Entreprise­forsikring

Tør du tage det første spadestik uden at være forsikret?

Codan entreprise er en All Risks forsikring, der dækker skader af næsten alle årsager, medmindre specifikke undtagelser er angivet i forsikringsbetingelserne.

Ansvarsforsikring er inkluderet
Ansvarsdækningen er måske den væsentligste del af en Codan Entreprise, fordi du under byggeri kan skade de omkringliggende bygninger, rørledninger, kabler med mere. Erfaringen viser, at der gælder strenge ansvarsregler i sådanne “uheldige” naboforhold.

Selvrisiko
Der er en fast selvrisiko på alle skader, som Codan Entreprise dækker. Du kan naturligvis vælge en højere selvrisiko og dermed få en lavere pris.

Hvem skal købe entrepriseforsikringen?
Sædvanligvis er det bygherren, der har ansvaret for forsikringerne, og for skader på naboejendomme. Derfor er en entrepriseforsikring en helt naturlig del af ethvert byggeri.

Sagkyndig hjælp
Inden du beslutter dig for at forsikre dit byggeri, bør du kontakte os og få en snak med vores ingeniører, der har stor byggeerfaring.

Ring til os på
33 55 23 55

Har du ændringer til din entrepriseforsikring?

Privatkunde: Har du allerede en entrepriseforsikring, og ønsker du at ændre den?

Ønsker du en entrepriseforsikring?

Privatkunde: Ønsker du at tegne eller at få et tilbud på en entrepriseforsikring?

Erhvervskunde: Ønsker du at tegne eller at få et tilbud på en entrepriseforsikring?

Sådan dækker entrepriseforsikringen

Blæst

Forsikringen dækker sammenstyrtninger og beskadigelser uanset vindstyrke eller andre årsager. Denne dækning får du ikke ved en almindelig stormskadeforsikring.

Vand

Forsikringen dækker alle vandskader, fx rørspændinger, oversvømmelser som følge af højvande, skybrud, skypumpe, tøbrud eller nedbør.

Brand

Forsikringen kan udvides til også at dække nybygninger ved brand. Ved færdiggørelse af byggeriet afløses Codan Entreprise af en forsikring mod brand og anden bygningsbeskadigelse.

All Risk - andre skader - fx tyveri, hærværk mm.

Som all risk betegnelsen antyder, dækker Codan Entreprise alle slags skader, også tyveri og hærværk, som ofte er et alvorligt problem på en byggeplads. Forsikringen dækker også skader på grund af sætning, frost, påkørsel, væltede kraner med mere.

Bliv klogere på detaljerne

Vil du vide mere om entrepriseforsikringens dækninger og vilkår, kan du læse mere i disse dokumenter. Har du allerede din entrepriseforsikring hos os, kan du se dine betingelser på Mit Codan.

Produktarket giver dig et godt overblik over dine muligheder – ligesom produktinformationen, der også gør det nemmere at sammenligne vores entrepriseforsikring med andre entrepriseforsikringer. I betingelserne kan du finde alle detaljerne om forsikringen.