Konfiskation af bil ved udlån til vanvidsbilist

Mange danskere låner deres bil ud til børn, venner eller andre. Det er dog langt fra alle, som kender til konsekvenserne, hvis man udlåner sin bil til en vanvidsbilist. Låner du din bil ud til en person, der kører vanvidskørsel, kan det blive dyrt efter de nye regler for konfiskation af bil, selvom du har forsikring.

Definition af vanvidsbilist

Der er to forskellige definitioner af vanvidsbilisme. De adskiller sig fra hinanden alt efter, om vanvidsbilisten rammer personer eller ej.  

Vanvidsbilisme, hvor man rammer en person, betegnes ved: 

  • Uagtsomt manddrab under særlig skærpende omstændigheder. Hvis du fx kører for hurtigt eller er påvirket (Straffeloven, § 241, pkt. 2).    
  • Skade på en eller flere personers legeme eller helbred under særlig skærpende omstændigheder. Hvis du fx kører for hurtigt eller er påvirket. (Straffeloven, § 249, pkt. 2) 
  • Nærliggende fare for liv eller førlighed hos personer, som er blevet udsat for vanvidskørslen.(Straffeloven, § 252) 

Vanvidsbilisme, hvor man ikke rammer en person, betegnes ved:   

  • Særlig hensynsløs kørsel.   
  • En fart på over 100 km/t og over 100% af det tilladte. 
  • En fart på over 200 km/t.  
  • Kørsel med en promille på over 2,0.

Hvad siger loven om vanvidskørsel?

I 2021 trådte en ny lov om vanvidskørsel i kraft. Det betyder, at vanvidsbilister bliver straffet hårdere nu. Det gælder særligt de groveste former for vanvidskørsel.  

Uagtsom mandrab under vanvidskørsel bliver straffet 150% hårdere. Det betyder, at straffen for uagtsomt manddrab under vanvidskørsel nu vil være 3 år og 4 måneder til 3 år og 9 måneder. For uagtsom betydelig legemsbeskadigelse under vanvidskørsel bliver straffen 100% hårdere. 

Et enigt Folketing har vedtaget disse stramninger af loven for at understrege alvoren i vanvidskørsel.      

Nye regler for konfiskation af bil

Det kan være dyrt at udlåne sin bil til en vanvidsbilist. Med den nye lov om vanvidsbilisme kan du i højere grad risikere at få konfiskeret din bil efter vanvidskørsel. Det gælder også, hvis du låner din bil ud til andre, der kører vanvidskørsel. En leaset bil kan også blive konfiskeret af politiet, hvilket kan koste dig dyrt.

Bliver din bil konfiskeret efter vanvidskørsel, bliver den herefter solgt på auktion. Du har ikke mulighed for at få din bil igen på et senere tidspunkt.