Pas godt på taget over dit hoved

En bolig er ofte en stor investering og samtidig en vigtig del af dit liv. Så der er god grund til at sikre det mod skader efter fx brand og storm. Vores husforsikring er en bred og fleksibel forsikring, hvor du selv kan vælge, hvordan du vil være dækket. Vores husforsikring dækker både huse, fritidshuse og kolonihavehuse.

 • Byggematerialer
 • Genhusning i op til 18 måneder
 • Udvidet vandskadedækning
 • Tyveri og hærværk under udlejning

Mennesker er forskellige, og det er vores huse også. Derfor kan du hos os sammensætte din husforsikring, så den passer præcis til dit hus og dine behov. Du vælger selv, hvilke skader din husforsikring skal dække.

Vores husforsikring er i virkeligheden en boligforsikring, for alle boligtyper kan naturligvis omfattes af forsikringen, heriblandt parcelhuse, villaer, rækkehuse, fritidshuse, kolonihavehuse og lignende.

Vær opmærksom på, at du ikke skal købe en boligforsikring, hvis du bor til leje, idet boligforsikringen er udlejers ansvar. Som lejer kan det til gengæld være en god idé at have en indboforsikring, hvis du selv medbringer indbo til lejemålet.

Fordele ved vores husforsikring

 • Tilskud til udbedring af kosmetiske forskelle. Med tilvalgene Glas og kumme samt Rør og kabel får du udbedret de kosmetiske forskelle efter en skade.
 • Beboet kælder er dækket. Forsikringen dækker også værelser i kælderen, selvom den ikke er godkendt til beboelse.
 • Bygningskasko dækker bredt. Eksempelvis er storm, skybrud og tyveri inkluderet, uden at du skal købe ekstra dækninger.
 • Genhusning i op til 18 måneder. Vi sørger for, at du og din familie har et sted at bo, hvis jeres hjem er ubeboeligt efter en skade.
 • Tilvalget Udvidet vandskade dækker bredt. Du får erstatning, hvis det eksempelvis drypper fra synlige rør, eller dit hus bliver ramt af fygesne.

Solid forsikring af dit hus

Vi anbefaler, at du som minimum vælger dækning for brand- og kaskoskader. Så er du godt dækket ved fx brand eller storm, som kan give alvorlige skader, der er dyre og tidskrævende at reparere. Det sker heldigvis sjældent, men skulle uheldet være ude, er du godt dækket ind.

Fleksible tilvalg, der passer til dit liv

Derudover kan du købe en række tilvalgsdækninger. Det giver dig stor tryghed og sikrer samtidig, at du kun betaler for det, du har brug for.

Sådan dækker husforsikringen

HusFritidshusKolonihavehus

Brand

Vi dækker små og store brandskader. Vi dækker også de følgeskader, der kan opstå i forbindelse brandslukningen, eksempelvis vandskader. Hvis du har et realkreditlån eller andre tinglyste lån i ejendommen, stiller realkreditinstitutionen krav om, at dit hus er forsikret mod brandskader.

Retshjælp

Vi dækker sagsomkostninger ved visse private retssager, uanset om du ønsker at sagsøge nogen, eller om du selv er den sagsøgte.

Vi dækker fx tvister

– om mindre, private lejeforhold

– om køb og salg

– hvis du personligt er part i sagen som ejer.

Læs mere om Retshjælpsdækningen

Bygningskasko

Vi dækker skader efter eksempelvis vand, storm, tyveri og hærværk. Vi dækker også, hvis andre kommer til skade på din ejendom, og du er skyld i skaden, eksempelvis hvis postbuddet falder og kommer til skade, fordi du ikke har ryddet sne.

Genhusning

Dit hus er først og fremmest din base, dit hjem. Det er her, I har jeres rutiner og hverdagen tager sit udgangspunkt. Vi har fokus på, at jeres hverdag ændres mindst muligt, hvis uheldet rammer.

 • Ved akutte skader, som er dækket af forsikringen, får du og din familie hjælp inden for 1 time
 • Er hjemmet blevet ubeboeligt pga. skaden, genhuser vi jer hurtigt og i helt op til 18 måneder
 • Vi finder sammen en midlertidig bolig i lokalområdet
 • Er skaden også gået ud over jeres indbo fx ved brand eller vandskade, får I udbetalt en del af erstatningen som akuterstatning på minimum 50.000 kr. inden for de første 24 timer
 • Ved dramatiske skader får I tilbudt psykologisk krisehjælp.

Glas og kumme

Vi dækker skader (brud, afskalning, ridser og lignende) på glas, spejle, keramiske kogeplader, håndvaske, badekar, bideter, toiletkummer og cisterner. Hvis du har et dyrt keramisk komfur, værdifulde håndvaske eller store spejlflader i dit hus, er det en god ide at tilkøbe en glas- og kummedækning.

Svamp

Vi dækker udgifter til reparation af svampeskader, når skaden er så alvorlig, at træet er nedbrudt og skal udskiftes. Vi dækker også eventuelle følgeskader på huset i forbindelse med skaden. Svampesporer kan angribe træet i både nye og gamle huse.

