Skybrud

Klimaforandringer betyder bla. flere skybrud. Når der er skybrud, kan store vandmængder trænge ind i din bolig, give vandskader, fugt i kælderen og ødelægge familiefotos, tøj, møbler, juniors kunstværker og andre uerstattelige værdier.

Se hvordan du sikrer din bolig mod skybrud

Her på siden kan du bl.a. få gode råd af handyman Erik Peitersen til forebyggelse og finde guides til at undgå fugt i kælderen eller tips til hvordan du indretter dit kælderrum så du kan undgå de værste vandskader på ting, du holder af. Desuden kan du blive klogere på skybrudstermer og fagbegreber med vores ordliste, som forklarer kort og præcist alt det, du har brug for at vide, hvis skaden er sket, eller du vil kende forskellen på skybrud og stormflod eller måske ønsker at forebygge med fx sandfang.

Husk også at tilmelde dig vores gratis SMS-service, som varsler dig, så du kan forberede dig på storm, skybrud, snevejr eller andre ekstremme vejrforhold.
Tilmeld dig SMS-varsling

Det danske vejr har de seneste år budt på stadigt voldsommere vejrfænomener med oversvømmede veje, vand i kældre og andre skader på boligen som følge. Særligt i 2019 var der mange skader forårsaget af lokale skybrud i hele Danmark, og de mange skybrud forventes desværre at blive normalen i fremtiden.

Codan tager hvert år pulsen på danskernes forhold til klimaet, vejret og skader på boligen forårsaget af vejret. Undersøgelsen konkluderer blandt andet, at det i 2021 næsten er halvdelen (47 pct.) af boligejerne, som mener, at skybrud er den vejrskade, der er vigtigst at sikre sin bolig imod. Alligevel forbereder tæt på hver tredje boligejer (29 pct.) sig ikke, når vejrudsigten melder om skybrud.

Den manglende forberedelse kan hænge sammen med, at mange danske boligejere ikke ved, hvad man kan gøre for at sikre sin bolig mod vandskader (36 pct.). Vi har derfor samlet en række gode råd til at forebygge vandskader før, under og efter et skybrud.

Når der er varslet skybrud

For at forberede dig og dit hus på store mængder regn ved skybrud, har vi her en række gode råd, du kan følge:

 • Følg vejrmeldingerne, så du er opdateret på vejrsituationen
 • Tjek at de udendørs afløbsriste ikke er stoppet af f.eks. blade
 • Tjek også at tagrender er renset og tagnedløb ikke er stoppet
 • Luk vinduer - specielt skal du være påpasselig med tagvinduer.(Vandskader efter vand, der kommer gennem åbne vinduer er ikke dækket af forsikringen)
 • Hvis du har kælder: Sørg for at hæve dit indbo over gulvet, så det ikke tager skade, hvis der kommer vand i kælderen
 • Grav evt. render omkring huset, så vandet kan ledes uden om huset. Dette hjælper kun ved mindre oversvømmelser og kun i situationer, hvor vandet kan løbe væk fra huset
 • Hav en aftale med andre fritidshusbeboere om hjælp, hvis du ikke er i dit fritidshus eller ikke kan komme til det

Under skybrud

 • Du bør blive i dit hus, så du kan gribe ind, hvis der kommer vand ind
 • Hav spande, koste, skovle og klude klar, så du kan opsamle det vand, der alligevel måtte trænge ind
 • Vær klar til at redde dit indbo til et tørt sted

Hvis du har fået skader efter skybrud

Hvis du har fået skader på dit hus eller dit indbo efter et skybrud, er det vigtigt at du hurtigst muligt kontakter os. Her har vi samlet nogle gode råd til hvad du skal gøre.

 • Anmeld straks eventuelle skader, hvis det har regnet så meget, at der er tale om "voldsomt skybrud"
 • Hav dit policenummer parat
 • Forsikringsmæssigt er der tale om "voldsomt skybrud", når nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normal konstruerede og vel vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare afledningen. 
  Eller udtrykt i millimeter: 40-50 mm regn i løbet af 24 timer eller 1 mm regn pr. minut vil være "voldsomt skybrud"
 • Skader på huset anmeldes til din husforsikring, og skader på indbo anmeldes til din indboforsikring
 • Aftal med os hvad du selv kan gøre, og hvad der kan vente. Aftal eventuelt besøg af taksator
 • Gør hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede den er
 • Flyt indbogenstande væk, der står i vand
 • Få vandet væk og få sat udtørring i gang. Brug evt. affugter
 • Luk eventuelt op til lukkede vandskadede konstruktioner. Hvis ikke disse tørres ud hurtigt, risikerer du angreb af skimmelsvamp. Aftal med os, at det er ok, før du går i gang
 • Varm de vandskadede rum op og luft hyppigt ud, det kan fjerne meget fugt. Kan du ikke selv klare det, så få fat i et skadesservicefirma, en håndværker eller andre, der kan hjælpe dig. Vi betaler betaler de rimelige og nødvendige udgifter, du har til midlertidig reparation, der kan forebygge yderligere skader´
 • Gem kvitteringer for de udgifter, der har været til nødreparation
 • Tag fotografier af eller videofilm det, der er ødelagt.

Forebyg skybrudsskader

Så er du klar næste gang, der er skybrud.