Fritidshusforsikring

  • Dækker skader efter vand, tyveri, hærværk og storm
  • Dækker skader på skjulte rør og kabler
  • Dækker tyveri og hærværk under udlejning og skader, der opstår pludseligt
Beregn din pris online Ring mig opRing og hør mere på 33 55 55 50

Sådan dækker fritidshusforsikringen

Brand

Med vores branddækning får du erstatning for små og store brandskader. Den dækker også de følgeskader, der kan opstå i forbindelse brandslukning, fx vandskader. Det er et krav fra realkreditinstitutionen, at du har dækningen, hvis du har et realkreditlån eller andre tinglyste lån i ejendommen.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Retshjælp

Private retssager kan være en dyr affære. Med retshjælpsdækningen får du dækket en del af dine udgifter i forbindelse med visse private retssager.

Vi dækker fx tvister

– om mindre, private lejeforhold

– om køb og salg

– hvis du personligt er part i sagen som ejer.

Læs mere her

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Bygningskasko

Bygningskaskodækningen dækker for eksempel skader efter vand, tyveri, hærværk og storm. Men den dækker også, hvis du er skyld i, at andre kommer til skade på din ejendom. Hvis for eksempel postbuddet falder og kommer til skade, fordi du ikke har sørget for at rydde sne. Derudover får du retshjælpsdækning, som sikrer dig dækning af en del af udgifterne til visse retssager, hvis du bliver indblandet i en retssag vedrørende din ejendom.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Glas og kumme

Ødelagte vinduer er en typisk skade, som er dækket af glas- og kummedækningen. Men hvis du har et dyrt komfur med keramiske kogeplader, værdifulde håndvaske og badekar eller store spejlflader i din bolig, så er det en god ide at tilkøbe en glas- og kummedækning.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Svamp

Svampesporer kan angribe træet i både nye og gamle huse og nedbryde det i en grad, så det skal udskiftes. Med svampedækningen er du sikret dækning af udgifter til reparation, når skaden er så alvorlig, at træet er nedbrudt.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Svamp og råd

Svamp- og råddækningen dækker ikke kun skader, som skyldes svampesporer. Den giver også erstatning for de skader, der skyldes råd i træet. I begge tilfælde får du erstatning, når skaden er så alvorlig, at træet er nedbrudt.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Insektskade

Med denne dækning er dit hus dækket, hvis der sker skader efter insekter, der gør det nødvendigt med udskiftning/forstærkning af træet i din bolig.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Stikledning

Dækningen omfatter skader på de rør, kabler og ledninger, som fører fra huset og ud til hovedledningen. Det kan for eksempel være skader på stikledningen på grund af alder eller forårsaget af gnavere. Du får dækket selve skaden, men også eventuelle følgeskader som udsivning af gas eller olie. Du får dækket udgifter til undersøgelse og reparation af skader som fx utætheder i vand-, varme-, olie- og gasrør samt brud på afløbsledninger eller kortslutning i elkabler, hvis der er skader.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Pludselig skade

Vi dækker dit indbo i fritidshuset ved pludselige skader, og hvis en lejer af fritidshuset stjæler eller laver hærværk på dit indbo og bygningsgenstande.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Rør og kabel

Dækningen omfatter skader på skjulte vand-, varme-, olie- og afløbsrør samt el-varmekabler i huset. Du får dækket udgifter til undersøgelse og reparation af skader. I vægge, gulve og lofter kan der være rør og kabler, som lækker eller kortslutter. Med rør- og kabeldækning er du sikret – også ved følgeskaderne. Det kan fx være, hvis gulvet skal brækkes op for at kunne reparere et brud på gulvvarmen i badeværelset.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Bygning under opførelse

Når du er i gang med at opføre et hus, er der materialer og et hus under opførelsen på din grund, som er værdifulde. Med dækningen Bygning under opførelse er du forsikret i tilfælde af for eksempel brand, storm, lynnedslag, som giver skader på den ufærdige bygning og byggemateriale.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Indbo

Med indbodækningen er du sikret ved indbrud, eller hvis dit indbo bliver ødelagt i forbindelse med en skade på dit fritidshus. Forsikringen dækker alle private ejendele, som hører til det normale udstyr i et fritidshus, herunder cykler, som er aflåst med en godkendt lås.

Vær opmærksom på, at ejendele, du tager med fra din helårsbolig, som udgangspunkt er dækket af din almindelige indboforsikring.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Vil du vide mere?

Du bestemmer selv

Du bestemmer selv, hvilke skader din fritidshusforsikring og kolonihavehusforsikring skal omfatte. Som minimum anbefaler vi, at du vælger dækning for brand- og kaskoskader.

Brand

Med vores branddækning får du erstatning for små og store brandskader. Den dækker også de følgeskader, der kan opstå i forbindelse brandslukning, fx vandskader. Det er et krav fra realkreditinstitutet, at du har dækningen, hvis du har et realkreditlån eller andre tinglyste lån i ejendommen.

Bygningskasko

Bygningskaskodækningen dækker for eksempel skader efter vand, tyveri, hærværk og storm. Men den dækker også, hvis du er skyld i, at andre kommer til skade på din ejendom. Hvis for eksempel postbuddet falder og kommer til skade, fordi du ikke har sørget for at rydde sne. Derudover får du retshjælpsdækning, som sikrer dig dækning af en del af udgifterne til visse retssager, hvis du bliver indblandet i en retssag vedrørende din ejendom.

Rabatter og fordele

Kernekunde
Samler du dine forsikringer hos os, bliver du KerneKunde og får rabat. Hvis du har to forsikringer, for eksempel husforsikring og indboforsikring, giver vi dig 10 pct. rabat. Har du tre forsikringer, for eksempel husforsikring, indboforsikring og ulykkesforsikring, giver vi dig 15 pct. rabat. Rabatten regnes ud på baggrund af den samlede pris.

Læs mere om at blive Kernekunde

Rabat- og fordelsaftaler
Hvis du er medarbejder i/medlem af en af de mange virksomheder, foreninger og forbund, som vi har samarbejdsaftaler med, kan der være rigtig gode penge at spare og særlige fordele forbundet med dine forsikringer.

Læs mere om Rabat- og fordelsaftaler