Sne og snestorm

Forebyg skader ved sne og snestorm.

Sne og snestorme kan medføre alvorlige skader om vinteren. Det er derfor en god ide at forebygge sneskader der, hvor det er muligt. Hos Codan guider vi dig og giver dig gode råd til, hvordan du kan forebygge skader, som opstår ved sne og snestorm.

Sne og snestorme i Danmark

Det er forholdsvis almindeligt, at der falder sne om vinteren i Danmark. Falder der mere end 10 cm sne på 6 timer eller derunder, og er der en gennemsnitlig vindhastighed på 10 m/s, er der tale om snestorm. I Danmark har vi typisk et par snestorme om året. Det er altså et vejrfænomen, som du bør forholde dig til som husejer.  

Snestorme kan ramme med jævne mellemrum og forårsage en række skader. Det er derfor en god ide at forebygge de skader, som kraftige snefald eller snestorme kan medføre. På den måde kan du muligvis komme ulykkerne i forkøbet, og det kan virkelig betale sig.

Sådan forebygger du sneskader

Hos codan har vi samlet nogle gode råd til, hvordan du kan forebygge sneskader om vinteren.

3 gode råd til at forebygge sneskader

1. Understøt ustabile konstruktioner

Er der en snestorm på vej, kan du med fordel understøtte ustabile eller skrøbelige bygninger og konstruktioner på din grund, så de ikke styrter sammen. 

2. Fjern sne fra taget

Efter kraftig sne eller snestorm kan der ligge tung sne på taget. Du bør så vidt mulig forsøge at fjerne sneen fra taget, så taget ikke bliver belastet.

3. Undersøg huller eller sprækker i taget

Det er en god ide at undersøge, om der er huller eller sprækker i dit tag, hvor der kan komme sne ind. Samles der store mængder sne, kan det medføre fugt- og vandskader.

Hold øje med snefygning, istapper og sneskred

Snefygning kan medføre store skader på dit hus. Du bør derfor være opmærksom på, hvor meget sne, der ligger på dit tag, når der er snefygning. Det gælder særligt, hvis du har et tag med lav hældning.

Du bør også holde øje med istapper og sneskred. Istapper kan hænge på tagudhænget eller tagrenden. Sørg for at fjerne dem, så de ikke forårsager ulykker. Derudover kan der være fare for sneskred fra taget, hvis sneen har samlet sig på dit tag. Det er derfor en god ide at fjerne sneen fra taget, inden dette sker.

Har du snerydningspligt?

Som husejer har du snerydningspligt. Det betyder, at du har pligt til at rydde sneen på din vej. Det skal du gøre hurtigst muligt og helst lige efter snevejret er holdt op. Derudover skal du også sørge for, at der bliver foretaget glatførebekæmpelse. Sker der alligevel en glatføreskade, kan du anmelde skaden her.

Anmeld skade


Du har snerydningspligt hele dagen, hvilket vil sige, at du skal sørge for, at der er ryddet fra tidlig morgen kl. 7 (kl. 8 om søndagen) til kl. 22 om aftenen. Det er derfor en god ide at rydde og salte, inden du tager på arbejde og når du kommer hjem igen. Er du på ferie, skal du stadig sørge for, at der bliver ryddet og saltet. Det er derfor en god ide at lave en aftale med naboen, som kan hjælpe, hvis det begynder at sne.