Gør sommerhuset sommerklart

Vinteren kan være hård ved dit sommerhus

Her er nogle gode råd til, hvad du typisk skal se efter, så du evt. kan nå at stoppe skader før de bliver for dyre og uoverskuelige.

Vand


 • Undersøg, om vandlåsen er tilstoppet
 • Åbn langsomt for vandet, så du ikke risikerer at gøre eventuelle skader større.

El og gas


 • Gennemgå og afprøv alle installationer.

Fundament, sokkel gavle og facade


 • Er der nogen synlige revner og sprækker
 • Prøv at skrabe i fugerne mellem mursten og tjek, om de er porøse. Det kan være tegn på at der er trængt vand ind.
 • Tjek facade for huller. Rotter kan nemt komme ind ad selv små huller. 

Er der tegn på utætheder i tag, inddækninger og skorsten?


 • Tjek taget for utætheder, revner eller afblæste tagsten.
 • Husk også skorstenen
 • Sidder tagbelægningen godt fast?
 • Er taget tæt og uden huller eller revner.
 • Er der nogen løse tagsten?
 • Tjek rygning og inddækninger omkring skorsten, udluftningshætter mv.

Tjek tagrender og nedløbsrør


 • Fjern snavs og skidt fra tilstoppede tagrender og nedløbsrør. Undersøg efterfølgende, om de er utætte eller gået fra i samlingerne ved at hælde vand i dem.
 • Tjek at tagrenden hælder mod nedløbsrøret og ikke hælder ind mod husets vægge. Så kan de læbe over, og der kan trænge vand ind i væggen og videre ud i huset.
 • Tjek afløbsrør for huller. Rotter kan nemt komme ind ad selv små huller. 

Kig op på loftet


 • Se efter tegn på at der er trængt vand ind eller at der har været skadedyr inde på loftet.
 • Tjek loftet i dagslys med lyset slukket. Kan der komme lys ind kan der også trænge fygesne og slagregn ind.
 • Tjek isoleringen for, om den er faldet sammen eller er fugtig nogen steder. Hvis du er i tvivl, kan du nemt måle efter med en tommestok.

Tjek vinduer og døre


 • Er der revner i sokkel og er sålbænke intakte?
 • Lukker tæt?
 • Smør evt. hængsler
 • Tjek træværket (især bund- og glaslister) for fugt, råd og svamp

Kloak og brønde


 • Fjern blade, grene og snavs fra brønde og kloak, så vandet ledes væk fra huset.