetter til formålet. Man skal have særlig tilladelse til at have en faskine på din grund. Se din kommunes hjemmeside for vejledning og regler der, hvor du bor.

Højvandslukke

En højvandslukke består af et rør med to klapper, som man monterer i forbindelse med gulvafløb. Klapperne fungerer som en sluse, som dirigerer spildevand ud af huset ved at åbne for vandgennemstrømning og lukker, hvis der kommer vand retur. Konkret forhindrer lukken vandet fra oversvømmede gader og veje i at løbe tilbage og gennem kloakken i dit hjem. Løsningen kræver en autoriseret montør og skal efterses en gang om året for at sikre at snavs og skidt ikke påvirker klapperne i at udelukke vand ude fra. Man har brug for en højvandslukke, hvis man et husejer og har en kælder. Man kan også få glæde af en højvandslukke som boligforening med kælderrum og skakt. Det er også kældre med toiletter. Man kan installere flere højvandslukker – en for hvert afløb.

Omfangsdræn

Fugt i sokkel og fundament giver skader på dit hus og kan betyde svamp og dårlig indeklima. Fugt kan også betyde, at man ikke kan bruge sin kælder til opbevaring af tekstiler eller møbler. Med et omfangsdræn kan du holde en fugtig kælder tør. Omfangsdrænet opsamler det vand, der samler sig i din kælder og leder det ud af huset, så både hus og kælder slipper for fugt og fugtskader. Omfangsdrænet skal graves ned og ledes ud til det offentlige kloaksystem. Du skal derfor rådføre dig med en kloakmester/VVS’er inden du begynder at grave ud til et omfangsdræn.

Opstemning

Ordet betyder, at noget stiger. Betegnelsen bruges også til at beskrive, når vandstanden stiger i kloaksystemerne forårsaget af kraftige regnskyl.

Opstuvning og stuvning

Ordet betyder at fylde noget op på lidt plads. Begrebet bruges bl.a. i forbindelse med øgning af vandstand i kloakrør. Man bruger typisk stuvnig – eller opstuvning - til at forklare det der sker, når et kraftigt regnvejr forårsager en stigende vandstand i kloakker, rendestene og brønde.

Pumpebrønd

En pumpebrønd er en metode til at lede spildevand ud af huset. Spildevandet fra huset ledes hen til en pumpebrønd, som man skal placere uden for huset. Når brønden er fyldt med spildevand, pumper den automatisk vandet ud på vejen og er klar til at modtage mere spildevand fra dit hjem. Løsningen er typisk dyrere end højvandslukke og fungerer ikke ved strømsvigt.

Sandfang

Et sandfang har til formål at udskille sand, grus, blade og kviste fra vandet i en spildevandsbrønd. Hvis man sorterer disse elementer fra, holder kloaksystemet længere tid og man sikrer sig også, at kloakrørene ikke stoppes til og skaber unødvendige oversvømmelser ved kraftigt regnvejr.

Skybrud – hvad er skybrud?

Skybrud var efter 2011 på alle danskeres læber. Men er skybrud blot et moderne ord for kraftigt regnvejr? Hvor meget regn skal der til, for at der er tale om et skybrud? Danmarks Meteorologiske Institut definerer et skybrud ud fra mængden af regnvand i tid: "mere end 15 mm nedbør på 30 minutter". Tommelfingerreglen er, at der er tale om et skybrud, når regnen er så kraftig, at afløbssystemer ikke kan klare mængden af vand. Skybrud kan ramme store geografiske områder, men kan også ramme lokalt. Der er tale om et regnvejr, der svarer til en måneds normal nedbør og som rammer inden for ganske få minutter.

Bliv varslet om vejret på din telefon

Stormflod – hvad er stormflod?

Når en storm eller kraftig vind presser store mængder vand ind over land, taler man om en stormflod eller vandflod. Der er tale om en voldsom oversvømmelse, som skyldes for høj vandstand i havet. Der skal være tale om ekstreme vandstande og oversvømmelser, før der er tale om en stormflod. Det er kun ved kyster og ved lave områder, der kan forekomme stormflod. I Danmark er der nedsat et såkaldt Stormråd, som officielt er dem, der afgør, om der har været stormflod eller ej. Det er stadigt forsikringsselskaberne, der modtager anmeldelserne og behandler sagerne. Statistisk set er der mere end 20 år imellem tilfælde af stormflod i Danmark.

Hvad er forskellen på skybrud og stormflod?

Der er stor forskel på skybrud og stormflod. Skybrud giver oversvømmelse i afløb og kloakker på grund af meget kraftigt regnvejr, hvor stormflod er oversvømmelse på grund af høj vandstand i havet. Begge dele er erstatningsberettigede og for begge parter gælder det, at man anmelder skaden så hurtigt som muligt.

Sokkel

Fundamentet er husets bærende del. Den øverste del af et fundament kaldes en sokkel. Revner og skader i husets sokkel kan betyde, at der kan være problemer med husets fundament. Større skader på soklen er ofte tegn på sætningsskader og bør renoveres. Soklen og fundamentet vil i fin tilstand forhindre fugt i at trænge op igennem huset og derfor kan det være en god ide at tjekke sokkel og fundament for sprækker og revner, der vil kunne blive værre ved skybrud.

Vandskade

Vandskade er ikke et nyt fænomen. Der sker mange skader hvert år, der kommer fra vand. Vandskader fra sprungne rør, stigning af grundvand, havvand og kloakvand, men også vandskader på grund af stormflod og skybrud.