Hent gemt prisberegning

Vi har tidligere sendt dig en e-mail med et link til din gemte beregning. Du kan også få gensendt e-mailen. Få tilsendt e-mailen igen ved at indtaste den e-mail adresse du anvendte, da du senest lavede en prisberegning.

Vi anvender din e-mail til at finde din tidligere beregning og sender dig en mail med login information for at komme til beregningen. Beregninger, som ikke har været anvendt i tre uger, har vi dog slettet.