Indboforsikring

 • Dækker også dine udeboende børn indtil de er 21 år (hvis ikke de lever i fast parforhold eller har fastboende børn)
 • Rejseforsikring er inkluderet i indboforsikringen
 • Genhusning i op til 18 måneder

Køb din forsikring online og få

10 %

onlinerabat

Sådan dækker indboforsikringen

Dækning

Indbo

Vi dækker ejendele, der bliver stjålet fra din aflåste bolig eller under et røveri. Vi dækker også ejendele, der bliver beskadiget ved brand, vandskade og hærværk.

Vær opmærksom på, at cykeldækning er en tilvalgsdækning.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Ansvar

Vi dækker, hvis du eller en anden i husstanden gør skade på andre eller deres ejendele. Vi dækker eksempelvis, hvis du kommer til at vælte en cyklist, og vedkommendes tøj og briller går i stykker, eller hvis personen kommer til skade ved uheldet.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Retshjælp

Vi dækker en del af dine udgifter i forbindelse med visse private retssager – både når du er sagsøger, og når du er den sagsøgte. Det kan eksempelvis være uoverensstemmelser i forbindelse med erstatningssager, lejeforhold eller salg af lejlighed.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Rejseforsikring

Vi dækker hele husstanden på private ferierejser i hele verden af op til 60 dages varighed:

 • Vi betaler behandling i forbindelse med sygdom i udlandet.
 • Vi sørger for syge- og hjemtransport, hvis du bliver alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade på rejsen. Hvis du er syg eller skadet i mere end halvdelen af din ferie, giver vi dig en erstatningsrejse.
 • Vi giver dig adgang til en døgnbemandet vagtcentral, så du kan få hjælp døgnet rundt.
 • Vi betaler, hvis du bliver kaldt hjem til et nært familiemedlem, som er blevet alvorligt syg, eller hvis du selv bliver alvorligt syg og har brug for at tilkalde et familiemedlem.
 • Vi giver dig kontant erstatning, hvis din bagage er forsinket i mere end 6 timer, fra du er ankommet til din destination uden for Danmark.
Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Identitetstyveri

Vi dækker dig, hvis du bliver udsat for identitetstyveri. Vi tilbyder desuden hjælp og rådgivning, eksempelvis hvis andre har optaget lån i dit navn ved brug af dit cpr-nummer.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Psykologisk krisehjælp

Vi tilbyder op til 10 timers psykologisk krisehjælp ved visse hændelser, eksempelvis brandskader hvor familien skal genhuses og røveri i dit hjem. Vi tilbyder også psykologisk krisehjælp til dine hjemmeboende børn under 18 år, hvis du skal skilles.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Akut taxakørsel

Vi dækker taxa til nærmeste skadestue eller hospital ved akut sygdom eller ulykke hos et af husstandens medlemmer, når den syge ikke kan transporteres i bil eller med offentlig transport.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Genhusning

Dit hus er først og fremmest din base, dit hjem. Det er her, I har jeres rutiner og hverdagen tager sit udgangspunkt. Vi har fokus på, at jeres hverdag ændres mindst muligt, hvis uheldet rammer.

 • Ved akutte skader, som er dækket af forsikringen, får du og din familie hjælp inden for 1 time
 • Er hjemmet blevet ubeboeligt pga. skaden, genhuser vi jer hurtigt og i helt op til 18 måneder
 • Vi finder sammen en midlertidig bolig i lokalområdet
 • Er skaden også gået ud over jeres indbo fx ved brand eller vandskade, får I udbetalt en del af erstatningen som akuterstatning på minimum 50.000 kr. inden for de første 24 timer
 • Ved dramatiske skader får I tilbudt psykologisk krisehjælp.
Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Elskade

Vi dækker skader som følge af kortslutning, induktion og lynnedslag på hårde hvidevarer og andre elektriske apparater, herunder eksempelvis computere, kopimaskiner og printere.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Cykel

Vi dækker alle husstandens cykler ved både tyveri og brandskader. Det eneste krav er, at du skal anvende en forsikringsgodkendt cykellås. Forsikringsgodkendte låse er mærket på emballagen med et ”Varefakta”-logo.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Glas og kumme

Vi dækker skader på vinduer, spejlflader, keramiske kogeplader, håndvaske, badekar, toiletkummer, cisterner og lignende. Glas- og kummedækningen er ofte en del af husforsikringen. Derfor skal du kun vælge den ekstra dækning, hvis du bor i en lejebolig, hvor udlejeren ikke har tegnet en glas- og kummedækning.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Udvidet rejseforsikring

