Dine personlige ejendele kræver en god forsikring

Selvom du passer godt på dine ting, kan der altid ske uheld. Vores indboforsikring er en fleksibel forsikring, der dækker dine og din families private ejendele ved skader og tyveri – eller hvis du skader andre eller deres ting. Det giver sikkerhed i hverdagen for hele familien.

  • Sumløs indbodækning
  • Elektronikdækning
  • Udvidet vandskade

En fleksibel forsikring

Vores indboforsikring er en bred forsikring, der også dækker blandt andet retshjælp, elskade, krisehjælp, tricktyveri og genhusning. Og du skal ikke vurdere den samlede værdi af dine ejendele, da forsikringen er uden loft for, hvor meget vi dækker.

Vi dækker det, der betyder mest
Din indboforsikring skal passe til dit liv. Derfor har vores indboforsikring en række
tilvalgsdækninger, som du kan tilkøbe, hvis du har brug for det. Så kan du få forsikringen, præcis som du vil have den – og sørge for, at dine vigtigste ejendele er ordentligt dækket ind.

Sikkerhed for hele familien
Indboforsikringen dækker dig selv, din ægtefælle eller samlever, dine hjemmeboende børn og dine udeboende børn, indtil de fylder 21 år*. Har du delebørn, er de dækket, når de er hos dig – også selvom de har adresse hos den anden forælder.

* Gælder ikke, hvis de udeboende børn lever i fast parforhold eller har fastboende børn.

Hvad dækker en
indboforsikring hos os?

Grunddækninger

Indbo

Vi dækker ejendele, der bliver stjålet fra din aflåste bolig eller under et røveri. Vi dækker også ejendele, der bliver beskadiget ved brand, vandskade og hærværk.

Vær opmærksom på, at cykeldækning er en tilvalgsdækning.

Ansvar

Vi dækker, hvis du eller en anden i husstanden gør skade på andre eller deres ejendele. Vi dækker fx hvis du kommer til at vælte en cyklist, og vedkommendes tøj og briller går i stykker, eller hvis personen kommer til skade ved uheldet.

Retshjælp

Vi dækker en del af dine udgifter i forbindelse med visse private retssager – både når du er sagsøger, og når du er den sagsøgte. Det kan fx være uoverensstemmelser i forbindelse med erstatningssager, lejeforhold eller salg af lejlighed.

Elskade

Vi dækker skader som følge af kortslutning, induktion og lynnedslag på hårde hvidevarer og andre elektriske apparater, herunder fx computere, kopimaskiner og printere.

Tricktyveri

Dækker, hvis ukendte personer får adgang til dit hjem under falsk dække.

Identitetstyveri

Vi dækker dig, hvis du bliver udsat for identitetstyveri. Vi tilbyder desuden hjælp og rådgivning, eksempelvis hvis andre har optaget lån i dit navn ved brug af dit cpr-nummer.

Krisehjælp

Vi tilbyder op til 10 timers psykologisk krisehjælp ved visse hændelser, fx brandskader hvor familien skal genhuses og ved røveri i dit hjem. Vi tilbyder også psykologisk krisehjælp til dine hjemmeboende børn under 18 år, hvis du skal skilles.

Genhusning

Dit hus er først og fremmest din base, dit hjem. Det er her, I har jeres rutiner og hverdagen tager sit udgangspunkt. Vi har fokus på, at jeres hverdag ændres mindst muligt, hvis uheldet rammer.

  • Ved akutte skader, som er dækket af forsikringen, får du og din familie hjælp inden for 1 time.
  • Er hjemmet blevet ubeboeligt pga. skaden, genhuser vi jer hurtigt. Der er ingen tidsbegrænsning på perioden.
  • Vi finder sammen en midlertidig bolig i lokalområdet.
  • Er skaden også gået ud over jeres indbo, fx ved brand eller vandskade, får I udbetalt en del af erstatningen som akuterstatning på minimum 50.000 kr. inden for de første 24 timer.
  • Ved dramatiske skader får I tilbudt psykologisk krisehjælp.

