Storm

Forebyg stormskader på dit hus

Fremtidens vejr bliver vildere og vildere på grund af klimaforandringerne. Det er derfor en god ide at forebygge skader som kraftig storm kan forårsage. Hos Codan guider vi dig og giver dig gode råd til, hvordan du kan forebygge stormskader på dit hus.

Se hvad du kan gøre før, under og efter en storm

Forebyg skader før storm

 • Murede gavltrekanter skal være sikkert fastgjort til tagkonstruktionen.
 • Tjek at tagantenner er ordentligt fastgjort – barduner og fastgørelse i mur må ikke være rustne.
 • Tjek at der ikke er løse dele ved skorstene
 • Tjek at der ikke er løse rygsten på tegl- og betontage – og at eventuel understrygning er intakt. Du skal også sikre dig at tagstensbinderne ikke er rustet over.
 • Fastgør løse tagplader/løse tagsten.
 • Tage af stålkonstruktion, skal være fastgjort sikkert til bygningen. Kontakt en rådgivende ingeniør herom.
 • Har du store træer, der står tæt ved dit eller naboens hus, så overvej om de ikke burde fældes. Er de syge eller har de rådne eller løstsiddende grene, skal træet/grenen fjernes.

  Når der er varslet storm

  • Fjern løse genstande udenfor huset, fx. havemøbler og trampolin. Det der ikke kan fjernes, kan du måske binde sammen.
  • Knækkede eller visne grene, der endnu ikke er faldet ned bør fjernes, hvis de er til fare for personer, bil eller hus.
  • Luk porte, døre og vinduer.
  • Hav en aftale med naboer om hjælp, hvis du ikke er hjemme - fx. er på ferie.
  • Tilmeld dig vores SMS-varsling for vildt vejr.
  • Følg vejrmeldingen på dmi.dk, i radioen eller på tv.

  Under stormvejr

  • Lyt til nyhedsudsendelserne og følg den vejledning, der bliver udsendt.
  • Bliv inden døre.
  • Hav lygte parat, hvis strømmen forsvinder.
  • Hvis taget får en skade, så fjern de indbogenstande, der kan blive skadet, hvis det fx begynder at regne.
  • Du skal ikke begynde at afdække et skadet tag, mens det stormer – det kan være farligt for dig.

  Er du ramt af stormflod?

  For at hjælpe dig bedst muligt, anbefaler vi, at du kontakter os hurtigst muligt på tlf. 33 55 33 19.

  Er du dækket af stormflodsordningen?

  Læs mere

  Hvis der er sket skader efter stormvejr

  • Gør hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede er.
  • Dæk ituslåede vinduer med træplader, plastik eller andet materiale, der kan holde vind og regn ude.
  • Luk huller i taget eller få dem dækket over med presenning.
  • Har der været/er der strømsvigt, så tjek din fryser. Flyt eventuelt varer over til venner og bekendte, der har strøm og plads i fryseren. De fleste frysere kan godt klare et kortvarigt strømsvigt, uden det går ud over indholdet.
  • Smid ikke beskadigede ting væk, før forsikringsselskabets taksator har set det, eller din sag er afsluttet.

  Du kan også tage fat i en håndværker eller andre, der kan hjælpe dig.

  • Gem kvitteringer for de udgifter, der har været til nødreparation.
  • Tag fotografier af eller film det, der er ødelagt med din mobil.

  Har du fået stormskader, du ikke selv kan klare?

  Kontakt hurtigst muligt den skadeservice partner, der dækker dit område.

  Kontakt os hurtigst muligt

  Hav dit policenummer parat, det er en stor hjælp. Aftal eventuelt besøg af taksator. Skader på huset anmeldes til husforsikringen mens skader på indbo anmeldes til din indboforsikring.

  Anmeld skade

  Er du ramt af stormflod?

  For at hjælpe dig bedst muligt, anbefaler vi, at du kontakter os hurtigst muligt på tlf. 33 55 33 19.

  Er du dækket af stormflodsordningen?

  Læs mere

  Hvor galt kan en stormskade
  udvikle sig?

  Stormskader kan udvikle sig grimt, hvis man ikke forsøger at stoppe eller begrænse skaderne. Har du fået en stormskade, skal du derfor undersøge, hvad du kan gøre for at begrænse skaden hurtigst muligt. Det gælder om at lukke huller i taget og dække ituslåede vinduer til. På den måde kan du sørge for at en række stormskader ikke bliver betydeligt større. Regn følger ofte med storm, og du kan derved også begrænse mange vandskader, såfremt det regner under eller efter stormen.

  I 2013 medførte stormen Bodil stormflod, og i den forbindelse mistede mange danske familier deres hjem som følge af vandskader. Du kan læse mere om, hvordan du sikrer dig dækning efter stormflod her. Hos Codan har vi samlet en tjekliste for, hvordan du kommer bedst igennem en skade efter en storm eller stormflod, som du kan læse mere om her.

   

  Storme i Danmark

  Storme er noget af det, der påvirker samfundet i Danmark allermest. I Danmark har vi flere storme i vinterhalvåret, og de er særligt voldsomme ude ved kysterne. Skaderne under og efter en storm kan være meget voldsomme. En storm kan fx rive et træ op af jorden eller rive noget af taget af på et hus.

  I Danmark har vi stormsæson i vinterhalvåret. Stormsæsonen er fra oktober til marts. Det er derfor en god ide at forebygge stormskader i efteråret.

  Stormskader kan være dyrt for dig

  Stormskader kan være meget ødelæggende og koste dig dyrt. Du bør derfor undersøge, hvilke skader din forsikring dækker og forsøge at forebygge stormskader der, hvor det er muligt. Der er en håndfuld ting, som du kan gøre som husejer for at forebygge langt de fleste stormskader.

  ‘’Det vi typisk ser, er skader på tag, drivhuse, flagstænger, plankeværk eller trampolinen, der forvolder skade eller træer, der falder ned og forvolder skade på bygning. Hvis du tager det ud af vores stormskader, så er der ikke ret meget tilbage’’ fortæller Henrik Bundgaard, som er skadedirektør hos Codan.