Indboforsikring

Beregn din pris

Dine personlige ejendele kræver en god forsikring

Selvom du passer godt på dine ting, kan der altid ske uheld. Vores indboforsikring er en fleksibel forsikring, der dækker dine og/eller din families private ejendele ved skader og tyveri – eller hvis du skader andre eller deres ting. Det giver sikkerhed i hverdagen.

 • Udeboende børn indtil de er 21 år*
 • Rejseforsikring er inkluderet
 • Genhusning i op til 18 måneder
 • Dækning for identitetstyveri

Indboforsikring til dit liv

Indboforsikringen dækker husstandens ejendele og bør være basis i ethvert hjem. Vi tilbyder tre forskellige typer indboforsikringer:

Codan Ung, som er tilpasset med de dækninger, man typisk har brug for som ung, når man er under 30 år -med og uden børn. Du kan vælge en lavere indbosum og dermed få en billigere forsikring. Indboforsikringen er en vigtig basisforsikring, fordi den dækker dine ejendele, men også fordi den dækker dit erstatningsansvar, hvis du skulle komme til at gøre skade på andre.
Indboforsikringen er personlig, men hvis I er to, der deler en lejlighed, er I begge være forsikret på samme indboforsikring. Vær opmærksom på at I begge skal være under 30 år, for at I kan tegne denne forsikring. Bor I mere end to sammen i et bofælleskab – uden at være familie – skal I købe hver jeres forsikring.
Du kan vælge at tilkøbe dækning af fx cykler og elektronik, afbestilling af rejser og dækning ved pludselige skader, som hvis du taber din mobiltelefon.

Codan Familie dækker dig selv, din husstand, dine hjemmeboende børn samt dine udeboende børn, indtil de fylder 21 år, hvis de ikke lever i fast parforhold eller har fastboende børn.
Har du au-pair, er vedkommende også dækket, og er du skilt, er dine børn dækket af forsikringen, når de er hos dig – også selvom de har adresse hos den anden forælder.

Er du sportsentusiast eller fritidsstyrmand? Er hunden børnenes bedste ven? Familiens forsikringer skal passe til det liv, I lever. Derfor har vi skabt en række tilvalg til Codan Familie, så du er sikker på at få dækket det, der betyder mest for dig og dine nærmeste.

Codan Familie 50+ er en indbo- og ansvarsforsikring med indbygget rejseforsikring, der er udviklet specielt til dig over 50 år -med og uden børn.
Med forskellige livsaldre følger forskellige behov. Derfor har vi udviklet Codan Familie 50+, som er en kombineret indbo- og ansvarsforsikring med indbygget verdensrejseforsikring for dig, der er fyldt 50 år. Udover indbo og ansvar indeholder forsikringen bl.a. retshjælp, hjælp ved identitetstyveri og psykologisk krisehjælp. Og med vores valgfrie tilvalgsdækninger kan I sammensætte en forsikring, der passer til netop jeres familie.

Codan Familie 50+ dækker dig selv, din husstand, eventuelt fastboende au pair samt hjemmeboende og udeboende børn, indtil de fylder 21 år. Gælder ikke, hvis de lever i fast parforhold eller har fastboende børn.

Rabat til medlemmer af Ældresagen
Er du medlem af Ældresagen, har du mulighed for at få op til 10 % rabat på dine forsikringer i Codan.

Rejser du/I med børnebørnene?
Rejser I til fjerne egne med børnebørnene, eller har I det bedst alene på båden? Er hunden jeres et og alt? Familiens forsikringer skal passe til det liv, I lever. Derfor har vi skabt en række tilvalg til Codan Familie 50+, så I er sikre på at have dækket det, der betyder mest for jer.

Udover indbo og ansvar dækker vores indboforsikringer blandt andet retshjælp, hjælp ved identitetstyveri og psykologisk krisehjælp, og den inkluderede rejseforsikring dækker private ferierejser i hele verden. Med vores valgfrie tilvalgsdækninger kan du sammensætte en forsikring, der passer til netop dig og/eller din familie.

 

 

Sådan dækker indboforsikringen

Codan UngCodan FamilieCodan Familie 50+

Indbo

Vi dækker ejendele, der bliver stjålet fra din aflåste bolig eller under et røveri. Vi dækker også ejendele, der bliver beskadiget ved brand, vandskade og hærværk.