Vi giver dig erstatning, hvis du i sidste øjeblik må aflyse en privat ferierejse på op til 60 dages varighed, fordi du kommer ud for en ulykke, bliver alvorligt syg eller oplever dødsfald i familien.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Elektronik

Vi dækker alle husstandens elektriske apparater ved pludselige skader og funktionsfejl. Når du køber nyt elektronik, tilbyder butikkerne dig en lignende forsikring. Forskellen er, at vi dækker elektriske apparater i helt op til 4 år fra købsdatoen – også de apparater, du har købt fra nye, inden du tegner forsikringen.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Plusdækning

Vi dækker pludseligt opståede skader, som sker helt tilfældigt, eksempelvis hvis du snubler over en kantsten og ødelægger dine briller eller taber din mobiltelefon.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Sportsudstyr

Vi dækker det meste sportsudstyr, som bliver beskadiget, mens du dyrker sport, fx udstyr til cykling eller ridning.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Hund

Ansvar (lovpligtig forsikring)
Vi dækker, hvis din hund gør skade på fremmede personer eller deres ejendele.

Sygdom og tilskadekomst
Vi dækker de udgifter, der er forbundet med at få hunden rask igen, hvis din hund kommer ud for en ulykke eller bliver syg. Forsikringen kan købes, fra hunden er fyldt tre måneder, og til den er fyldt fire år.

Hund liv
Vi giver dig erstatning, hvis din hund dør af sygdom eller i forbindelse med en ulykke. Forsikringen gælder også ved aflivning på baggrund af en dyrlægeerklæring. Dækningen er særligt relevant, hvis du har en dyr avls- eller jagthund. Forsikringen kan købes, fra hunden er fyldt tre måneder, og til den er fyldt fire år.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Pris og forsikringsbetingelser

Bestem selv prisen

Du bestemmer selv, hvilke skader indboforsikringen skal dække, og du bestemmer med andre ord selv forsikringens pris. Ønsker du en billig indboforsikring, kan du nøjes med at vælge de mest nødvendige dækninger. 

Beregn prisen på din indboforsikring med vores forsikringsberegner. Indtast dine forsikringsbehov og enkelte oplysninger om dig selv, og få en pris oplyst med det samme. Du kan også kontakte os på telefon 33 55 55 50 og få oplyst vores priser. 

Hvad dækker indboforsikringen?

Indboforsikringen dækker husstandens ejendele og bør være basis i ethvert hjem. Vores indboforsikring hedder Codan Familie og er en indbo-, ansvars- og verdensrejseforsikring i ét, som dækker hele din husstand.

Udover indbo og ansvar dækker indboforsikringen blandt andet retshjælp, hjælp ved identitetstyveri og psykologisk krisehjælp, og den inkluderede rejseforsikring dækker private ferierejser i hele verden. Med vores valgfrie tilvalgsdækninger kan du sammensætte en forsikring, der passer til netop din familie.

Dækker hele familien
Codan Familie dækker dig selv, din husstand, dine hjemmeboende børn samt dine udeboende børn, indtil de fylder 21 år*. Har du au-pair, er vedkommende også dækket, og er du skilt, er dine børn dækket af forsikringen, når de er hos dig – også selvom de har adresse hos den anden forælder.

*Gælder ikke, hvis de lever i fast parforhold eller har fastboende børn.

Vi dækker det, der betyder mest
Er du sportsentusiast eller fritidsstyrmand? Er hunden børnenes bedste ven? Familiens forsikringer skal passe til det liv, I lever. Derfor har vi skabt en række tilvalg til Codan Familie, så du er sikker på at få dækket det, der betyder mest for dig og dine nærmeste.

Rabatter og fordele

Kernekunde
Vi giver dig samlerabat, hvis du samler dine forsikringer hos os. Samler du to forsikringer hos os, får du 10 % rabat, og samler du tre forsikringer hos os, får du 15 % rabat. Rabatten beregnes ud fra den samlede pris på alle forsikringer.

Læs mere om at blive Kernekunde.

Rabat- og fordelsaftaler
Hvis du arbejder i eller er medlem af en af de foreninger, forbund og virksomheder, vi samarbejder med, kan du opnå attraktive rabatter på din indboforsikring hos os.

Læs mere om vores rabat- og fordelsaftaler.