Opdater dit samtykke, og behold din Djøf-rabat

Sådan fornyr du nemt dit samtykke

Udfyld og sæt kryds i formularen herunder for at forny dit samtykke til, at Codan må behandle oplysning om dit Djøf-medlemskab samt at Djøf og Codan må udveksle dine oplysninger til brug for løbende verificering af dit Djøf-medlemskab. Fornyelsen af samtykket betyder blandt andet, at du kan beholde din Djøf-rabat hos os. Er I flere Djøf-medlemmer i husstanden, skal I alle afgive et individuelt samtykke.

Samtykke til at videregive dine oplysninger til Djøf

For at kunne tilbyde dig en forsikring med de særlige vilkår og priser, som samarbejdet mellem Codan og Djøf muliggør, har vi løbende brug for verificering fra Djøf om, at du er medlem og derved berettiget til de særlige vilkår og priser, et Djøf-medlemskab berettiger til. Vi har derfor brug for at videregive dine identifikationsoplysninger til Djøf, herunder dit CPR-nummer, til brug for entydig identifikation. Du skal derfor give samtykke til, at vi må udveksle dine identifikationsoplysninger, herunder CPR-nummer, med Djøf til brug for entydig identifikation og at Djøf løbende verificerer dit Djøf-medlemskab.

Frivillighed og tilbagekaldelse
Det er frivilligt at give samtykke til os. Dog er dit samtykke en forudsætning for at vi kan tilbyde forsikring med de særlige vilkår og priser, som samarbejdet med Djøf muliggør. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagekaldelsen gælder dog ikke videregivelsen af dine oplysninger forud for tilbagekaldelsen. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, vil du blive varslet over på Codans almindelige vilkår og din Djøf-rabat vil frafalde.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at ringe
til vores kundecenter på 33 55 30 80.

Samtykke til at behandle dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold

For at kunne tilbyde dig en forsikring med de særlige vilkår og priser, som samarbejdet mellem Codan og Djøf muliggør, skal vi behandle oplysning om, at du er medlem af Djøf. Da medlemskab af fagforening er en særlig personoplysning, er det nødvendigt, at du giver dit samtykke til, at vi må behandle denne oplysning. Du skal derfor give samtykke til, at vi må behandle oplysning om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold.

Frivillighed og tilbagekaldelse
Det er frivilligt at give samtykke til os. Dog er dit samtykke en forudsætning for, at vi kan tilbyde forsikring med de særlige vilkår og priser, som samarbejdet med Djøf muliggør. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagekaldelsen gælder dog ikke behandlingen af dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold forud for tilbagekaldelsen. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, vil du blive varslet over på Codans almindelige vilkår og din Djøf-rabat vil frafalde.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at ringe
til vores kundecenter på 33 55 30 80.

Fill out my online form.