Børneulykkesforsikring

En forsikring til de vigtigste mennesker i verden.

  • Både sygdoms- og ulykkesdækning med
    Codan Barn Udvidet
  • Psykologisk krisehjælp i forbindelse med en ulykke
  • Genoptræning efter en ulykke

Køb din forsikring online og få

10 %

onlinerabat

Sådan dækker børneulykkesforsikringen

Codan Barn BasisCodan Barn Udvidet

Genoptræning ved fysioterapeut/kiropraktor

Vi dækker udgifterne, hvis dit barn har brug for genoptræning hos en kiropraktor eller en fysioterapeut efter en ulykke. Vi dækker udgifterne, så længe behandlingen har en helbredende effekt – uden tidsbegrænsning.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Kritisk sygdom

Vi udbetaler en kompensation på 150.000 kr., hvis dit barn får konstateret en af udvalgte kritiske sygdomme. Kompensationen udbetales allerede når diagnosen stilles, og du skal derfor ikke vente på, at behandlingen afsluttes eller at eventuelle mén kan vurderes.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Dagskompensation

Vi udbetaler en kompensation på 300 kr. pr. dag i op til et år, hvis dit barn skal indlægges på hospitalet. Kompensationen udbetales også, hvis dit barn efterfølgende har brug for pleje i hjemmet.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Krisehjælp

Vi dækker udgifter til krisehjælp hos en autoriseret psykolog, hvis dit barn har brug for professionel hjælp til at komme godt videre efter eksempelvis kritisk sygdom eller et alvorligt trafikuheld.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Engangsbeløb

Vi udbetaler et ekstra engangsbeløb ved ulykke og sygdom, der resulterer i en méngrad over 40%.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Invaliditetsdækning

Vi dækker dit barn i tilfælde af ulykke hele døgnet, uanset om barnet er i skole, hjemme eller til en fritidsaktivitet – det kaldes heltidsdækning. Kommunerne dækker ikke børn, hvis de kommer til skade på skolen eller institutionen. 

Når du køber børneulykkesforsikringen, skal du tage stilling til, hvad invaliditetssummen og méngraden skal være. I Codan Barn Basis og Codan Barn Udvidet har vi på forhånd valgt invaliditetssum og méngrad til det mest almindelige og det beløb, vi anbefaler.

Efter en ulykke fastsætter vi erstatningen i samarbejde med en læge ud fra en invaliditetstabel, der viser skaderne og den procentdel af invaliditetssummen, de udløser.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Dødsfald

Vi udbetaler en sum penge, hvis dit barn dør som følge af en ulykke. Det kan være en stor hjælp for dig og din familie i en svær tid, hvis du vælger at supplere børneulykkesforsikringen med en dødsfaldsdækning.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Tillægserstatning

Vi fordobler erstatningen ved alvorlige sygdomme eller ulykker, der giver varige mén på 30 % eller mere. Hvis du eksempelvis har valgt en forsikringssum på 1 mio. kr., og dit barn får en mèngrad på 30 %, udbetaler vi 2 x 30 % af 1 mio. kr. Det vil sige 600.000 kr.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Tandskade

Børn under 18 år er dækket af den kommunale tandpleje. Desværre får mange børn tandskader, der først viser sig senere i livet og først kræver behandling efter, at barnet er blevet 18 år. Vi dækker disse tandlægeudgifter, såfremt du anmeldte skaden, da den skete. Vi dækker også tyggeskader, eksempelvis fra en sten i maden.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Strakserstatning

Vi giver dig en økonomisk kompensation, hvis dit barn får brud på ben, arme, skuldre, ryg eller andet, så du kan tage ekstra fri fra arbejdet eller eksempelvis betale for hushjælp. Vi giver også kompensation, selvom skaden ikke giver varige mèn. Hvis skaden giver varige men, får du også udbetalt erstatning fra invaliditetsdækningen.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Farlig sport

Vi giver dig erstatning, hvis dit barn kommer til skade i forbindelse med farlig sport som eksempelvis bjergbestigning, motorsport, kampsport og parkour.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Pris og forsikringsbetingelser

Codan Børneulykkesforsikring

Som forælder ved du, at de vigtigste mennesker i verden er dine børn. Bare tanken om, at der skulle ske dem noget, er ikke til at bære. Men uanset hvad vi forældre gør, og hvordan vi opdrager dem, kan vi ikke beskytte dem mod alt.

Hos os kan du vælge imellem to typer børneulykkesforsikring (også kaldet børneforsikring): Codan Barn Basis, som er en almindelig ulykkesforsikring, og Codan Barn Udvidet, som både er en ulykkes- og sygdomsforsikring.

Børneforsikringerne dækker alt det, vi som forældre ikke har lyst til at tænke på. At vores børn kan blive alvorligt syge, komme ud for et uheld og måske blive indlagt i længere tid. Du har også mulighed for at tilvælge nogle dækninger, der giver dig ekstra erstatning.

Med Codan Barn får du hjælp i en svær hverdag

En undersøgelse blandt 60.000 børn viser ifølge kommunallæge og ph.d. Vibeke Manniche, at børn og voksne tænker forskelligt, når det kommer til sygdom og ulykke. Hvor de voksne bekymrer sig om behandlingen og om, hvordan det skal gå, tænker børnene først og fremmest på, at de ikke kan være sammen med deres mor og far, hvis de skal på hospitalet.

Derfor giver Codans børneulykkesforsikring blandt andet en kompensation på 300 kr. om dagen i op til et år, hvis dit barn er indlagt eller skal plejes i hjemmet. Det gør det lettere for dig at tage fri fra arbejde og fokusere på barnet.

Bestem selv prisen

Du kan sammensætte børneulykkesforsikringen nøjagtigt efter dine behov, og du bestemmer selv, hvor stor invaliditetssummen skal være og ved hvilken mèngrad, udbetaling skal finde sted.

Beregn prisen på din børneulykkesforsikring her: Beregn forsikring. Du kan også kontakte vores kundeservice på telefon 33 55 55 50, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores priser.

Kernekunde

Hvis du samler en eller flere forsikringer hos os, får du rabat på børneforsikringen og dine andre forsikringer. Vi giver dig 10 % eller 15 % rabat, hvis du samler henholdsvis to eller tre forsikringer hos os.

Læs mere om at blive KerneKunde.

Rabat- og fordelsaftaler

Codan har samarbejdsaftaler med en række virksomheder, foreninger og forbund. Du kan opnå særlige fordele og rabatter, hvis du arbejder i eller er medlem af en af disse.

Læs mere om vores rabat- og fordelsaftaler.