Indboforsikring
Codan Familie 50+

Til dig, der er over 50 år - med eller uden børn.

 • Rejseforsikring er en del af din indboforsikring
 • Dækning for identitetstyveri
  – hvis nogen fx optager et lån i dit navn
 • Elskader på hårde hvidevarer og andre elektriske apparater

Sådan dækker Codan 50+

Indbo

Indboforsikringen bør være basis i enhver husstand og dækker husstandens ejendele. Det er indboforsikringen, der giver dig erstatning for ejendele, der bliver stjålet fra din aflåste bolig eller under røveri. Du får også erstattet ejendele, der bliver beskadiget ved brand, hærværk, vandskade.

Vær opmærksom på at cykeldækning er en tilvalgsdækning.

Ansvar

Ansvarsforsikringen er også grundlæggende og dækker, hvis du eller en anden i husstanden kommer til at skade andre eller deres ejendele. Det kan for eksempel være, hvis du kommer til at vælte en cyklist, og vedkommendes tøj og briller går i stykker, eller hvis personen kommer til skade ved uheldet.

Retshjælp

Private retssager kan være en dyr affære. Med retshjælpsdækningen får du dækket en del af dine udgifter i forbindelse med visse private retssager. Det kan fx være uoverensstemmelser omkring private lejeforhold, erstatningssager eller salg af andels- og ejerlejlighed.

Identitetstyveri

Med en indboforsikring er du også dækket, hvis du bliver udsat for identitetstyveri. Vi tilbyder hjælp og rådgivning i situationer, hvor andre for eksempel har optaget lån i dit navn ved hjælp af stjålet cpr-nummer.

Psykologisk krisehjælp

Du kan få op til 10 timers psykologisk krisehjælp ved specifikke skader, fx ved brandskader hvor familien skal genhuses, eller hvis der har været røveri i dit hjem. Derudover er der også psykologisk krisehjælp til dine hjemmeboende børn under 18 år, hvis du skal skilles.

Akut taxakørsel

Ved akut sygdom eller ulykke hos et af husstandens medlemmer, giver vi taxa til nærmeste skadestue eller hospital, når den syge ikke kan transporteres i bil eller via offentlig transport.

Rejseforsikring - verdensrejse

Med verdensrejseforsikring er husstanden dækket på private ferierejser i hele verden af op til 60 dages varighed. Det betyder, at:

 • behandling i forbindelse med sygdom i udlandet bliver betalt
 • syge- og hjemtransport, hvis uheldet er ude, eller du bliver syg på rejsen. Og vi giver dig en erstatningsrejse, hvis du er alvorligt syg i mere end halvdelen af din ferie.
 • Derudover giver forsikringen dig adgang til en døgnbemandet vagtcentral, så du altid har et sted at ringe hen og få hjælp.
 • Vi hjælper dig også, hvis du bliver kaldt hjem til et nært familiemedlem, som er blevet ramt af sygdom.
 • Vi dækker også, hvis du på grund af sygdom eller ulykke har brug for at tilkalde et nært familiemedlem.
 • Derudover får du kontant erstatning, hvis din bagage bliver forsinket i mere end 6 timer, når du er ankommet til dit rejsemål uden for Danmark.

Som noget særligt med Familie 50+ er medrejsende børnebørn også dækket, når I er på en privat ferierejse.

Læs mere om Verdensrejseforsikring

Elskade

El-skadedækningen dækker skader efter kortslutning, induktion og lynnedslag på hårde hvidevarer og andre elektriske apparater som for eksempel computere, printere og kopimaskiner m.m.

Cykel

Med vores cykeldækning sikrer du alle husstandens cykler. Forsikringen dækker både tyveri og brandskader. Det eneste krav er, at du skal anvende en godkendt lås.

Glas og kumme

Har du et dyrt komfur med keramiske kogeplader, værdifulde håndvaske og badekar eller store spejlflader i din bolig? Så kan du vælge at købe en glas- og kummedækning, der dækker skader på disse. Du får også dækket ødelagte vinduer.

Hvis du ejer et hus, er dækningen ofte en del af husforsikringen. Derfor skal du kun vælge den ekstra dækning, hvis du bor i en ejerlejlighed eller lejebolig, hvor udlejeren ikke har glas- og kummedækning.

Udvidet rejse

Udvidet rejse giver dig erstatning, hvis du i sidste øjeblik er nødt til at aflyse en privat ferierejse af op til 60 dages varighed, fordi du bliver alvorligt syg, kommer ud for en ulykke eller oplever dødsfald i familien.