Svamp og råd

Vi dækker udgifter til reparation af svampe- og rådskader, når skaden er så alvorlig, at træet er nedbrudt og skal udskiftes. Vi dækker også eventuelle følgeskader på huset i forbindelse med skaden. Vi kalder det Udvidet svampedækning.

Insektskade

Vi dækker udgifter til reparation af skader efter træødelæggende insekter, hvis skaden har forringet træværkets bæreevne. Vi dækker både udskiftning og forstærkning af træet.

Stikledning

Vi dækker udgifter til undersøgelse og reparation af skader på rør, ledninger og kabler, som fører fra dit hus og ud til hovedledningen. Eksempelvis utætheder i vand-, varme-, olie- og gasrør, brud på afløbsledninger og kortslutning i elkabler som følge af alder eller gnavere. Vi dækker også følgeskader som eksempelvis udsivning af gas eller olie.

Udvidet vandskade

Vi dækker dit hus endnu bedre ved skader som følge af eksempelvis regn, der trænger ind i huset, fygesne, der trænger ind i huset, kloak- og grundvand, der stiger op i huset, og vand, der drypper fra synlige rør. Vores udvidede vandskadesikring er et godt supplement til din husforsikring, hvis du ønsker en ekstra god dækning.

Læs mere om Udvidet vandskadedækning

Rør og kabel

Vi dækker udgifter til undersøgelse og reparation af skader på skjulte vand-, varme-, olie- og afløbsrør samt el-varmekabler i huset. I gulve, vægge og lofter kan der eksempelvis være rør og kabler, som lækker eller kortslutter. Vi dækker også følgeskader, eksempelvis hvis gulvet skal brækkes op med henblik på at reparere et brud på gulvvarmen.

Bygning under opførelse

Vi dækker skader på en bygning under opførelse som følge af eksempelvis brand, storm og lynnedslag. Vi dækker både skader på den ufærdige bygning og skader på byggemateriale.

Indbo

Med indbodækningen er du sikret ved indbrud, eller hvis dit indbo bliver ødelagt i forbindelse med en skade på dit fritidshus. Forsikringen dækker alle private ejendele, som hører til det normale udstyr i et fritidshus, herunder cykler, som er aflåst med en godkendt lås.

Vær opmærksom på, at ejendele, du tager med fra din helårsbolig, som udgangspunkt er dækket af din almindelige indboforsikring.

Plus-dækning

Vi dækker dit indbo i fritidshuset ved pludselige skader, og hvis en lejer af fritidshuset stjæler eller laver hærværk på dit indbo og bygningsgenstande. Plusdækning kan kun tilvælges, hvis du har Indbo.

Beregn din pris for husforsikring

Ønsker du en pris på en kolonihavehusforsikring, sidder vi klar til at hjælpe på 33 55 37 79.

Bliv klogere på detaljerne

Vil du vide mere om husforsikringens dækninger og vilkår, kan du læse mere i disse dokumenter. Har du allerede din husforsikring hos os, kan du se dine betingelser på Mit Codan.

Produktarket giver dig et godt overblik over dine muligheder – ligesom produktinformationen, der også gør det nemmere at sammenligne vores husforsikring med andre husforsikringer. I betingelserne kan du finde alle detaljerne om forsikringen.

Er du stadig i tvivl?

Få svar på typiske spørgsmål

Hvad er forskellen på stikledningsdækning og rørskadeforsikring?

Stikledningsdækningen omfatter skader på de rør, kabler og ledninger, som fører fra huset og ud til hovedledningen. Det kan for eksempel være skader på stikledningen på grund af alder eller forårsaget af gnavere.

Rørskadeforsikringen omfatter skader på skjulte vand-, varme-, olie- og afløbsrør samt el-varmekabler i huset. Der kan være rør og kabler i vægge, gulve og lofter, som lækker eller kortslutter. Med rør- og kabeldækning er du sikret – også ved følgeskaderne. Det kan fx være, hvis gulvet skal brækkes op for at kunne reparere et brud på gulvvarmen i badeværelset. Du får dækket udgifter til undersøgelse og reparation af skader.

Jeg har købt et kolonihavehus. Kan jeg forsikre det hos jer?

Ja, du kan godt forsikre dit kolonihavehus hos os. Vi tilbyder de samme dækninger til kolonihavehuse som til fritidshuse.

Jeg har købt et bjælkehus. Kan jeg få det forsikret?

Du kan sagtens forsikre dit bjælkehus hos os. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er muligt at få dækning for svamp-, insekt- og rådskader, når du forsikrer et bjælkehus.

Dækker min forsikring rørskader?

Er du forsikret hos os, har du mulighed for at vælge en dækning, som både sikrer dine skjulte og synlige rør. Vores kunder kan selv skræddersy deres dækninger, som de vil, og derfor kan det være svært at sige at vi generelt dækker rørskader.

Du kan finde dine forsikringsdækninger på Mit Codan. Du finder Mit Codan her. Du kan også ringe til vores kundeservice, og høre om muligheden for at udvide dækningen.