Tøbrud

Hvad er tøbrud?

Har du prøvet at træde ud af din dør om morgenen og opdage, at du står i en stor vandpyt efter nogle dage med sne? Så er der muligvis det, som man kalder tøbrud. Efter en længere periode med minusgrader, kan der nemlig opstå tøbrud, når temperaturen igen kommer over frysepunktet.

Der er dog kun tale om tøbrud, hvis der har ligget store mængder sne eller is. Definitionen på tøbrud er derfor, når frostvejr møder mildere vejr, og store bunker sne eller is tør.

Sneskader efter tøbrud

Tøbrud kan have konsekvenser, og derfor er det vigtigt, at du er opmærksom, hvis vejret pludselig bliver varmere. Har du store bunker sne liggende tæt på huset, bør du være særlig opmærksom. Du bør både være opmærksom på fygesne, snedriver og istapper, når tøvejret begynder. Det gælder særligt, hvis du ikke forebygger sneskader. 

Se hvordan du forebygger skader ved sne og snestorme her.

Stop fygesne i tide

Sne kaldes fygesne, når det blæser kraftigt samtidig med, at sneen falder. Fygesne er altså sne, som hvirvler rundt. Da fygesne hvirvler rundt, skal du være opmærksom på sprækker og huller i dit hus, hvor der kommer lys ind, da sneen kan ligge sig her.

Fygesne ligger sig ofte på loftet. Har du sprækker eller andre huller i taget, kan der komme forholdsvis store mængder fygesne ind. Når tøvejret begynder, smelter fygesneen, og det kan trænge igennem loftet. På den måde kan du få ødelagt både loft og indbo. Du bør derfor holde øje med dit loft henover vinteren og sikre, at det er tørt. Stopper du fygesne i tide ved at tætne sprækker og huller, kan du undgå en lang række vandskader i dit hjem.

Pas på snedriver og smeltevand

Snedriver er store bunker sne, der har samlet sig. Snedriver kan eksempelvis opstå efter en snestorm eller kraftigt snefald. Det er derfor en god ide at undersøge haven for snedriver, hvis der er faldet meget sne. På den måde kan du komme en række skader i forkøbet.

Når snedriver tør, vil der være en masse smeltevand. Har du snedriver tæt på huset, kan du få alvorlige vandskader. Det er derfor en god ide at fjerne snedriverne, inden sneen smelter. Har du ikke mulighed for at fjerne snedriver, som ligger tæt på dit hus, kan du grave render rundt om, så vandet ikke løber hen til dit hus.

Pas på istapper i tøvejr

Når det begynder at blive varmere efter en længere periode med frostvejr, så skal du være opmærksom på flere ting, hvis du gerne vil undgå skader. Det er ikke kun store mængder smeltevand tæt på huset, som kan have konsekvenser. Er der store istapper, som hænger ned fra dit tag eller andre steder, hvor der er fri adgang, så er det vigtigt, at du er opmærksom, hvis det bliver plusgrader. Det kan være farligt at have store istapper hængende, når det begynder at tø, da de lige pludselig kan falde ned. 

Her får du gode råd til, hvordan du kan forebygge skader på dit hus, når det tør, og hvad du skal gøre, hvis der er sket en skade.

Før det begynder at tø

 • Fjern istapper
 • Fjern eventuel fygesne på loftet, før det smelter
 • Fjern om muligt snebunker og snedriver, der ligger tæt på huset
 • Grav om muligt render, der kan lede smeltevandet væk

Når det tør

 • Hold øje med at de tætninger, du evt. har etableret ved døre, vinduer og ved kælder, virker
 • Hold øje med smeltevand fra loft (fygesne) og tagrender
 • Drypper det igennem loftet, kan du opsamle vandet i et udspændt stykke plastic og lede det til en spand eller balje
 • Fjern/flyt indbogenstande, der risikerer at blive skadet

Efter tøbrud

 • Husk at fjerne tildækningerne af udluftningskanaler, når faren er drevet over

Hvis der er sket skader efter tøbrud

 • Gør hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede er
 • Smid ikke beskadigede ting væk, før forsikringsselskabets taksator har set det, eller din sag er afsluttet
 • Passer du hus for en ven, der er ude og rejse, skal du fx hurtigst iværksætte tømning af en oversvømmet kælder og efterfølgende udtørring af kælder.

Du kan også tage fat i en håndværker eller andre, der kan hjælpe dig.

 • Gem kvitteringer for de udgifter, der har været til nødreparation
 • Tag fotografier af eller film det, der er ødelagt med din mobil.

Har du fået skader efter tøbrud, du ikke selv kan klare?

Kontakt hurtigst muligt den skadeservice partner, der dækker dit område.

Kontakt os hurtigst muligt

Hav dit policenummer parat, det er en stor hjælp. Aftal eventuelt besøg af taksator. Skader på huset anmeldes til husforsikringen mens skader på indbo anmeldes til din indboforsikring.

Anmeld skade