Vær opmærksom på, at cykeldækning er en tilvalgsdækning.

Ansvar

Vi dækker, hvis du eller en anden i husstanden gør skade på andre eller deres ejendele. Vi dækker eksempelvis, hvis du kommer til at vælte en cyklist, og vedkommendes tøj og briller går i stykker, eller hvis personen kommer til skade ved uheldet.

Retshjælp

Vi dækker en del af dine udgifter i forbindelse med visse private retssager – både når du er sagsøger, og når du er den sagsøgte. Det kan eksempelvis være uoverensstemmelser i forbindelse med erstatningssager, lejeforhold eller salg af lejlighed.

Rejseforsikring

Vi dækker hele husstanden på private ferierejser i hele verden af op til 60 dages varighed:

 • Vi betaler behandling i forbindelse med sygdom i udlandet.
 • Vi sørger for syge- og hjemtransport, hvis du bliver alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade på rejsen. Hvis du er syg eller skadet i mere end halvdelen af din ferie, giver vi dig en erstatningsrejse.
 • Vi giver dig adgang til en døgnbemandet vagtcentral, så du kan få hjælp døgnet rundt.
 • Vi betaler, hvis du bliver kaldt hjem til et nært familiemedlem, som er blevet alvorligt syg, eller hvis du selv bliver alvorligt syg og har brug for at tilkalde et familiemedlem.
 • Vi giver dig kontant erstatning, hvis din bagage er forsinket i mere end 6 timer, fra du er ankommet til din destination uden for Danmark.
 • Som noget særligt med Codan Familie 50+ er medrejsende børnebørn også dækket, når I er på en privat ferierejse.

Identitetstyveri

Vi dækker dig, hvis du bliver udsat for identitetstyveri. Vi tilbyder desuden hjælp og rådgivning, eksempelvis hvis andre har optaget lån i dit navn ved brug af dit cpr-nummer.

Genhusning*

Dit hus er først og fremmest din base, dit hjem. Det er her, I har jeres rutiner og hverdagen tager sit udgangspunkt. Vi har fokus på, at jeres hverdag ændres mindst muligt, hvis uheldet rammer.

 • Ved akutte skader, som er dækket af forsikringen, får du og din familie hjælp inden for 1 time.
 • Er hjemmet blevet ubeboeligt pga. skaden, genhuser vi jer hurtigt og i helt op til 18 måneder på Codan Familie og Familie 50+ og op til 12 måneder på Codan Ung.
 • Vi finder sammen en midlertidig bolig i lokalområdet.
 • Er skaden også gået ud over jeres indbo fx ved brand eller vandskade, får I udbetalt en del af erstatningen som akuterstatning på minimum 50.000 kr. inden for de første 24 timer.
 • Ved dramatiske skader får I tilbudt psykologisk krisehjælp.

Psykologisk krisehjælp

Vi tilbyder op til 10 timers psykologisk krisehjælp ved visse hændelser, eksempelvis brandskader hvor familien skal genhuses og røveri i dit hjem. Vi tilbyder også psykologisk krisehjælp til dine hjemmeboende børn under 18 år, hvis du skal skilles.

Akut taxakørsel

Vi dækker taxa til nærmeste skadestue eller hospital ved akut sygdom eller ulykke hos et af husstandens medlemmer, når den syge ikke kan transporteres i bil eller med offentlig transport.

Elskade

Vi dækker skader som følge af kortslutning, induktion og lynnedslag på hårde hvidevarer og andre elektriske apparater, herunder eksempelvis computere, kopimaskiner og printere.

Cykel

Vi dækker alle husstandens cykler ved både tyveri og brandskader. Det eneste krav er, at du skal anvende en forsikringsgodkendt cykellås. Forsikringsgodkendte låse er mærket på emballagen med et ”Varefakta”-logo.

Glas og kumme

Vi dækker skader på vinduer, spejlflader, keramiske kogeplader, håndvaske, badekar, toiletkummer, cisterner og lignende. Glas- og kummedækningen er ofte en del af husforsikringen. Derfor skal du kun vælge den ekstra dækning, hvis du bor i en lejebolig, hvor udlejeren ikke har tegnet en glas- og kummedækning.

