Vandskade i hjemmet

Vandskader i hjemmet kan opstå på en række måder. Får du en vandskade, er det vigtigt, at du handler hurtigt og får begrænset skaderne. Flere oplever at få vandskader på deres tag eller trægulv og i disse tilfælde er det afgørende, at du håndterer det hurtigt og på den rigtige måde. Vi har samlet en oversigt over vandskader i hjemmet, så du kan blive klogere på, hvad du skal gøre, og hvordan forsikringen dækker, hvis uheldet er ude.

Hvordan opstår vandskader?

Vandskader i hjemmet kan skyldes en række ting. Vandskader kan blandt andet opstå som følge af vildt og voldsomt vejr såsom skybrud, oversvømmelse og stormflod. Er der et skybrud eller stormflod på vej, er det derfor altid en god at forebygge skader som følge heraf. Få gode råd til, hvordan du kommer bedst igennem skader forårsaget af stormflod her.

Vandskader kan også opstå i hjemmet, hvis et afløb bliver blokeret. Det er derfor en god ide løbende at sørge for, at forskellige afløb i hjemmet er renset. Du kan også få vandskader, hvis et vandrør springer eller har utætheder. Risikoen for sprængte rør i hjemmet er størst i vintermånederne, hvor der er frost.

Sådan håndterer du vandlækage

Alvorlige vandlækager kan ødelægge en hel del i dit hjem lige fra betydningsfulde genstande til større ting såsom taget eller et trægulv. Det er derfor vigtigt, at du handler hurtigt, så skader ikke breder sig og får hjælp, hvis der er brug for det. Jo længere tid vandet ligger, jo større skader medfører det.

Vi har lavet en guide til dig, der står midt i en vandskade og har brug for en tjekliste med alt det, du skal gøre, hvis uheldet er ude. Se vores guide til, hvordan du kommer bedst igennem en vandskade her

Vandskade på trægulv

Vandlækage på trægulve kan medføre store skader. De fleste trægulve kan ikke holde til have vand liggende i længere tid. Derfor er det heller ikke unormalt, at trægulve bliver ødelagte, hvis der har været vandskade i hjemmet. Har du fået vandskade på dit trægulv, er det i nogle tilfælde muligt at redde det. Du kan forsøge at tørre vandet væk og affugte det. Er skaderne store på trægulvet, skal det muligvis skiftes ud med et nyt gulv. Det kan derfor hurtigt blive dyrt, hvis du ikke har en forsikring, der dækker.

Vandskade på tag

Vandskade på dit tag kan have store konsekvenser og ødelægge en hel del i dit hjem. Vandskader på taget kan opstå efter kraftig regn eller skybrud. Vi har lavet en guide og samlet en række gode råd til, hvordan du kan forebygge og undgå vandskader i forbindelse med skybrud. I vores guide kan du både læse om, hvad du skal gøre inden et skybrud, imens skybruddet står på og efter skybruddet, hvis du har fået vandskader.
Se hvordan du forebygger vandskader ved skybrud her.

Er vandskaderne tilstrækkelig store i dit hjem, kan du få brug for at blive genhuset. Hos os dækker både hus- og indboforsikringen, hvis du har brug for at blive genhuset.
Læs mere om genhusning her.

Udvidet vandskade

Du kan vælge at blive forsikret mod en række flere vandskader, hvis du tilvælger dækningen Udvidet vandskade i din hus- eller indboforsikring. Så dækker vi vandskader, der opstår ved opstigende kloakvand og grundvand samt vandskader, hvor det drypper fra synlige rør. Du er også dækket mod vandskader i hjemmet fra fygesne eller regn, som trænger ind i dit hus.