Indboforsikringen indeholder ...

Indbo

Indboforsikringen bør være basis i enhver husstand og dækker husstandens ejendele. Det er indboforsikringen, der giver dig erstatning for ejendele, der bliver stjålet fra din aflåste bolig eller under røveri. Du får også erstattet ejendele, der bliver beskadiget ved brand, hærværk, vandskade.
Vær opmærksom på at cykeldækning er en tilvalgsdækning.

Ansvar

Ansvarsforsikringen er også grundlæggende og dækker, hvis du eller en anden i husstanden kommer til at skade andre eller deres ejendele. Det kan for eksempel være, hvis du kommer til at vælte en cyklist, og vedkommendes tøj og briller går i stykker, eller hvis personen kommer til skade ved uheldet.

Retshjælp

Private retssager kan være en dyr affære. Med retshjælpsdækningen får du dækket en del af dine udgifter i forbindelse med visse private retssager. Det kan fx være uoverensstemmelser omkring private lejeforhold, erstatningssager eller salg af andels- og ejerlejlighed.

Identitetstyveri

Med en indboforsikring er du også dækket, hvis du bliver udsat for identitetstyveri. Vi tilbyder hjælp og rådgivning i situationer, hvor andre for eksempel har optaget lån i dit navn ved hjælp af stjålet cpr-nummer.

Læs mere om dækningen for identitetstyveri

Psykologisk krisehjælp

Du kan få op til 10 timers psykologisk krisehjælp ved specifikke skader, fx ved brandskader hvor familien skal genhuses, eller hvis der har været røveri i dit hjem. Derudover er der også psykologisk krisehjælp til dine hjemmeboende børn under 18 år, hvis du skal skilles. (Gælder ikke for Codan Ung).

Akut taxakørsel

Ved akut sygdom eller ulykke hos et af husstandens medlemmer, giver vi taxa til nærmeste skadestue eller hospital, når den syge ikke kan transporteres i bil eller via offentlig transport. (Gælder ikke for Codan Ung).

Verdensrejseforsikring

Med verdensrejseforsikring er husstanden dækket på private ferierejser i hele verden af op til 60 dages varighed. Det betyder, at:
- behandling i forbindelse med sygdom i udlandet bliver betalt
- syge- og hjemtransport, hvis uheldet er ude, eller du bliver syg på rejsen. Og vi giver dig en erstatningsrejse, hvis du er alvorligt syg i mere end halvdelen af din ferie.

Derudover giver forsikringen dig adgang til en døgnbemandet vagtcentral, så du altid har et sted at ringe hen og få hjælp.

Vi hjælper dig også, hvis du bliver kaldt hjem til et nært familiemedlem, som er blevet ramt af sygdom.

Vi dækker også, hvis du på grund af sygdom eller ulykke har brug for at tilkalde et nært familiemedlem.

Derudover får du kontant erstatning, hvis din bagage bliver forsinket i mere end 6 timer, når du er ankommet til dit rejsemål uden for Danmark.

Som noget særligt med Familie 50+ er medrejsende børnebørn også dækket, når I er på en privat ferierejse.

Tilvalg

Cykel

Med vores cykeldækning sikrer du alle husstandens cykler. Forsikringen dækker både tyveri og brandskader. Det eneste krav er, at du skal anvende en godkendt lås.

Glas og kumme

Har du et dyrt komfur med keramiske kogeplader, værdifulde håndvaske og badekar eller store spejlflader i din bolig? Så kan du vælge at købe en glas- og kummedækning, der dækker skader på disse. Du får også dækket ødelagte vinduer.

Hvis du ejer et hus, er dækningen ofte en del af husforsikringen. Derfor skal du kun vælge den ekstra dækning, hvis du bor i en ejerlejlighed eller lejebolig, hvor udlejeren ikke har glas- og kummedækning.

Udvidet rejse

Udvidet rejse giver dig erstatning, hvis du i sidste øjeblik er nødt til at aflyse en privat ferierejse af op til 60 dages varighed, fordi du bliver alvorligt syg, kommer ud for en ulykke eller oplever dødsfald i familien.

Elektronik

Med en elektronikdækning er alle husstandens elektriske apparater dækket ved pludselige skader og funktionsfejl. Det er den samme forsikring, som butikkerne tilbyder dig, når du køber nyt elektronik. Forskellen er, at vi dækker alle dine apparater i op til 4 år fra købsdato – også de apparater, der er købt fra nye inden dækningen træder i kraft.

