Au Pair forsikring

Når du vælger at få en Au Pair, som skal arbejde i og uden for dit hjem, er det vigtig, at hun/han er forsikret. Faktisk er det lovpligtigt, og derfor har vi samlet de obligatoriske forsikringer til dig i én pakke.

Hjemtransport

Dækker omkostningerne til hjemtransport i tilfælde af Au Pair personens død, alvorlige sygdom eller ulykke.

Ulykke

En ulykkesforsikring til din Au Pair er en heltidsdækning. Han/hun er dækket døgnet rundt, uanset om vedkommende er på arbejde eller har fri.

Arbejdsskade

Arbejdsskadeforsikringen sikrer erstatning til din Au Pair, hvis der sker arbejdsulykker, mens hun/han er ansat som din Au Pair.

Hvem kan forsikres?

Au Pair forsikringen kan tegnes til personer i alderen 17 til 30 år, der arbejder som Au Pairs i Danmark. Du køber forsikringen for et minimum af 6 måneder og et maksimum af 24 måneder.

Hvordan er Au pair personen dækket ved udlandsrejser?

Rejser du til udlandet på ferie eller et længere ophold og har du planer om at tage Au Pair personen med, skal du være opmærksom på, hvordan han/hun er dækket.
Når du har indboforsikring i Codan med rejseforsikringen omfatter din rejseforsikring også Au Pair personen, når I rejser sammen på ferierejser i op til 60 dage.
Skal Au Pair personen rejse hjem til eget hjemland, så dækker hverken Au Pair forsikringen eller husstandens rejsedækning opholdet. Derfor anbefaler vi, at du køber en ekstra rejseforsikring, så au pair personen også er dækket på rejsen.

Beregn pris og køb direkte hos Europæiske ERV

Au Pair forsikringen dækker …

Hjemtransport

Hvis au pair personen bliver alvorligt syg eller kommer til skade under sit ophold hos din familie, dækkes følgende i forbindelse med hjemtransport:
- Hjemtransport, hvis en læge vurderer at det er nødvendigt og forsvarligt
- Hjemtransport til bedemand/krematorium ved forsikredes død
- Hjemsendelse af almindelig rejsebagage

Ulykkesforsikring

Med en Ulykkesforsikring er au pair personen sikret, hvis hun/han skulle komme ud for en ulykke, som medfører 10 % invaliditet og derover.
- Heltidsdækning – uanset om hun/han er på arbejde eller har fri*
- Forsikringssum på 300.000 kr.
- Erstatning for invaliditet fra 10 % i méngrad
- Udgifter til fysioterapeut og kiropraktor i forbindelse med behandlingen er dækket

* Der er enkelte undtagelser til dækningen, som du kan læse om i forsikringsbetingelserne

Arbejdsskadeforsikring

Fordi en au pair er en ansat, har du ifølge loven blandt andet pligt til at købe en arbejdsskadeforsikring. Forsikringen dækker personskader forårsaget af arbejdet på den betingelse, at skaden opstår pludseligt eller inden for fem dage efter en hændelse eller påvirkning.
Codan Arbejdsskadeforsikring dækker:
- Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.
- Erstatning for tab af erhvervsevne
- Godtgørelse for varigt mén
- Overgangsbeløb ved dødsfald
- Erstatning for tab af forsørger
- Godtgørelse til efterladte

Rabatter og fordele

Rabat- og fordelsaftaler

Hvis du er medarbejder i/medlem af en af de mange virksomheder, foreninger og forbund, som vi har samarbejdsaftaler med, kan der være rigtig gode penge at spare og særlige fordele forbundet med dine forsikringer.

Læs mere om Rabat- og fordelsaftaler