Husforsikring
Codan Hus

Vælger du Udvidet vandskade til din husforsikring, er dit hus endnu bedre sikret - fx ved skader efter:

 • regn, der trænger ind i huset
 • kloak- og grundvand, der stiger op i huset
 • vand, der drypper fra synlige rør
 • fygesne, der trænger ind i huset

Bliv ekstra godt dækket med tilvalget

Udvidet vandskade

Ring mig opBeregn din pris online Ring og hør mere på 33 55 55 50

Dækninger

Dækning

Brand

Med vores branddækning får du erstatning for små og store brandskader. Den dækker også de følgeskader, der kan opstå i forbindelse brandslukning, fx vandskader. Det er et krav fra realkreditinstitutionen, at du har dækningen, hvis du har et realkreditlån eller andre tinglyste lån i ejendommen.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Retshjælp

Private retssager kan være en dyr affære. Med retshjælpsdækningen får du dækket en del af dine udgifter i forbindelse med visse private retssager. Det kan fx være uoverensstemmelser omkring private lejeforhold, erstatningssager eller salg af andels- og ejerlejlighed.

Læs mere her

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Bygningskasko

Bygningskaskodækningen dækker for eksempel skader efter vand, tyveri, hærværk og storm. Men den dækker også, hvis du er skyld i, at andre kommer til skade på din ejendom. Hvis for eksempel postbuddet falder og kommer til skade, fordi du ikke har sørget for at rydde sne. Derudover får du retshjælpsdækning, som sikrer dig dækning af en del af udgifterne til visse retssager, hvis du bliver indblandet i en retssag vedrørende din ejendom.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Glas og kumme

Ødelagte vinduer er en typisk skade, som er dækket af glas- og kummedækningen. Men hvis du har et dyrt komfur med keramiske kogeplader, værdifulde håndvaske og badekar eller store spejlflader i din bolig, så er det en god ide at tilkøbe en glas- og kummedækning.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Svamp

Svampesporer kan angribe træet i både nye og gamle huse og nedbryde det i en grad, så det skal udskiftes. Med svampedækningen er du sikret dækning af udgifter til reparation, når skaden er så alvorlig, at træet er nedbrudt.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Svamp og råd

Svamp- og råddækningen dækker ikke kun skader, som skyldes svampesporer. Den giver også erstatning for de skader, der skyldes råd i træet.

I begge tilfælde får du erstatning, når skaden er så alvorlig, at træet er nedbrudt.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Insektskade

Med denne dækning er dit hus dækket, hvis der sker skader efter insekter, der gør det nødvendigt med udskiftning/forstærkning af træet i din bolig.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Stikledning

Dækningen omfatter skader på de rør, kabler og ledninger, som fører fra huset og ud til hovedledningen. Det kan for eksempel være skader på stikledningen på grund af alder eller forårsaget af gnavere. Du får dækket selve skaden, men også eventuelle følgeskader som udsivning af gas eller olie. Du får dækket udgifter til undersøgelse og reparation af skader som fx utætheder i vand-, varme-, olie- og gasrør samt brud på afløbsledninger eller kortslutning i elkabler, hvis der er skader.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Udvidet vandskade

Vælger du Udvidet vandskade til din husforsikring, sikrer dit hus endnu bedre, hvis uheldet er ude - fx ved: 

 • Skader efter regn, der trænger ind i huset
 • Skader efter fygesne, der trænger ind i huset
 • Skader efter kloak- og grundvand, der stiger op i huset
 • Skader efter vand, der drypper fra synlige rør

Udvidet vandskade er altså et godt supplement til din husforsikring, hvis du vil være ekstra godt dækket.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Rør og kabel

Dækningen omfatter skader på skjulte vand-, varme-, olie- og afløbsrør samt el-varmekabler i huset. Du får dækket udgifter til undersøgelse og reparation af skader. I vægge, gulve og lofter kan der være rør og kabler, som lækker eller kortslutter. Med rør- og kabeldækning er du sikret – også ved følgeskaderne. Det kan fx være, hvis gulvet skal brækkes op for at kunne reparere et brud på gulvvarmen i badeværelset.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Bygning under opførelse

Når du er i gang med at opføre et hus, er der materialer og et hus under opførelsen på din grund, som er værdifulde. Med dækningen Bygning under opførelse er du forsikret i tilfælde af for eksempel brand, storm, lynnedslag, som giver skader på den ufærdige bygning og byggemateriale.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Vil du vide mere?

Du bestemmer selv

Du bestemmer selv, hvilke skader din husforsikring skal omfatte. Som minimum anbefaler vi, at du vælger dækning for brand- og kaskoskader.

Brand

Med vores branddækning får du erstatning for små og store brandskader. Den dækker også de følgeskader, der kan opstå i forbindelse brandslukning, fx vandskader. Det er et krav fra realkreditinstitutionen, at du har dækningen, hvis du har et realkreditlån eller andre tinglyste lån i ejendommen.

Bygningskasko

Bygningskaskodækningen dækker for eksempel skader efter vand, tyveri, hærværk og storm. Men den dækker også, hvis du er skyld i, at andre kommer til skade på din ejendom. Hvis for eksempel postbuddet falder og kommer til skade, fordi du ikke har sørget for at rydde sne. Derudover får du retshjælpsdækning, som sikrer dig dækning af en del af udgifterne til visse retssager, hvis du bliver indblandet i en retssag vedrørende din ejendom.

Fordele ved vores husforsikring

 • Tilskud til udbedring af kosmetiske forskelle – med tilvalgene Glas og kumme samt Rør og kabel får du udbedret de kosmetiske forskelle efter en skade
 • Beboet kælder er dækket – forsikringen dækker også værelser i kælderen, selvom den ikke er godkendt til beboelse
 • Bygningskasko dækker bredt – fx er storm, skybrud og tyveri inkluderet, uden at du skal købe ekstra dækninger
 • Genhusning i op til 18 måneder – vi sørger for, at du og din familie har et sted at bo, hvis jeres hjem bliver ubeboeligt pga. en skade
 • Tilvalget Udvidet vandskade dækker bredt – du får erstatning, hvis det fx drypper fra synlige rør, eller dit hus bliver ramt af fygesne

Rabatter og fordele

Kernekunde
Samler du dine forsikringer hos os, bliver du KerneKunde og får rabat. Hvis du har to forsikringer, for eksempel hus og indbo, giver vi dig 10 pct. rabat. Har du tre forsikringer, for eksempel hus, indbo og ulykke, giver vi dig 15 pct. rabat. Rabatten regnes ud på baggrund af den samlede pris.

Læs mere om at blive Kernekunde

Rabat- og fordelsaftaler
Hvis du er medarbejder i/medlem af en af de mange virksomheder, foreninger og forbund, som vi har samarbejdsaftaler med, kan der være rigtig gode penge at spare og særlige fordele forbundet med dine forsikringer.

Læs mere om Rabat- og fordelsaftaler