Sundheds­forsikring

Færre dage med smerter ubehag

Med vores behandlingsforsikring er du garanteret en undersøgelse hos en speciallæge eller et hospital inden for maksimalt 10 arbejdsdage. Det betyder færre dage med smerter og ubehag, mindre bekymring og en reduceret risiko for følgesygdomme.

Kom hurtigere i behandling

Med det offentliges behandlingsgaranti kan ventetiden i visse tilfælde overstige to måneder, og det kan være lang tid at vente på en udredelse og en efterfølgende behandling. Med vores private sundhedssikring kommer du til inden for 10 arbejdsdage, såfremt det offentlige ikke kan tilbyde en hurtigere behandling.

Med vores private sundhedsforsikring får du den nødvendige undersøgelse og behandling på et privathospital eller hos en speciallæge. Vi garanterer dig en hurtig behandling, og vi hjælper om nødvendigt med at finde en behandler, så dit sygdomsforløb bliver så kortvarigt som muligt.

Undersøgelse, indlæggelse og operation

Forsikringen dækker udgifter til undersøgelse, indlæggelse og operation ved kritisk sygdom og øvrig sygdom, der kræver undersøgelse og behandling hos en speciallæge eller et sygehus. Vi sørger for, at du kommer til undersøgelse eller i behandling inden for 10 dage.

Sundhedsforsikringen (også kaldet en privat sygeforsikring) dækker behandling af sygdomme, hvor behandlingen forventes at kunne kurere sygdommen eller varigt at kunne lindre og bedre din tilstand væsentligt. Behandling af kroniske lidelser er derfor ikke dækket.

Dækker også i andre lande

Vi dækker privathospitaler i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island og Tyskland. Forud for undersøgelse og behandling skal Codan altid kontaktes og godkende såvel undersøgelse og behandling som det hospital eller den speciallæge, der skal varetage sygdomsbehandlingen.

Hvordan dækker sundhedsforsikringen?

Røntgen, scanning, blodprøver mm.

Sundhedsforsikringen dækker udgifter til røntgenundersøgelser, scanninger, blodprøvetagninger mv.

Proteser og hjælpemidler

Dækker udgifter til proteser og hjælpemidler som et led i din behandling.

Ambulant efterbehandling

Ambulant efterbehandling udført af en autoriseret fysioterapeut, kiropraktor, ergoterapeut eller talepædagog er dækket af sundhedsforsikringen.

Akut krisehjælp og psykiske lidelser

Akut krisehjælp og behandling af psykiske lidelser hos autoriseret psykolog eller psykiater.

Bliv klogere på detaljerne

Vil du vide mere om sundhedsforsikringens dækninger og vilkår, kan du læse mere i disse dokumenter. Har du allerede din sundhedsforsikring hos os, kan du se dine betingelser på Mit Codan.

Produktarket giver dig et godt overblik over dine muligheder – ligesom produktinformationen, der også gør det nemmere at sammenligne vores sundhedsforsikring med andre sundhedsforsikringer. Alle generelle detaljer om sundhedsforsikringen står i vores betingelser. Her kan du læse de nyeste udgaver af vores forsikringsbetingelser.

Pris og alder
Din pris afhænger blandt andet af din alder og af, om du har børn eller andre familiemedlemmer, der skal dækkes.
Husk at det desværre ikke er muligt at købe en sundhedsforsikring, hvis du er fyldt 65 år.

Sundhedsforsikringen dækker ikke:

  • kroniske lidelser
  • sygdomme med komplicerede behandlingsforløb (fx organtransplantation)
  • sygdomme i forbindelse med graviditet og fødsel
  • kosmetiske behandlinger
  • tandlidelser.