Tøbrud

Her får du gode råd til, hvordan du kan forebygge skader på dit hus, når det tør, og hvad du skal gøre, hvis der er sket en skade.

Før det begynder at tø

 • Fjern istapper
 • Fjern eventuel fygesne på loftet, før det smelter
 • Fjern om muligt snebunker og snedriver, der ligger tæt på huset
 • Grav om muligt render, der kan lede smeltevandet væk

Når det tør

 • Hold øje med at de tætninger, du evt. har etableret ved døre, vinduer og ved kælder, virker
 • Hold øje med smeltevand fra loft (fygesne) og tagrender
 • Drypper det igennem loftet, kan du opsamle vandet i et udspændt stykke plastic og lede det til en spand eller balje
 • Fjern/flyt indbogenstande, der risikerer at blive skadet

Efter tøbrud

 • Husk at fjerne tildækningerne af udluftningskanaler, når faren er drevet over

Hvis der er sket skader efter tøbrud

 • Gør hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede er
 • Smid ikke beskadigede ting væk, før forsikringsselskabets taksator har set det, eller din sag er afsluttet
 • Passer du hus for en ven, der er ude og rejse, skal du fx hurtigst iværksætte tømning af en oversvømmet kælder og efterfølgende udtørring af kælder.

Du kan også tage fat i en håndværker eller andre, der kan hjælpe dig.

 • Gem kvitteringer for de udgifter, der har været til nødreparation
 • Tag fotografier af eller film det, der er ødelagt med din mobil.

Har du fået skader efter tøbrud, du ikke selv kan klare?

Kontakt hurtigst muligt den skadeservice partner, der dækker dit område.

Kontakt os hurtigst muligt

Hav dit policenummer parat, det er en stor hjælp. Aftal eventuelt besøg af taksator. Skader på huset anmeldes til husforsikringen mens skader på indbo anmeldes til din indboforsikring.

Anmeld skade