Storm

Gode råd til hvordan du kan forebygge stormskader

Når der er varslet storm

 • Følg vejrmeldingen på www.dmi.dk, i radioen eller på tv
 • Fjern løse genstande udenfor huset. Fx parasol og havemøbler. Det der ikke kan fjernes, kan du måske binde sammen
 • Knækkede eller visne grene, der endnu ikke er faldet ned bør fjernes, hvis de er til fare for personer, bil eller hus
 • Luk porte, døre og vinduer
 • Er der bygninger under opførelse eller større udvendig reparationsarbejde i gang:
  - fastgør presenninger og/eller de kraftige net
  - tjek stilladser
  - afstiv byggematerialer, der kan vælte
  - afstiv nyopførte konstruktioner, der bliver påvirket af vinden.
 • Hav aftale med andre beboere om hjælp, hvis du ikke er hjemme - fx. er på ferie

Under storm

 • Lyt til nyhedsudsendelserne og følg den vejledning, der bliver udsendt
 • Bliv inden døre
 • Hav batterilygte og transistorradio parat, hvis strømmen forsvinder
 • Hvis taget skades, så fjern de indbogenstande, der kan blive skadet, hvis det begynder at regne eller sne
 • Du skal ikke begynde at afdække et skadet tag mens det stormer – det kan være farligt for dig
 • Får du alvorlig skade på dit hus, så ring efter hjælp hos det lokale beredskab (112). Har du abonnement hos et redningskorps kan du vælge, at ringe til dem.

Er du i tvivl om, hvad du bør gøre, kan du ringe til os på 33 55 55 50

Efter storm hvis du har fået en skade

Har du fået stormskader, du ikke selv kan klare, skal du hurtigst muligt kontakte den skadeservice partner, der dækker dit område.

Kontakt os hurtigst muligt
Hav dit policenummer parat, det er en stor hjælp. Aftal eventuelt besøg af taksator. Skader på huset anmeldes til husforsikringen mens skader på indbo anmeldes til din indboforsikring.

Anmeld skade

Hvad kan du selv gøre

 • Gør hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede er
 • Dæk ituslåede vinduer med træplader, plastik eller andet materiale, der kan holde vind og regn ude
 • Luk huller i taget eller få dem dækket over med presenning
  - Er der udsigt til nedbør, så flyt de indbogenstande, der er umiddelbart under huller i taget, så der ikke sker vandskade på disse. Det, der ikke kan flyttes, bør dækkes med plastik. Det gælder også tæpper og trægulve
  - Har der været/er der strømsvigt, så tjek din fryser. Flyt eventuelt varer over til venner og bekendte, der har strøm og plads i fryseren. De fleste frysere kan godt klare et kortvarigt strømsvigt, uden det går ud over indholdet.
 • Kan du ikke selv klare det, så få fat i den skadeservice partner, der dækker dit område

 
Du kan også tage fat i en håndværker eller andre, der kan hjælpe dig.
- Gem kvitteringer for de udgifter, der har været til nødreparation
- Tag fotografier af eller videofilm det, der er ødelagt

Langsigtede råd - så er du klar næste gang vejret viser tænder

 • Murede gavltrekanter skal være sikkert fastgjort til tagkonstruktionen
 • Tjek, at tagantenner er ordentligt fastgjort – barduner og fastgørelse i mur må ikke være rustne
 • Tjek, at der ikke er løse dele ved skorstene
 • Tjek at der ikke er løse rygsten på tegl- og betontage – og at eventuel understrygning er intakt, samt at tagstensbinderne ikke er rustet over
 • Fastgør løse tagplader / løse tagsten
 • Tage af stålkonstruktion, skal være fastgjort sikkert til bygningen. Kontakt en rådgivende ingeniør herom
 • Har du store træer, der står tæt ved dit eller naboens hus, så overvej om de ikke burde fældes. Er de syge eller har de rådne eller løstsiddende grene, skal træet/grenen fjernesHusforsikring

Ofte følger der regn med storm. Du kan tilvælge dækningen Udvidet Vand til din husforsikring, hvis du vil have dækket skader efter regn, der trænger ind i huset.

Gratis SMS-varsling: Sådan forbereder du dig på vejret

Du kan abonnere på at modtage gratis varsler om vejret via SMS fra Codan. Tilmeld dig her og vær foran, næste gang vejret viser tænder.

Gode råd hvis du har fået en stormskade

 • Smid ikke beskadigede ting væk før forsikringsselskabets taksator har set det, eller din sag er afsluttet
 • Passer du hus for en ven, der er ude og rejse, skal du fx hurtigst iværksætte tømning af en oversvømmet kælder og efterfølgende udtørring af kælder, eller afdækning af et tag, hvor tagstenene er blæst af