Entrepriseforsikring

Tør du tage det første spadestik uden at være forsikret?
Forsikringen kan købes til alle byggeopgaver.

  • Opførelse af parcel- eller sommerhuse, fabriks- og industribygninger, kraftvarmeværker, tilbygninger, udvidelser eller ombygninger af bygninger og anlæg.
  • Udskiftning af vinduer, tage og tagrender
  • Facaderenoveringer og byfornyelsesopgaver af enhver art

Codan Entreprise dækker alle skader på byggeriet

Codan Entreprise er en såkaldt all risk forsikring, der i princippet dækker alle skader på byggeriet.

Blæst

Forsikringen dækker sammenstyrtninger og beskadigelser uanset vindstyrke eller andre årsager. Denne dækning får du ikke ved en almindelig stormskadeforsikring.

Vand

Forsikringen dækker alle vandskader, fx rørspændinger, oversvømmelser som følge af højvande, skybrud, skypumpe, tøbrud eller nedbør.

Brand

Forsikringen kan udvides til også at dække nybygninger ved brand. Ved færdiggørelse af byggeriet afløses Codan Entreprise af en forsikring mod brand og anden bygningsbeskadigelse.

All Risk - andre skader - fx tyveri, hærværk mm.

Som all risk betegnelsen antyder, dækker Codan Entreprise alle slags skader, også tyveri og hærværk, som ofte er et alvorligt problem på en byggeplads. Forsikringen dækker også skader på grund af sætning, frost, påkørsel, væltede kraner med mere.

Mere om entrepriseforsikring

Ansvarsforsikring er inkluderet

Ansvarsdækningen er måske den væsentligste del af en Codan Entreprise, fordi du under byggeri kan skade de omkringliggende bygninger, rørledninger, kabler med mere. Erfaringen viser, at der gælder strenge ansvarsregler i sådanne “uheldige” naboforhold.

Selvrisiko

Der er en fast selvrisiko på alle skader, som Codan Entreprise dækker. Du kan naturligvis vælge en højere selvrisiko og dermed få en lavere pris.

Hvem skal købe entrepriseforsikringen?

Sædvanligvis er det bygherren, der har ansvaret for forsikringerne, og for skader på naboejendomme. Derfor er en entrepriseforsikring en helt naturlig del af ethvert byggeri.

Sagkyndig hjælp

Inden du beslutter dig for at forsikre dit byggeri, bør du kontakte os og få en snak med vores ingeniører, der har stor byggeerfaring.

Ring på 33 55 55 50


Har du allerede en entrepriseforsikring?

Har du allerede en entrepriseforsikring, og ønsker du at ændre den?

Udfyld formularen

Ønsker du at tegne eller at få et tilbud på en enterpriseforsikring ?

Udfyld formularen