Sne og snestorm

Under snestorm/når det sner

Tjek, om der er fygesne på loftet. Er der det, skal mest muligt fjernes.

Efter sne/snestorm

Snerydningspligt
Da du som husejer har snerydningspligt på din vej, skal du, straks efter snevejret er holdt op, sørge for at sneen bliver ryddet, og at der bliver foretaget den nødvendige glatførebekæmpelse.

Fjern sne fra taget
Tjek, at tage med lav hældning og flade tage ikke bærer for store snemængder, som kan beskadige taget. Ligger der mere end en meter sne, eller en halv meter på lette tage, bør den fjernes.

Fare for sneskred eller istapper?
Tjek, at der ikke er fare for sneskred fra taget og ned på opholdsarealer. Driver dannes primært på læ side af hus og tag. Fjern også eventuelle istapper, som hænger på tagrenden eller tagudhænget.

Er der fare for sneskred fra taget, og er der istapper, der ikke kan fjernes, kan områder afspærres.

Risiko for frostsprængninger
Fjern sneen omkring dit hus og bygninger, så facaden ikke efterfølgende risikerer at få frostsprængninger.

Fygesne og vandskader
Tjek, om der er fygesne på loftet eller andre rum, hvor der er sprækker eller åbent udefra. Er der det, skal mest muligt fjernes, da smeltet sne kan give store mængder vand, som kan resultere i vandskader på huset.

Glatføreskade

Er der sket et glatføreuheld med personskade på arealer, du er ansvarlig for, skal du anmelde skaden til din husforsikring. Har du ikke ansvarsforsikring på denne, skal du anmelde skaden til din indboforsikring Lov ikke erstatning. Det er dit forsikringsselskab, der skal vurdere, om du har overtrådt reglerne for glatførebekæmpelse og kan bebrejdes uheldet. Kan du det, vil de sørge for, at den tilskadekomne vil få erstatning efter gældende lov.

(Kilde: Forsikring og Pension)

Anmeld skade