Elskade

El-skadedækningen dækker skader efter kortslutning, induktion og lynnedslag på hårde hvidevarer og andre elektriske apparater som for eksempel computere, printere og kopimaskiner m.m.

Dækningen er en del af Codan Familie 50+, mens du kan vælge den til på Codan Ung og Codan Familie.

Pludselig skade

Tilvalget Pludselig skade giver dig erstatning for skader, som sker helt tilfældigt. Det kan for eksempel være, hvis du snubler over en kantsten og taber dine briller, så de går i stykker, eller taber din mobiltelefon.

Sportsudstyr

Du kan vælge af forsikre dit sportsudstyr, så du er dækket for de fleste skader, når du dyrker sport. Vi dækker hovedparten af alle former for sportsudstyr, fx udstyr til cykling eller ridning. (Gælder ikke for Codan Ung).

Hund ansvar

Det er lovpligtigt at have en hundeansvarsforsikring. Forsikringen dækker, hvis din hund gør skade på personer eller deres ejendele.

Hund sygdom og tilskadekomst

Hvis din hund bliver syg eller kommer ud for en ulykke, får du erstattet de udgifter, der er forbundet med at få hunden rask igen.

Du kan købe forsikringen, efter at hunden er fyldt 3 måneder, og inden den er fyldt 4 år.

Hund liv

Med en hundelivsforsikring får du erstatning, hvis din hund dør som følge af sygdom eller ulykke. Det gælder også for aflivning på baggrund af en dyrlægeerklæring. Dækningen er især relevant, hvis du har en dyr jagt- eller avlshund.

Du kan købe forsikringen, efter at hunden er fyldt 3 måneder, og inden den er fyldt 4 år.

Brilledækning

Som tillæg til Codan Familie 50+ har du mulighed for at vælge en brilledækning, som dækker alle familiens briller med styrke, også solbriller, uanset om brillerne går i stykker eller bliver væk – og helt uden selvrisiko. Det gælder både i Danmark og på rejser i udlandet.

Indboets værdi og pris

Hvor meget er mit indbo værd?

Når du køber en indboforsikring, skal du tage stilling til, hvor meget dit indbo er værd, så vi kan forsikre det hele. Det kan være svært at svare helt præcist på, og mange vurderer faktisk deres indbo til en for lav værdi.

Skriv derfor en liste over alt dit indbo og lav derefter et skøn over, hvad det vil koste dig at anskaffe nyt af samme standard, som det du har i dag. Tænk på, at du har bøger, cd’er, tøj, møbler, service og udstyr, som du måske har brugt mange år på at anskaffe, og som alt i alt koster mange penge at købe på én gang.

Beregn din indbosum

Selvrisiko

Selvrisiko er det, du selv skal betale af udgiften, hvis du får en skade.

En højere selvrisiko betyder en lavere pris på forsikringen. En lav selvrisiko gør forsikringen dyrere, men du betaler til gengæld mindre for skaden.

Rabatter og fordele

Kernekunde

Samler du dine forsikringer hos os, bliver du KerneKunde og får rabat. Hvis du har to forsikringer, for eksempel hus og indbo, giver vi dig 10 pct. rabat. Har du tre forsikringer, for eksempel hus, indbo og ulykke, giver vi dig 15 pct. rabat. Rabatten regnes ud på baggrund af den samlede pris.

Læs mere om at blive Kernekunde

Rabat- og fordelsaftaler

Hvis du er medarbejder i/medlem af en af de mange virksomheder, foreninger og forbund, som vi har samarbejdsaftaler med, kan der være rigtig gode penge at spare og særlige fordele forbundet med dine forsikringer.

Læs mere om Rabat- og fordelsaftaler

Hvor sikkert er dit hjem? Forebyg indbrud og få rabat

Sammen med Verisure tilbyder vi dig en alarmløsning til en helt særlig pris samtidig med, at du sparer 20 % på din indbodækning.
Hvis du kombinerer med Lindrucker låse, sparer du 30% på din indbodækning.

Læs mere herHvor sikkert er dit hjem? Tag testen her og se hvordan du kan forebygge indbrud i dit hjem

Kundens rating af Codan

'I en tid, hvor der bliver længere i mellem oplevelserne af begreber som etik, moral og ordentlighed, er det opløftende at opleve det fra et forsikringsselskab, hvor der er oplevet sammenhæng mellem løfter før tegning af forsikringen og efter, skaden er sket. Dejligt, at det også kan lade sig gøre i 2016.'

Mogens