Indboforsikring

Sumløs indbodækning

Dine personlige ejendele kræver en god forsikring

Selvom du passer godt på dine ting, kan der altid ske uheld. Vores indboforsikring er en fleksibel forsikring, der dækker dine og din families private ejendele ved skader og tyveri – eller hvis du skader andre eller deres ting. Det giver sikkerhed i hverdagen for hele familien.

En fleksibel forsikring

Vores indboforsikring er en bred forsikring, der også dækker blandt andet retshjælp, elskade, krisehjælp, tricktyveri og genhusning. Og du skal ikke vurdere den samlede værdi af dine ejendele, da forsikringen er uden loft for, hvor meget vi dækker.

Vi dækker det, der betyder mest
Din indboforsikring skal passe til dit liv. Derfor har vores indboforsikring en række
tilvalgsdækninger, som du kan tilkøbe, hvis du har brug for det. Så kan du få forsikringen, præcis som du vil have den – og sørge for, at dine vigtigste ejendele er ordentligt dækket ind.

Sikkerhed for hele familien
Indboforsikringen dækker dig selv, din ægtefælle eller samlever, dine hjemmeboende børn og dine udeboende børn, indtil de fylder 18 år*. Har du delebørn, er de dækket, når de er hos dig – også selvom de har adresse hos den anden forælder.

* Gælder ikke, hvis de udeboende børn lever i fast parforhold eller har fastboende børn.

Beregn pris på indboforsikring

Sådan dækker indboforsikringen