Tilvalg

Glas og sanitet

Vi dækker skader på vinduer, spejlflader, keramiske kogeplader, håndvaske, badekar, toiletkummer, cisterner og lignende. Glas- og sanitet er ofte en del af husforsikringen. Derfor skal du kun vælge den ekstra dækning, hvis du bor i en lejebolig, hvor udlejeren ikke har tegnet en glas- og kummedækning.

Cykel

Dækker alle husstandens cykler ved tyveri, hvis de er låst med en godkendt lås. (Forsikringsgodkendte låse er mærket på emballagen med et ”Varefakta”-logo).

Du får også erstatning, hvis cyklen bliver skadet, fordi nogen prøver at stjæle den.

Udvidet cykel

Dækker dine cykler, hvis de fx bliver ødelagte i forbindelse med et cykelstyrt.

Pludselig skade

Dækker pludselige skader på dit indbo, fx hvis du taber en dyr vase.

Elektronikdækning

Dækker pludselige skader og funktionsfejl på dit elektronik i op til fire år fra købsdato.

Briller og høreapparat

Dækker, hvis briller eller høreapparat får pludselige skader eller bliver væk.

Udvidet vand

Dækker følgeskader, der skyldes, at det drypper fra synlige rør, opstigende kloakvand og grundvand, eller at der trænger fygesne eller regn ind i din bolig.

Hest ansvar

Dækker, hvis din hest gør skade på personer eller deres ejendele.

Bliv klogere på detaljerne

Vil du vide mere om indboforsikringens dækninger og vilkår, kan du læse mere i disse dokumenter. Har du allerede din indboforsikring hos os, kan du se dine betingelser på Mit Codan.

Produktarket giver dig et godt overblik over dine muligheder – ligesom produktinformationen, der også gør det nemmere at sammenligne vores indboforsikring med andre indboforsikringer. I betingelserne kan du finde alle detaljerne om forsikringen.

Er du stadig i tvivl?

Få svar på typiske spørgsmål

Hvordan dækker en elektronikforsikring?

Er din forsikring udvidet med elektronikdækning vil alle elektriske apparater være dækket ved pludselige skader og funktionsfejl. Det er den samme type forsikring, som elektronikbutikkerne tilbyder dig, når du køber nyt elektronik. Forskellen er, at vi dækker al din elektronik i op til 4 år fra købsdatoen – også den elektronik, som er købt inden du har tilkøbt elektronikdækningen.

Min mobiltelefon har fået en skade. Hvordan dækker min forsikring?

Er du forsikret hos os, vil din mobiltelefon være forsikret under din indboforsikring. Har du din indboforsikring hos os kan du forsikre din mobiltelefon på forskellige måder, og du kan læse i din forsikringspolice, hvordan din forsikring dækker.

Har du valgt elskadedækning til din forsikring, vil din mobiltelefon være dækket mod skader efter induktion og lynnedslag.

Er din forsikring udvidet med elektronikdækning vil alle elektriske apparater også være dækket ved pludselige skader og funktionsfejl. Det er den samme type forsikring, som elektronikbutikkerne tilbyder dig, når du køber nyt elektronik. Forskellen er, at vi dækker al din elektronik i op til 4 år fra købsdatoen – også den elektronik som er købt, inden du har tilkøbt elektronikdækningen.

Er min lejer dækket af min forsikring?

Nej, personer som lejer et værelse, er ikke dækket af din indboforsikring. For at være dækket af en indboforsikring, skal lejeren have sin egen indboforsikring.

Særlige vilkår, hvis du lejer et værelse
Lejer man sig ind i en lejlighed, kan der gælde særlige vilkår for at få dækning ved tyveri – også selvom man har sin egen forsikring. Ring til os, så kan vi hjælpe dig med at finde den rigtige løsning, til den situation, du står i.