Motorcykel­forsikring

Verdens bedste hobby kræver en ordentlig forsikring

Du vælger selv hvordan du vil være dækket

At køre på motorcykel giver stor frihed. At suse gennem verden uden tag og døre kræver, at du passer godt på dig selv og din motorcykel. Vores motorcykelforsikring er en sikker, fleksibel løsning.

Sommeren igennem eller hele året?
Mange sætter deres motorcykel i garagen i vinterhalvåret, andre kører året rundt. Det er helt op til dig, om du også vil have dækket vinterkørsel.

Lavere pris som Elitekører
Som Elitekører får du en lavere pris. Det sker automatisk, når du er fyldt 25 år og har kørt skadefrit i tre år.

Selvrisikosikring
Tilvælg selvrisikosikring og slip for at betale selvrisiko ved visse typer skader, fx hvis du kører ind i et dyr, eller din motorcykel bliver stjålet eller udsat for hærværk.

Vejhjælp
Du kan også tilvælge vejhjælp til din motorcykelforsikirng. Så kan du hurtigt komme videre, hvis fx hvis din motorcykel ikke vil starte, eller du går i stå midt på vejen.

Sådan dækker motorcykelforsikringen

Grunddækninger

Ansvar

Dækker det juridiske erstatningsansvar for skader på personer og ting forvoldt ved motorcyklens brug som køretøj.

Ansvarsforsikringen er lovpligtig, men sikrer dig ikke mod fx tyveri, hærværk eller brand. Så har du brugt tid, penge og kærlighed på din motorcykel, anbefaler vi at supplere med en fuld Kasko.

Færdselsuheld

Dækker kørselsskade, påkørsel, tyveri, røveri, hærværk, brand, eksplosion, lynnedslag, nedstyrtende genstande, selve køretøjet, almindeligt udstyr og særligt elektroniskudstyr.

Kun én selvrisiko

Erstatning, hvis din motorcykel bliver stjålet eller udsat for hærværk.

Brand

Sikrer erstatning for skader på din motorcykel, som skyldes brand, eksplosion eller lynnedslag.

Nedstyrtende genstande

Dækker, hvis din motorcykel bliver ramt af nedstyrtende genstande, fx en gren eller tagsten.

Prisen falder, når du bliver Elitekører

Når du fylder 25 år og har kørt skadefrit i tre år, bliver din mc forsikring billigere. Prisen stiger ikke, selvom du får en skade.

Kun én selvrisiko

Får du erstatning fra flere forskellige forsikringer hos os for samme skade, betaler du kun den højeste selvrisiko.

Reservedele og værktøj

Vi erstatter reservedele og værktøj, hvis det alene bliver brugt til motorcyklen.

Krisehjælp

Dækker psykologhjælp efter et livstruende uheld på motorcykel.

Tilvalg

Selvrisikosikring

Slip for at betale selvrisiko ved visse typer skader, fx hvis du kører ind i et dyr, eller din motorcykel bliver stjålet eller udsat for hærværk.

Vinterkørsel

En mc forsikring med tilvalget Vinterkørsel dækker, når du kører i perioden fra den 1. december til den 1. marts.

Vejhjælp

Vælger du Vejhjælp til din mc forsikring, er du godt dækket, hvis uheldet skulle være ude. I ni ud af ti tilfælde er hjælpen fremme inden for 60 minutter, fx hvis din motorcykel ikke vil starte, eller du går i stå midt på vejen.

Det tager dog ofte længere tid for hjælpen at nå frem på ikke-brofaste øer. Vejhjælp gælder i Danmark, dog ikke på Grønland. Læs mere.

Afleveringskasko

Dækker visse kaskoskader på leasede motorcykler, fx en lille bule, der konstateres, når du afleverer motorcyklen.

Bliv klogere på detaljerne

Vil du vide mere om motorcykelforsikringens dækninger og vilkår, kan du læse mere i disse dokumenter. Har du allerede din motorcykelforsikring hos os, kan du se dine betingelser her på Mit Codan.

Produktarket giver dig et godt overblik over dine muligheder – ligesom produktinformationen, der også gør det nemmere at sammenligne vores motorcykelforsikring med andre motorcykelforsikringer. I betingelserne kan du finde alle detaljerne om forsikringen.

Er du stadig i tvivl?

Få svar på typiske spørgsmål

Må jeg køre på bane med min motorcykel?

Ja, du må godt køre banekørsel med din motorcykel, hvis det er i forbindelse med øvelseskørsel. Det er et krav, at det sker under anerkendt instruktion af fx en kørelærer.

Din mc forsikring dækker ikke, hvis du kører motorløb på bane.

Jeg har et udenlandsk kørekort. Betyder det noget for min forsikring?

Er du udlænding med midlertidig bopæl i Danmark, kan du bruge et internationalt kørekort og et gyldigt udenlandsk kørekort. Du må køre i de samme køretøjer i Danmark, som du må køre i det land, hvor kørekortet er udstedt.

Har du et kørekort udstedt på Færøerne, et EU-land eller et EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein), kan du bruge det i Danmark. Du kan vælge at få det byttet til et dansk EU-kørekort uden at komme til kontrollerende køreprøve, hvis du har bopæl i Danmark.

​Såfremt dit kørekort fra et EU- eller EØS-land har en længere gyldighed, end 15 år for bil, motorcykel mv., og fem år for lastbil, bus, mv., giver det kun ret til at køre i op til to år, efter du i kørekortmæssig henseende har bopæl i Danmark.

I kørekortmæssig henseende har du som udgangspunkt bopæl i Danmark fra det tidspunkt, du bosætter dig i Danmark med henblik på at opholde dig her i landet i mindst 185 dage som følge af din personlige eller erhvervsmæssige tilknytning.

Hvilke forsikringer er lovpligtige?

Nogle forsikringer er lovpligtige, mens andre er valgfrie. Det er godt at have styr på, hvilke forsikringer som er lovpligtige, så du ikke ubevidst risikerer at få en bøde.

Lovpligtige forsikringer har det formål, at sikre at du kan betale en erstatning, hvis du er skyld i, at en anden kommer til skade, eller at du ikke ruineres økonomisk ved brand af fx dit hus.

Hvilke forsikringer er lovpligtige?

  • Ansvarsforsikring til din bil, motorcykel, eller knallert
  • Ansvarsforsikring til din hund eller hest
  • Kaskoforsikring til dit motorkøretøj, hvis du har lånt penge til finansieringen
  • Brandforsikring til din bolig, hvis du har optaget lån til finansieringen

Hvad er statsafgift?

Der opkræves en statsafgift for forsikringer til motorkørertøjer, dvs. på din bilforsikring, motorcykelforsikring, EU knallertforsikring og knallertforsikring. Afgiften afregnes direkte til statskassen via din forsikring hos Codan. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst inden afgifter og bidrag. Du kan sammenligne afgiften med momsen, som findes på andre varer og serviceydelser.

Statsafgiften er 42,9 % af forsikringspræmien på din ansvarsforsikring på din bil eller motorcykel. For EU-knallert- og knallertforsikringer er der en fast statsafgift på 230 kr. om året. Desuden opkræves der statsafgift på lystbådeforsikring. Denne udgør 1 % af kaskosummen.