Entrepriseforsikring

Dækker alle skader på byggeriet.

Tør du tage det første spadestik
uden at være forsikret?

Hvilke byggerier dækker Codan Entreprise?

Forsikringen kan købes til alle byggeopgaver, fx opførelse af parcel- eller sommerhuse, fabriks- og industribygninger, kraftvarmeværker, tilbygninger, udvidelser eller ombygninger af bygninger og anlæg. Desuden til udskiftning af vinduer, tage, tagrender, facaderenoveringer og byfornyelsesopgaver af
enhver art.

Codan Entreprise dækker alle skader
på byggeriet

Codan Entreprise er en såkaldt all risk forsikring, der i princippet dækker alle skader på byggeriet.

Blæst
Forsikringen dækker sammenstyrtninger og beskadigelser uanset vindstyrke eller andre årsager. Denne dækning får du ikke ved en almindelig stormskadeforsikring.

Vand
Forsikringen dækker alle vandskader, fx rørspændinger, oversvømmelser som følge af højvande, skybrud, skypumpe, tøbrud eller nedbør.

Brand
Forsikringen kan udvides til også at dække nybygninger ved brand. Ved færdiggørelse af byggeriet afløses Codan Entreprise af en forsikring mod brand og anden bygningsbeskadigelse.

Andre skader
Som all risk betegnelsen antyder, dækker Codan Entreprise alle slags skader, også tyveri og hærværk, som ofte er et alvorligt problem på en byggeplads. Forsikringen dækker også skader på grund af sætning, frost, påkørsel, væltede kraner med mere.

Ansvarsforsikring er inkluderet
Ansvarsdækningen er måske den væsentligste del af en Codan Entreprise, fordi du under byggeri kan skade de omkringliggende bygninger, rørledninger, kabler med mere. Erfaringen viser, at der gælder strenge ansvarsregler i sådanne “uheldige” naboforhold.

Selvrisiko
Der er en fast selvrisiko på alle skader, som Codan Entreprise dækker. Du kan naturligvis vælge en højere selvrisiko og dermed få en lavere pris.

Hvem skal købe entrepriseforsikringen?
Sædvanligvis er det bygherren, der har ansvaret for forsikringerne, og for skader på naboejendomme. Derfor er en entrepriseforsikring en helt naturlig del af ethvert byggeri.

Sagkyndig hjælp
Inden du beslutter dig for at forsikre dit byggeri, bør du kontakte os og få en snak med vores ingeniører, der har stor byggeerfaring.

Ring på 33 55 55 50

Forsikringsbetingelser