Elektronik

Med en elektronikdækning er alle husstandens elektriske apparater dækket ved pludselige skader og funktionsfejl. Det er den samme forsikring, som butikkerne tilbyder dig, når du køber nyt elektronik. Forskellen er, at vi dækker alle dine apparater i op til 4 år fra købsdato – også de apparater, der er købt fra nye inden dækningen træder i kraft.

Plusdækning

Tilvalget Plusdækning giver dig erstatning for pludseligt opståede skader, som sker helt tilfældigt. Det kan for eksempel være, hvis du snubler over en kantsten og taber dine briller, så de går i stykker, eller taber din mobiltelefon.

Sportsudstyr

Du kan vælge af forsikre dit sportsudstyr, så du er dækket for de fleste skader, når du dyrker sport. Vi dækker hovedparten af alle former for sportsudstyr, fx udstyr til cykling eller ridning.

Hund

Ansvar
Det er lovpligtigt at have en hundeansvarsforsikring. Forsikringen dækker, hvis din hund gør skade på personer eller deres ejendele.

Sygdom og tilskadekomst
Hvis din hund bliver syg eller kommer ud for en ulykke, får du erstattet de udgifter, der er forbundet med at få hunden rask igen. Du kan købe forsikringen, efter at hunden er fyldt 3 måneder, og inden den er fyldt 4 år.

Hund liv
Med en hundelivsforsikring får du erstatning, hvis din hund dør som følge af sygdom eller ulykke. Det gælder også for aflivning på baggrund af en dyrlægeerklæring. Dækningen er især relevant, hvis du har en dyr jagt- eller avlshund. Du kan købe forsikringen, efter at hunden er fyldt 3 måneder, og inden den er fyldt 4 år.

Briller

Som tillæg til Codan Familie 50+ har du mulighed for at vælge en brilledækning, som dækker alle familiens briller med styrke, også solbriller, uanset om brillerne går i stykker eller bliver væk – og helt uden selvrisiko. Det gælder både i Danmark og på rejser i udlandet.

Codan Ung

Indboforsikring til dig under 30 år
-med eller uden børn.

Codan Familie

Indborforsikring til par, singler og familier
-med og uden børn, når du er mellem 30 og 50 år.

Klæd dit barn godt
på til et liv online

Få gode råd til, hvordan I tager snakken,
og hvordan I sikrer jer bedst muligt.

Vil du vide mere?

Tryghed hjemme og på rejsen
Codan Familie 50+ er en indbo- og ansvarsforsikring med indbygget rejseforsikring, der er udviklet specielt til dig over 50 år.

Med forskellige livsaldre følger forskellige behov. Derfor har vi udviklet Codan Familie 50+, som er en kombineret indbo- og ansvarsforsikring med indbygget verdensrejseforsikring for dig, der er fyldt 50 år. Udover indbo og ansvar indeholder forsikringen bl.a. retshjælp, hjælp ved identitetstyveri og psykologisk krisehjælp. Og med vores valgfrie tilvalgsdækninger kan I sammensætte en forsikring, der passer til netop jeres familie.

Dækker hele familien
Codan Familie 50+ dækker dig selv, din husstand, eventuelt fastboende au pair samt hjemmeboende og udeboende børn, indtil de fylder 21 år. Gælder ikke, hvis de lever i fast parforhold eller har fastboende børn.

Rabat til medlemmer af Ældresagen
Er du medlem af Ældresagen, har du mulighed for at få op til 10 % rabat på dine forsikringer i Codan.

Vi dækker det, der betyder mest
Rejser I til fjerne egne med børnebørnene, eller har I det bedst alene på båden? Er hunden jeres et og alt? Familiens forsikringer skal passe til det liv, I lever. Derfor har vi skabt en række tilvalg til Codan Familie 50+, så I er sikre på at have dækket det, der betyder mest for jer.

Rabatter og fordele

Kernekunde
Samler du dine forsikringer hos os, bliver du KerneKunde og får rabat. Hvis du har to forsikringer, for eksempel hus og indbo, giver vi dig 10 %. rabat. Har du tre forsikringer, for eksempel hus, indbo og ulykke, giver vi dig 15 %. rabat. Rabatten regnes ud på baggrund af den samlede pris.

Læs mere om at blive Kernekunde

Rabat- og fordelsaftaler
Hvis du er medarbejder i/medlem af en af de mange virksomheder, foreninger og forbund, som vi har samarbejdsaftaler med, kan der være rigtig gode penge at spare og særlige fordele forbundet med dine forsikringer.

Læs mere om Rabat- og fordelsaftaler