Frostskader

Gode råd til hvad du skal gøre før og efter frost.

Vinteren og frostvejret kan medføre diverse skader på huset. Som husejer bør du derfor være opmærksom på frostvejret og forsøge at forebygge de skader, som det kan medføre. Hos Codan giver vi dig gode råd til, hvordan du kan undgå frostskader i vinterperioden, og hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude.

Hvad er frostskader?

I Danmark er frostvejr almindeligt i vinterperioden. Frostvejret kan medføre diverse skader, som du bør være opmærksom på. Frostskader kan være en række forskellige ting såsom:

  • Sprængte rør
  • Ødelagt murværk
  • Beskadiget terrasse
  • Opskubbede hegnspæle
  • Revner i soklen

3 gode råd til at undgå frostskader

Før frostvejret er det en god ide at forebygge de skader, som kan opstår i forbindelse med frost. Vi har samlet 3 gode råd til, hvordan du kan undgå frostskader i vinterperioden. 

1. Opvarm alle rum i huset
Det er vigtigt, at du opvarmer alle rum i huset. Temperaturen i rummene skal være over 14 grader, hvis du vil undgå frostskader på vandrør. 

2. Tøm og luk for vandet til udendørshaner
Sørg for, at der ikke er vand i udendørshanerne. Luk derefter for vandet. Du kan med fordel skifte til vandhaner, der kan tåle frost udenfor.

3. Hold cirkulationspumpen tændt
Cirkulationspumpen skal være tændt hele vinteren. Du må derfor ikke slukke for den henover vinteren.

Hvis frostskaden er sket

Har du fået frostskader efter frostvejret, skal du anmelde skaderne. Frostskader på dit hus, skal meldes til din husforsikring. Det gælder også, hvis der er sket et glatføreuheld uden for dit hus, hvor du har ansvaret for at salte, såfremt du har en ansvarsforsikring. Har du ikke en ansvarsforsikring på denne, skal du anmelde skaden til din indboforsikring.    Frostskader på indbo skal meldes til din indboforsikring.

Du kan anmelde dine skader her:

Anmeld skade