Guide: Sådan vedligeholder du dit hus

Når der er skybrud, åbner himlens sluser sig virkelig alvorligt, og de enorme regnmængder kan gøre stor skade på dit hus. Men ved ganske almindelig vedligeholdelse, kan man faktisk undgå rigtig mange skader. De store vandmængder kommer fx løbende ned af tagfladen, og ender selvfølgelig i tagrenden. Hvis den er stoppet eller fyldt med skidt, så sker der det, at vandet vil løbe fuldstændig ukontrolleret ud over tagrenden, ned i soklen og ned i fundamentet, hvor det vil gøre rigtig stor skade.

Rens tagrenden ofte

Brug hænderne, evt. med gummihandsker på, eller brug en lille skovl, og fjern det skidt samt blade fra efteråret, der har samlet sig i tagrenden. Det er meget vigtigt, at alt, hvad der ligger i tagrenden, kommer væk, så der er frit afløb ned til kloakken.

Se Erik Peitersen rense tagrender

Sandfang

Når man har renset tagrenden, er det vigtigt, at man også er opmærksom på det næste led i systemet. Det hedder et sandfang, og er en lille brønd, hvor alt, der kommer fra tagrenden, løber ned. Et sandfang har til formål at udskille sand, grus, blade og kviste fra vandet i en spildevandsbrønd. Det skidt, der kommer ned i sandfanget, bundfælder sig og bliver der. Husk derfor at rense et sandfang minimum 2 gange om året, ellers vil sandfanget stoppe til, og fungere lige som en fyldt tagrende, og dermed sende regnvandet ud over kanten og ned i soklen.

Gå en tur

I det hele taget er det vigtigt, at man engang imellem går en tur rundt om sit hus og tjekker alle de steder, hvor der kan være problemer. Eksempelvis er det en klassiker at have en kælderskakt, hvor vinden har sørget for at blæse en masse blade ned. Bladene vil typisk samle sig ved en rist, hvilket betyder at vandet ikke kan løbe væk. Vandstanden i en kælderskakt kan stige meget hurtigt og løbe ind i kælderen. Se også efter husmuren. Du finder måske en forsætning i væggen, som er stor en revne, der går helt ind i murværket. Der vil typisk trænge en masse vand ind her, hvis det bliver udsat for regnvejr. Vær endvidere opmærksom på såkaldte afskalninger af soklen. Det står lige som et åbent sår, hvor vandet vil trænge direkte ind i soklen og gøre skade.