Udvidet rejseforsikring

Vi giver dig erstatning, hvis du i sidste øjeblik må aflyse en privat ferierejse på op til 60 dages varighed, fordi du kommer ud for en ulykke, bliver alvorligt syg eller oplever dødsfald i familien.

Elektronik

Vi dækker alle husstandens elektriske apparater ved pludselige skader og funktionsfejl. Når du køber nyt elektronik, tilbyder butikkerne dig en lignende forsikring. Forskellen er, at vi dækker elektriske apparater i helt op til 4 år fra købsdatoen – også de apparater, du har købt fra nye, inden du tegner forsikringen.

Plusdækning

Vi dækker pludseligt opståede skader, som sker helt tilfældigt, eksempelvis hvis du snubler over en kantsten og ødelægger dine briller eller taber din mobiltelefon.

Sportsudstyr

Vi dækker det meste sportsudstyr, som bliver beskadiget, mens du dyrker sport, fx udstyr til cykling eller ridning.

Hund

Ansvar (lovpligtig forsikring)
Vi dækker, hvis din hund gør skade på fremmede personer eller deres ejendele.

Sygdom og tilskadekomst
Vi dækker de udgifter, der er forbundet med at få hunden rask igen, hvis din hund kommer ud for en ulykke eller bliver syg. Forsikringen kan købes, fra hunden er fyldt tre måneder, og til den er fyldt fire år.

Hund liv
Vi giver dig erstatning, hvis din hund dør af sygdom eller i forbindelse med en ulykke. Forsikringen gælder også ved aflivning på baggrund af en dyrlægeerklæring. Dækningen er særligt relevant, hvis du har en dyr avls- eller jagthund. Forsikringen kan købes, fra hunden er fyldt tre måneder, og til den er fyldt fire år.

Briller

Du får dækket alle husstandens briller med styrke, også solbriller, uanset om brillerne går i stykker eller bliver væk – og helt uden selvrisiko.

Beregn din pris for indboforsikring

Bliv klogere på detaljerne

Vil du vide mere om indboforsikringens dækninger og vilkår, kan du læse mere i disse dokumenter. Har du allerede din indboforsikring hos os, kan du se dine betingelser på Mit Codan.

Produktarket giver dig et godt overblik over dine muligheder – ligesom produktinformationen, der også gør det nemmere at sammenligne vores indboforsikring med andre indboforsikringer. I betingelserne kan du finde alle detaljerne om forsikringen.

Er du stadig i tvivl?

Få svar på typiske spørgsmål

Hvordan dækker en elektronikforsikring?

Er din forsikring udvidet med elektronikdækning vil alle elektriske apparater være dækket ved pludselige skader og funktionsfejl. Det er den samme type forsikring, som elektronikbutikkerne tilbyder dig, når du køber nyt elektronik. Forskellen er, at vi dækker al din elektronik i op til 4 år fra købsdatoen – også den elektronik, som er købt inden du har tilkøbt elektronikdækningen.

Min mobiltelefon har fået en skade. Hvordan dækker min forsikring?

Er du forsikret hos os, vil din mobiltelefon være forsikret under din indboforsikring. Har du din indboforsikring hos os kan du forsikre din mobiltelefon på forskellige måder, og du kan læse i din forsikringspolice, hvordan din forsikring dækker.

Har du valgt elskadedækning til din forsikring, vil din mobiltelefon være dækket mod skader efter kortslutning, induktion og lynnedslag.

Er din forsikring udvidet med elektronikdækning vil alle elektriske apparater også være dækket ved pludselige skader og funktionsfejl. Det er den samme type forsikring, som elektronikbutikkerne tilbyder dig, når du køber nyt elektronik. Forskellen er, at vi dækker al din elektronik i op til 4 år fra købsdatoen – også den elektronik som er købt, inden du har tilkøbt elektronikdækningen.

Er min lejer dækket af min forsikring?

Nej, personer som lejer et værelse, er ikke dækket af din indboforsikring. For at være dækket af en indboforsikring, skal lejeren have sin egen indboforsikring.

Særlige vilkår, hvis du lejer et værelse
Lejer man sig ind i en lejlighed, kan der gælde særlige vilkår for at få dækning ved tyveri – også selvom man har sin egen forsikring. Ring til os, så kan vi hjælpe dig med at finde den rigtige løsning, til den situation, du står i.