Aktivering og forhøjelse af Afbestillings-forsikring

  • Din rejse
  • Om dig
  • Bekræftelse
  • Betaling
Her skal du indtaste det antal personer der ønskes forsikret på rejsen. Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Hvem dækker forsikringen” i forsikringsbetingelserne.

Rejseperiode

Dækninger

Udvidet afbestillingssum

Udfyldes kun hvis rejsens pris overstiger dækningen på dit kort. Dit kort dækker op til 15.000 DKK pr. person, dog max. 30.000 DKK i alt.

Du skal indtaste det beløb, som er svarende til rejsens totale pris. inkl. eventuelle allerede afholdte udgifter til depositum. (Forsikringen dækker kun beløb, som sikrede selv har afholdt)

Din pris

vent