Husforsikring og fritidshusforsikring

Du bestemmer selv

Du bestemmer selv, hvilke skader din husforsikring og fritidshusforsikring skal omfatte. Som minimum anbefaler vi, at du vælger dækning for brand- og kaskoskader.

Brand

Med vores branddækning får du erstatning for små og store brandskader. Den dækker også de følgeskader, der kan opstå i forbindelse brandslukning, fx vandskader. Det er et krav fra realkreditinstitutionen, at du har dækningen, hvis du har et realkreditlån eller andre tinglyste lån i ejendommen.

Bygningskasko

Bygningskaskodækningen dækker for eksempel skader efter vand, tyveri, hærværk og storm. Men den dækker også, hvis du er skyld i, at andre kommer til skade på din ejendom. Hvis for eksempel postbuddet falder og kommer til skade, fordi du ikke har sørget for at rydde sne. Derudover får du retshjælpsdækning, som sikrer dig dækning af en del af udgifterne til visse retssager, hvis du bliver indblandet i en retssag vedrørende din ejendom.

Fordele ved vores husforsikring

 • Tilskud til udbedring af kosmetiske forskelle – med
  tilvalgene Glas og kumme samt Rør og kabel får du udbedret
  de kosmetiske forskelle efter en skade
 • Beboet kælder er dækket – forsikringen dækker også
  værelser i kælderen, selvom den ikke er godkendt til beboelse
 • Bygningskasko dækker bredt – fx er storm, skybrud og
  tyveri inkluderet, uden at du skal købe ekstra dækninger
 • Genhusning i op til 18 måneder – vi sørger for, at du og din
  familie har et sted at bo, hvis jeres hjem bliver ubeboeligt pga.
  en skade
 • Tilvalget Udvidet vandskade dækker bredt – du får erstatning,
  hvis det fx drypper fra synlige rør, eller dit hus bliver ramt
  af fygesne (kun for helårshus)
 • Tilvalget Pludselig skade dækker ved udlejning – du
  får erstatning, hvis din lejer stjæler eller ødelægger noget i
  huset (kun for fritidshus).Ring nu på 33 55 55 50 og hør mere,
eller køb din husforsikring online og få
mellem 10 og 23 % rabat hvert år

Læs hvordan

Beregn din onlinepris

Grunddækning:

Codan Helårshus

Codan Fritids- og Kolonihavehus

Brand
Vi dækker små og store brandskader på huset, elskader på visse hvidevarer
samt følgeskader som fx vandskader fra brandslukning.
Bygningskasko
Vi dækker skader på grund af storm, skybrud, snetryk, indbrud, husejeransvar, retshjælp og andre pludselige skader. Bygningskaskoen omfatter også skader, pga.  tyveri og hærværk af byggematerialer
Skader efter gnavere, fugle og rovdyr
Skader forvoldt af gnavere, rovdyr eller fugle på bygninger, der anvendes til beboelse.
 -
Genhusning
Du og din familie kan blive genhuset i op til 18 måneder efter en større akut
skade på jeres hus.
 

Mulige tilvalg:

Glas og kumme
Du får dækket skader på glas, glaskeramiske kogeplader, wc-kummer og badekar.
Insektskade
Du får erstatning, hvis insekter gør så stor skade, at det er nødvendigt at udskifte eller forstærke træet i huset.
Svamp og råd
Vi dækker dine udgifter til skader på træværk, der bliver angrebet af svamp eller råd,
såfremt huset er ordentligt vedligeholdt.
Rør og kabel
Vi dækker skader på skjulte rør og kabler
(fx de rør og kabler der løber i væggene og gulvet).
Udvidet vandskade
Du får erstatning for vandskader, der skyldes, at det drypper fra synlige rør,
opstigende kloakvand og grundvand, eller at der trænger fygesne eller regn ind i huset.
 -
Indbo i fritidshus
Vi dækker indboet i dit fritidshus.
 -
Pludselig skade i fritidshus
Du får erstatning for tyveri og hærværk under udlejning og for skader,
der opstår pludseligt – fx hvis du taber noget tungt på et glasbord, og det går i stykker.
 -

Stikledning
Du får dækket skader på husets stikledning, dvs. de rør, der løber fra husets
yderside til hovedledningen.

Læs betingelserne for Codan Helårshus

Læs betingelserne for Codan Fritidshus

Læs betingelserne for Codan KolonihavehusDenne beskrivelse af forsikringen indeholder ikke alle oplysninger. Hvis du skulle få en skade, er det forsikringsbetingelserne, du fik tilsendt sammen med din police, der gælder.

Udvidet vandskadedækning

Sikrer dit hus endnu bedre, hvis uheldet er ude - fx ved:

 • Skader efter regn, der trænger ind i huset
 • Skader efter fygesne, der trænger ind i huset
 • Skader efter kloak- og grundvand, der stiger op i huset
 • Skader efter vand, der drypper fra synlige rør

Udvidet vand er altså et godt supplement til din husforsikring, hvis du vil være ekstra godt dækket.

Husforsikringen indeholder …

Brand

Med vores branddækning får du erstatning for små og store brandskader.

