Husforsikring

 • Dækker tyveri, røveri og hærværk på byggematerialer
 • Genhusning i op til 18 måneder
 • Vælg Udvidet vandskade, som dækker fx regn og vand, der trænger ind i huset, kloak- og grundvand, der stiger op i huset, og vand, der drypper fra synlige rør

Køb din forsikring online og få

10 %

onlinerabat

Sådan dækker husforsikringen

Dækninger

Brand

Vi dækker små og store brandskader. Vi dækker også de følgeskader, der kan opstå i forbindelse brandslukningen, eksempelvis vandskader. Hvis du har et realkreditlån eller andre tinglyste lån i ejendommen, stiller realkreditinstitutionen krav om, at dit hus er forsikret mod brandskader.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Retshjælp

Vi dækker sagsomkostninger ved visse private retssager, uanset om du ønsker at sagsøge nogen, eller om du selv er den sagsøgte.

Vi dækker fx tvister

– om mindre, private lejeforhold

– om køb og salg

– hvis du personligt er part i sagen som ejer.

Læs mere om Retshjælpsdækningen

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Bygningskasko

Vi dækker skader efter eksempelvis vand, storm, tyveri og hærværk. Vi dækker også, hvis andre kommer til skade på din ejendom, og du er skyld i skaden, eksempelvis hvis postbuddet falder og kommer til skade, fordi du ikke har ryddet sne.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Genhusning

Dit hus er først og fremmest din base, dit hjem. Det er her, I har jeres rutiner og hverdagen tager sit udgangspunkt. Vi har fokus på, at jeres hverdag ændres mindst muligt, hvis uheldet rammer.

 • Ved akutte skader, som er dækket af forsikringen, får du og din familie hjælp inden for 1 time
 • Er hjemmet blevet ubeboeligt pga. skaden, genhuser vi jer hurtigt og i helt op til 18 måneder
 • Vi finder sammen en midlertidig bolig i lokalområdet
 • Er skaden også gået ud over jeres indbo fx ved brand eller vandskade, får I udbetalt en del af erstatningen som akuterstatning på minimum 50.000 kr. inden for de første 24 timer
 • Ved dramatiske skader får I tilbudt psykologisk krisehjælp.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Glas og kumme

Vi dækker skader (brud, afskalning, ridser og lignende) på glas, spejle, keramiske kogeplader, håndvaske, badekar, bideter, toiletkummer og cisterner. Hvis du har et dyrt keramisk komfur, værdifulde håndvaske eller store spejlflader i dit hus, er det en god ide at tilkøbe en glas- og kummedækning.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Svamp

Vi dækker udgifter til reparation af svampeskader, når skaden er så alvorlig, at træet er nedbrudt og skal udskiftes. Vi dækker også eventuelle følgeskader på huset i forbindelse med skaden. Svampesporer kan angribe træet i både nye og gamle huse.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Svamp og råd

Vi dækker udgifter til reparation af svampe- og rådskader, når skaden er så alvorlig, at træet er nedbrudt og skal udskiftes. Vi dækker også eventuelle følgeskader på huset i forbindelse med skaden. Vi kalder det Udvidet svampedækning.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Insektskade

Vi dækker udgifter til reparation af skader efter træødelæggende insekter, hvis skaden har forringet træværkets bæreevne. Vi dækker både udskiftning og forstærkning af træet.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Stikledning

Vi dækker udgifter til undersøgelse og reparation af skader på rør, ledninger og kabler, som fører fra dit hus og ud til hovedledningen. Eksempelvis utætheder i vand-, varme-, olie- og gasrør, brud på afløbsledninger og kortslutning i elkabler som følge af alder eller gnavere. Vi dækker også følgeskader som eksempelvis udsivning af gas eller olie.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Udvidet vandskade

Vi dækker dit hus endnu bedre ved skader som følge af eksempelvis regn, der trænger ind i huset, fygesne, der trænger ind i huset, kloak- og grundvand, der stiger op i huset, og vand, der drypper fra synlige rør. Vores udvidede vandskadesikring er et godt supplement til din husforsikring, hvis du ønsker en ekstra god dækning.

Læs mere om Udvidet vandskadedækning

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Rør og kabel

Vi dækker udgifter til undersøgelse og reparation af skader på skjulte vand-, varme-, olie- og afløbsrør samt el-varmekabler i huset. I gulve, vægge og lofter kan der eksempelvis være rør og kabler, som lækker eller kortslutter. Vi dækker også følgeskader, eksempelvis hvis gulvet skal brækkes op med henblik på at reparere et brud på gulvvarmen.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Bygning under opførelse

Vi dækker skader på en bygning under opførelse som følge af eksempelvis brand, storm og lynnedslag. Vi dækker både skader på den ufærdige bygning og skader på byggemateriale.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Pris og forsikringsbetingelser

Bestem selv prisen

Du vælger selv, hvilke skader din husforsikring skal dække. Vi anbefaler, at du som minimum vælger dækning for brand- og kaskoskader. Indtast din adresse og dine behov i vores forsikringsberegner, og få oplyst en pris på din skræddersyede forsikring.

Dækker alle boligtyper

Vores husforsikring er i virkeligheden en boligforsikring, for alle boligtyper kan naturligvis omfattes af forsikringen, heriblandt parcelhuse, villaer, rækkehuse, landejendomme, kolonihavehuse og lignende.

Vær opmærksom på, at du ikke skal købe en boligforsikring, hvis du bor til leje, idet boligforsikringen er udlejers ansvar. Som lejer kan det til gengæld være en god idé at have en indboforsikring, hvis du selv medbringer indbo til lejemålet.

Fordele ved vores husforsikring

 • Tilskud til udbedring af kosmetiske forskelle. Med tilvalgene Glas og kumme samt Rør og kabel får du udbedret de kosmetiske forskelle efter en skade.
 • Beboet kælder er dækket. Forsikringen dækker også værelser i kælderen, selvom den ikke er godkendt til beboelse.
 • Bygningskasko dækker bredt. Eksempelvis er storm, skybrud og tyveri inkluderet, uden at du skal købe ekstra dækninger.
 • Genhusning i op til 18 måneder. Vi sørger for, at du og din familie har et sted at bo, hvis jeres hjem er ubeboeligt efter en skade.
 • Tilvalget Udvidet vandskade dækker bredt. Du får erstatning, hvis det eksempelvis drypper fra synlige rør, eller dit hus bliver ramt af fygesne.

Rabatter og fordele

Kernekunde
Hvis du samler dine forsikringer hos os, får du rabat på alle forsikringer. Hvis du har to forsikringer, eksempelvis husforsikring og bilforsikring, giver vi dig 10% rabat. Hvis du har tre forsikringer, eksempelvis husforsikring, ulykkesforsikring og børneulykkesforsikring, giver vi dig 15 % rabat.

Læs mere om at blive Kernekunde.

Rabat- og fordelsaftaler
Som medarbejder i eller medlem af en af de virksomheder, foreninger og forbund, vi samarbejder med, kan du opnå store besparelser på dine forsikringer.

Læs mere over vores rabat- og fordelsaftaler.