Stormflod

Er du ramt af stormflod?

For at hjælpe dig bedst muligt, anbefaler vi, at du kontakter os hurtigst muligt
på tlf. 33 55 33 19.

Er du dækket af stormflodsordningen?

Din normale forsikring hos Codan Forsikring dækker ikke stormflod, men der findes en offentlig katastrofeordning, hvor du har mulighed for at søge erstatning. En ordning, der er fastsat ved lov.

Det er Naturskaderådet, der i samarbejde med Kystdirektoratet og DMI beslutter om, der kan erklæres stormflod i givne områder. Erklæres der stormflod i dit område, har du mulighed for dækning af dine skader.

Ordningen dækker som udgangspunkt direkte skader på bygning og indbo, som er omfattet af en brandforsikring.
Ordningen administreres af de enkelte forsikringsselskaber på vegne af Naturskaderådet, og selskaberne opgør skaderne i henhold til ordningens regler.

Det betyder, at selvom Codan Forsikring ikke dækker eventuelle skader, skal du kontakte os for råd, hjælp og skadeopgørelse, da vi som dit forsikringsselskab administrerer ordningen på vegne af Naturskaderådet.

Naturskaderådet administrerer reglerne om stormflod, oversvømmelse, tørke og stormfald.
Du kan læse mere på www.naturskaderaadet.dk