Kraftig regn og skybrud

Forebyg og undgå vandskader efter kraftig regn og skybrud

Klimaforandringerne vil med sikkerhed skabe mere ekstremt og vildt vejr i fremtiden. Det betyder voldsommere og hyppigere skybrud, som kan give slemme vandskader, fugt i kælderen og ødelægge indbo. Hos Codan giver vi dig gode råd til, hvordan du kan undgå og forebygge skader efter kraftig regn og skybrud.

Se, hvad du kan gøre før, under og efter kraftig regn og skybrud

Forebyg skader før regn og skybrud

 • Undgå fugt i kælderen ved at sørge for god ventilation, varme, fugtfjerner. Undgå også at tørre tøj. Læs mere her.
 • Led vandet væk fra huset ved at etablere terrænfald og investere i et omfangsdræn. Læs mere om, hvordan du gør det her.
 • Grav en faskine ned i haven for at aflaste kloaksystemet.
 • Indret dit kælderrum på en måde, der gør det sværere at få vandskader. Læs mere her.
 • Vedligehold dit hus ved at rense tagrender og sandfang. Læs mere her.

Undgå kloakvand i kælderen. Du kan læse mere om, hvordan du gør det her. 

Når der er varslet regn og skybrud

 • Følg vejrmeldingerne på dmi.dk, så du er opdateret på vejrsituationen.
 • Tjek udendørs afløbsriste - de må ikke være stoppet af f.eks. blade.
 • Tjek tagrender - de skal være renset, og tagnedløb må ikke være stoppet.
 • Luk vinduer - specielt tagvinduer. Vandskader efter vand, der kommer gennem åbne vinduer er ikke dækket af forsikringen.
 • Hvis du har kælder, så sørg for at hæve dit indbo over gulvet, så det ikke tager skade, hvis der kommer vand i kælderen.
 • Grav render omkring huset, så vandet kan ledes uden om huset. Dette hjælper kun ved mindre oversvømmelser og kun i situationer, hvor vandet kan løbe væk fra huset.

Under kraftig regn og skybrud

 • Du bør blive i dit hus, så du kan gribe ind, hvis der kommer vand ind.
 • Hav spande, koste, skovle og klude klar, så du kan opsamle det vand, der alligevel måtte trænge ind.
 • Vær klar til at redde dit indbo til et tørt sted.

Hvis der er sket skader efter regn og skybrud

 • Anmeld straks eventuelle skader her, hvis det har regnet så meget, at der er tale om "voldsomt skybrud", og hav dit policenummer parat.
 • Forsikringsmæssigt er der tale om "voldsomt skybrud", når nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normal konstruerede og vel vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare afledningen.
  Eller udtrykt i millimeter: 40-50 mm regn i løbet af 24 timer eller 1 mm regn pr. minut vil være "voldsomt skybrud".
 • Skader på huset anmeldes til din husforsikring, og skader på indbo anmeldes til din indboforsikring.
 • Aftal med os, hvad du selv kan gøre, og hvad der kan vente. Aftal eventuelt besøg af taksator.
 • Gør hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede den er.
 • Flyt indbogenstande væk, der står i vand.
 • Få vandet væk og få sat udtørring i gang. Brug evt. affugter.
 • Luk eventuelt op til lukkede vandskadede konstruktioner. Hvis ikke disse tørres ud hurtigt, risikerer du angreb af skimmelsvamp. Aftal med os, at det er ok, før du går i gang.
 • Varm de vandskadede rum op og luft hyppigt ud, det kan fjerne meget fugt. Kan du ikke selv klare det, så få fat i et skadesservicefirma, en håndværker eller andre, der kan hjælpe dig. Vi betaler de rimelige og nødvendige udgifter, du har til midlertidig reparation, der kan forebygge yderligere skader.
 • Gem kvitteringer for de udgifter, der har været til nødreparation.
 • Tag fotografier af eller videofilm det, der er ødelagt.

Hvordan dækker din forsikring efter skybrud?

Hos Codan kan du tilvælge kasko til din husforsikring. Det betyder, at vi dækker dine skader efter vildt vejr som skybrud. Vores husforsikring kan du skræddersy efter dine behov. Læs mere om husforsikring.

Hvis uheldet er ude har vi samlet en tjekliste for, hvordan du kommer bedst igennem vandskaden

Voldsommere og hyppigere skybrud i fremtiden

Det danske vejr har de seneste år budt på stadigt voldsommere vejrfænomener med oversvømmede veje, vand i kældre og andre skader på boligen som følge. Særligt i 2019 var der mange skader forårsaget af lokale skybrud i hele Danmark, og de mange skybrud forventes desværre at blive normalen i fremtiden.

Mange danskere forbereder sig ikke på skybrud

Codan tager hvert år pulsen på danskernes forhold til klimaet, vejret og skader på boligen forårsaget af vejret. Undersøgelsen konkluderer blandt andet, at det i 2021 næsten er halvdelen (47 pct.) af boligejerne, som mener, at skybrud er den vejrskade, der er vigtigst at sikre sin bolig imod. Alligevel forbereder tæt på hver tredje boligejer (29 pct.) sig ikke, når vejrudsigten melder om skybrud.

Den manglende forberedelse kan hænge sammen med, at mange danske boligejere ikke ved, hvad man kan gøre for at sikre sin bolig mod vandskader (36 pct.). Vi har derfor samlet en række gode råd til at forebygge vandskader før, under og efter et skybrud.

3 gode råd til at holde vandet udendørs

 1. Rengør tagrender og riste, så afløbet er frit
 2. Investere i et højvandslukke, så vandet ikke kan komme op igennem afløbet
 3. Installere ventilationsriste i væggene eller vinduer med ventilation, så du undgår fugt.