Sundhedsforsikring

Spring ventelisten over, og få hurtig behandling på et privathospital.

Med vores private sundhedsforsikring får du den nødvendige undersøgelse og behandling på et privathospital eller hos en speciallæge. Vi garanterer dig en hurtig behandling, og vi hjælper om nødvendigt med at finde en behandler, så dit sygdomsforløb bliver så kortvarigt som muligt.

Forsikringen dækker udgifter til undersøgelse, indlæggelse og operation ved kritisk sygdom og øvrig sygdom, der kræver undersøgelse og behandling hos en speciallæge eller et sygehus. Vi sørger for, at du kommer til undersøgelse eller i behandling inden for 10 dage.

Sundhedsforsikringen (også kaldet en privat sygeforsikring) dækker behandling af sygdomme, hvor behandlingen forventes at kunne kurere sygdommen eller varigt at kunne lindre og bedre din tilstand væsentligt. Behandling af kroniske lidelser er derfor ikke dækket.

Vi dækker privathospitaler i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island og Tyskland. Forud for undersøgelse og behandling skal Codan altid kontaktes og godkende såvel undersøgelse og behandling som det hospital eller den speciallæge, der skal varetage sygdomsbehandlingen.

Sundhedsforsikringen dækker:

 • undersøgelser og behandlinger hos speciallæger
 • undersøgelser og behandlinger på betalingshospitaler
 • udgifter til røntgenundersøgelser, scanninger, blodprøvetagninger mv.
 • udgifter til proteser og hjælpemidler som led i din behandling
 • ambulant efterbehandling udført af en autoriseret fysioterapeut, kiropraktor, ergoterapeut eller talepædagog
 • akut krisehjælp og behandling af psykiske lidelser hos autoriseret psykolog eller psykiater.

 

Sundhedsforsikringen dækker ikke:

 • kroniske lidelser
 • sygdomme med komplicerede behandlingsforløb (fx organtransplantation)
 • sygdomme i forbindelse med graviditet og fødsel
 • kosmetiske behandlinger
 • tandlidelser.

Kom hurtigere i behandling

Med det offentliges behandlingsgaranti kan ventetiden i visse tilfælde overstige to måneder, og det kan være lang tid at vente på en udredelse og en efterfølgende behandling. Med vores private sundhedssikring kommer du til inden for 10 arbejdsdage, såfremt det offentlige ikke kan tilbyde en hurtigere behandling.

Færre dage med smerter og ubehag

Med vores behandlingsforsikring er du garanteret en undersøgelse hos en speciallæge eller et hospital inden for maksimalt 10 arbejdsdage. Det betyder færre dage med smerter og ubehag, mindre bekymring og en reduceret risiko for følgesygdomme.

Ring til os og hør mere om sundhedsforsikring på 33 55 55 50Pris og forsikringsbetingelser

Din pris afhænger blandt andet af din alder og af, om du har børn eller andre familiemedlemmer, der skal dækkes.

Alle generelle detaljer om sundhedsforsikringen står i vores betingelser. Her kan du læse de nyeste udgaver af vores forsikringsbetingelser.

Ring til os på telefon 33 55 55 50 for at høre mere om vores sundhedsforsikring og få oplyst din pris.