Den dækker også de følgeskader, der kan opstå i forbindelse brandslukning, fx vandskader. Det er et krav fra realkreditinstitutionen, at du har dækningen, hvis du har et realkreditlån eller andre tinglyste lån i ejendommen.

Retshjælp

Private retssager kan være en dyr affære. Med retshjælpsdækningen får du dækket en del af dine udgifter i forbindelse med visse private retssager. Det kan fx være uoverensstemmelser omkring private lejeforhold, erstatningssager eller salg af andels- og ejerlejlighed.

Læs mere her

Bygningskasko

Bygningskaskodækningen dækker for eksempel skader efter vand, tyveri, hærværk og storm.

Men den dækker også, hvis du er skyld i, at andre kommer til skade på din ejendom. Hvis for eksempel postbuddet falder og kommer til skade, fordi du ikke har sørget for at rydde sne. Derudover får du retshjælpsdækning, som sikrer dig dækning af en del af udgifterne til visse retssager, hvis du bliver indblandet i en retssag vedrørende din ejendom.

Tilvalg

Glas og kumme

Ødelagte vinduer er en typisk skade, som er dækket af glas- og kummedækningen. Men hvis du har et dyrt komfur med keramiske kogeplader, værdifulde håndvaske og badekar eller store spejlflader i din bolig, så er det en god ide at tilkøbe en glas- og kummedækning.

Svamp

Svampesporer kan angribe træet i både nye og gamle huse og nedbryde det i en grad, så det skal udskiftes. Med svampedækningen er du sikret dækning af udgifter til reparation, når skaden er så alvorlig, at træet er nedbrudt.

Svamp og råd

Svamp- og råddækningen dækker ikke kun skader, som skyldes svampesporer. Den giver også erstatning for de skader, der skyldes råd i træet.

I begge tilfælde får du erstatning, når skaden er så alvorlig, at træet er nedbrudt.

Insektskade

Med denne dækning er dit hus dækket, hvis der sker skader efter insekter, der gør det nødvendigt med udskiftning/forstærkning af træet i din bolig.

Stikledning

Dækningen omfatter skader på de rør, kabler og ledninger, som fører fra huset og ud til hovedledningen. Det kan for eksempel være skader på stikledningen på grund af alder eller forårsaget af gnavere.

Du får dækket selve skaden, men også eventuelle følgeskader som udsivning af gas eller olie. Du får dækket udgifter til undersøgelse og reparation af skader som fx utætheder i vand-, varme-, olie- og gasrør samt brud på afløbsledninger eller kortslutning i elkabler, hvis der er skader.

Udvidet vandskade

Vælger du Udvidet vandskade til din husforsikring, sikrer dit hus endnu bedre, hvis uheldet er ude - fx ved:

Skader efter regn, der trænger ind i huset
Skader efter fygesne, der trænger ind i huset
Skader efter kloak- og grundvand, der stiger op i huset
Skader efter vand, der drypper fra synlige rør

Udvidet vand er altså et godt supplement til din husforsikring, hvis du vil være ekstra godt dækket.

Rør og kabel

Dækningen omfatter skader på skjulte vand-, varme-, olie- og afløbsrør samt el-varmekabler i huset. Du får dækket udgifter til undersøgelse og reparation af skader.

I vægge, gulve og lofter kan der være rør og kabler, som lækker eller kortslutter. Med rør- og kabeldækning er du sikret – også ved følgeskaderne. Det kan fx være, hvis gulvet skal brækkes op for at kunne reparere et brud på gulvvarmen i badeværelset.

Bygning under opførelse

Når du er i gang med at opføre et hus, er der materialer og et hus under opførelsen på din grund, som er værdifulde. Med dækningen Bygning under opførelse er du forsikret i tilfælde af for eksempel brand, storm, lynnedslag, som giver skader på den ufærdige bygning og byggemateriale.

Betingelser

Rabatter og fordele

Med brand- og bygningskasko hos os er du sikret:

 • genhusning i op til 18 måneder
 • dækning af skader efter gnavere (gælder kun Codan Helårshus)
 • dækning af kosmetiske forskelle
 • dækning ved tyveri af og hærværk på byggematerialer
 • psykologisk krisehjælp i forbindelse med skader, der har medført akut behov for genhusning

Rabat- og fordelsaftaler

Hvis du er medarbejder i/medlem af en af de mange virksomheder, foreninger og forbund, som vi har samarbejdsaftaler med, kan der være rigtig gode penge at spare og særlige fordele forbundet med dine forsikringer.

Læs mere om Rabat- og fordelsaftaler

Kernekunde

Samler du dine forsikringer hos os, bliver du KerneKunde og får rabat. Hvis du har to forsikringer, for eksempel hus og indbo, giver vi dig 10 pct. rabat. Har du tre forsikringer for eksempel hus, indbo og en ulykkesforsikring, giver vi dig 15 pct. rabat. Rabatten regnes ud på baggrund af den samlede pris.

Læs mere om at blive Kernekunde

Ring nu på 33 55 55 50 og hør mere,
eller køb din forsikring online og få
mellem 10 og 23 % rabat hvert år

Læs hvordan

Codan Helårshus:

Codan Fritidshus: