Guide: Led vandet væk og undgå vandskade

Under et skybrud kan der falde lige så meget regn på en time, som der normalt falder på en hel måned. Og de enorme mængder af regnvand skal ledes væk fra huset. Hvis de ikke kommer væk, kan der opstå meget alvorlige regnskader og fugtskader i sokkel og murværk.

Etablér et terrænfald

Det er utroligt vigtigt, at man etablerer et såkaldt terrænfald. Det betyder, at man leder regnvandet væk fra huset. Hvis man fx har et hus, hvor fliserne udenfor op mod huset er sunket, så vil vandet naturligt løbe ind i soklen, og der vil lynhurtigt opstå fugtproblemer i kælderen. Ved et terrænfald gælder det om at hæve fliserne, så det naturlige fald ikke sker ind mod husets fundament. Det samme gælder, hvis man har en trappeskakt ned til en kælder.

Investér i et omfangsdræn

Selvom man har lavet de nødvendige foranstaltninger med terrænfald væk fra huset, så vandet løber væk, kan der alligevel stå så meget vand i jorden rundt om huset, at det langsomt trækker ind i soklen - og i værste fald kan det resultere i svamp og andre vandskader. Det kan være en god idé at investere i et omfangsdræn i den forbindelse.
Et omfangsdræn etableres langs med soklen på et hus nede i kælder- gulvhøjde. Det fungerer på den måde, at man installerer et rør, der har et lag af fibertex med en masse små huller i, så vandet kan trænge ind i røret og blive ledt væk til det lokale kloaksystem eller en faskine. Man må ikke selv installere et omfangsdræn. I stedet skal man kontakte en autoriseret kloakmester.

Grav en faskine ned i haven

For at aflaste det kommunale kloaksystem, kan man grave en faskine ned i sin have. En faskine er kassetter, som man graver ned i haven.

Man kan i princippet selv foretage alt forarbejdet, grave dem ned osv., men man skal have en kloakmester til at lave alle tilkoblingerne. En vigtig ting er, at man skal ansøge kommunen om få lov til at grave en faskine ned i sin have. Med en faskine har man en kapacitet, der aftager alt det vand, som man har fra sit hus, fra tagene og omfangsdrænet. Vandet siver ned og langsomt ud i jorden. Ved at lede de store mængder regnvand væk fra dit hus under skybrud, undgår du at få regnskader i dit hus.