Pas godt på dit fritidshus

Et fritidshus er ofte en investering i et sted, der er en vigtig del af dit og din families liv. Så der er god grund til at sikre det mod skader efter fx brand og storm. Vores fritidshusforsikring er en bred og fleksibel forsikring, som du selv kan sammensætte, så den passer til dit fritidshus.

Det er meget forskelligt, hvordan man ønsker at forsikre sit fritidshus. Derfor kan du hos os sammensætte din forsikring, så den passer præcis til dit fritidshus og dine behov.

Solid grunddækning af dit fritidshus

Vi anbefaler altid, at du har Brand og Kasko. De er derfor begge en del af vores grunddækning. Så er dit fritidshus sikret ved fx brand eller storm, som kan give alvorlige skader, der er dyre og tidskrævende at reparere. Det sker heldigvis sjældent, men skulle uheldet være ude, er du godt dækket ind, og kan hurtigst muligt igen anvende dit fritidshus.

Hvordan dækker fritidshusforsikringen?

Dækker både sommerhuse og kolonihavehuse.

Grunddækninger

Brand

Med vores branddækning får du erstatning for små og store brandskader. Den dækker også de følgeskader, der kan opstå i forbindelse brandslukning, fx vandskader.

Genhusning
Som en del af din branddækning kan du og din familie blive genhuset efter en større, akut skade på jeres hus.

Kasko

Private retssager kan være en dyr affære. Med retshjælpsdækningen får du dækket en del af dine udgifter i forbindelse med visse private retssager.

Vi dækker fx tvister

– om mindre, private lejeforhold

– om køb og salg

– hvis du personligt er part i sagen som ejer.

Læs mere her

Genhusning

Du og din familie kan blive genhuset efter en større, akut skade på jeres hus.

Krisehjælp

Du og din familie kan få hjælp af en psykolog eller speciallæge i psykiatri, hvis I får brug for det efter en brand eller eksplosion i boligen, der har medført et akut behov for genhusning.

Hus- og grundejeransvar

Vi dækker det ansvar, du som husejer eller bruger af ejendommen pådrager dig for skader på andre personer eller deres ting og dyr.

Retshjælp

Forsikringen dækker dine sagsomkostninger ved visse typer af private retstvister, du er part i som ejer eller bruger af huset.

Tilvalg

Glas og sanitet

Du får dækket skader på glas, glaskeramiske kogeplader, wc-kummer og badekar.

Svamp, insekt og råd

Vi dækker dine udgifter til skader på træværk, der bliver angrebet af svamp, insekter eller råd, hvis huset er ordentligt vedligeholdt.

Skjulte rør og kabler

Vi dækker skader på skjulte rør og kabler, fx de rør og kabler, der løber i væggene og gulvet.

Stikledning

Vi dækker skader på husets stikledning, dvs. de rør, der løber fra husets yderside til hovedledningen, og fællesledninger, du har vedligeholdelsespligten for.

Udvidet vand

Vi dækker følgeskader, der skyldes, at det drypper fra synlige rør, opstigende kloakvand og grundvand, eller at der trænger fygesne eller regn ind i huset.

Udvidet hus og have

Vi dækker bl.a. tyveri og hærværk på byggematerialer og haveanlæg, funktionsfejl på fx hårde hvidevarer og skader forvoldt af fx gnavere, rovdyr m.m. Vi giver 60 % i tilskud til udbedring af kosmetiske forskelle efter en dækningsberettiget skade i fx badeværelset.

Ferieudlejning

Vi dækker, hvis din lejer stjæler eller ødelægger noget i huset.

Indbo

Vi dækker indboet i dit fritidshus.

Udvidet indbo

Vi dækker pludselige skader på indboet samt køle- og dybfrostskader efter tilfældig strømafbrydelse i dit fritids- eller kolonihavehus. Vi dækker også pludselige skader på indboet under flytning til anden adresse.

Bliv klogere på detaljerne

Vil du vide mere om fritidshusforsikringens dækninger og vilkår, kan du læse mere i disse dokumenter. Har du allerede din fritidshusforsikring hos os, kan du se dine betingelser her på Mit Codan.

Produktarket giver dig et godt overblik over dine muligheder – ligesom produktinformationen, der også gør det nemmere at sammenligne vores fritidshusforsikring med andre fritidshusforsikringer. I betingelserne kan du finde alle detaljerne om forsikringen.

Kontakt os