Få en ulykkesforsikring, der passer til dit liv

Du kan desværre ikke forsikre dig mod uheld. Men med en ordentlig ulykkesforsikring kan du sikre dig, at det ikke også går ud over din økonomi. En ulykkesforsikring giver dig tryghed i hverdagen, og hos os har du mulighed for at skræddersy forsikringen præcis til dit liv.

Pas godt på dig selv med den rigtige ulykkesforsikring

En ulykke kan vende op og ned på vores liv. Men med den rigtige forsikring kan du komme ordentligt videre, hvis du får varige mén. Ud over selve erstatningen dækker vi blandt andet dine udgifter til fysioterapeut, kiropraktor og psykologhjælp, hvis du har brug for det.

Du kan skræddersy din ulykkesforsikring, så den passer præcis til dit liv. Du skal først vælge, om ulykkesforsikringen skal dække hele døgnet eller kun i fritiden. Vi anbefaler heltidsulykke, så du er sikker på altid at være dækket.

Vil du passe ekstra godt på dine tænder, kan du også vælge Tandskade, hvor du som noget særligt får erstatning, hvis du fx tygger på en sten i maden. Og dyrker du farlig sport eller kører motorcykel, bør du overveje disse dækninger, da du ellers ikke er forsikret her.

*Gælder for nye Kernekunder.

Sådan dækker ulykkesforsikringen

Du bestemmer selv, om ulykkesforsikringen skal dække dig døgnet rundt eller i fritiden. Derudover kan du vælge blandt en række dækninger, så forsikringen passer til dit liv og giver dig tryghed.

Grunddækninger

Varigt mén

Vi dækker dig, hvis du kommer ud for en ulykke, der skyldes en pludselig hændelse, og som giver dig et varigt mén.

Hvis du varige mén på mindst 5 procent efter en ulykke, får du udbetalt en kompensation, som kan gøre tiden efter ulykken lettere. 

Psykisk varigt mén

Vi dækker krisehjælp efter en ulykke, hvis det må forventes at give et varigt mén, der giver ret til erstatning. Vi betaler din behandling hos en psykolog eller en speciallæge i psykiatrien med op til den sum, som står i din police.

Vi dækker også psykisk varigt mén efter et ulykkestilfælde,
hvis du har været udsat for personskade eller været i
direkte fare for personskade.

Behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor

Har du behov for behandling hos en fysioterapeut eller en
kiropraktor efter en ulykke, som er dækket af forsikringen,
dækker vi udgifter til behandlinger med op til den sum,
som står i din police.

Krisehjælp

Vi dækker krisehjælp efter et ulykkestilfælde, hvis det må forventes at give et varigt mén, der giver ret til erstatning. Vi betaler din behandling hos psykolog eller speciallæge i psykiatrien med op til den sum, som står i din police.

Tilvalg

Faginvaliditet

Som alternativ til Invaliditet ved ulykke kan læger, tandlæger, dyrlæger, sygeplejersker, kiropraktorer og fysioterapeuter vælge Faginvaliditet ved ulykke, som sikrer en forhøjet erstatning ved en række skader.

Tandskade inkusive tyggeskader

Kommer dine tænder til skade, kan det blive en dyr fornøjelse. Tandskade dækker dine udgifter til tandbehandling efter en ulykke. Og som noget særligt dækker vi også skader, der sker, hvis du tygger i en fremmed genstand i maden – fx en sten i rugbrødet.

Dobbelterstatning

Vælger du Dobbelterstatning, fordobler vi din erstatning, hvis din mengrad overstiger 30 procent efter en ulykke eller sygdom, som er dækket af forsikringen.

Farlig sport

Dyrker du fx motorsport, bjergbestigning, faldskærmsudspring eller kampsport? Så bør du overveje dækningen Farlig sport. Med den får du erstatning, hvis du kommer til skade, mens du træner eller deltager i farlig sport. Her er du nemlig ikke normalt dækket af ulykkesforsikringen.

Død

Hvis du dør som følge af en ulykke eller en sygdom, som er
dækket af forsikringen, udbetaler vi den valgte sum til dine efterladte.

Strakserstatning

Få udbetalt et beløb straks efter en ulykke, hvor hverdagen er vendt op og ned, og der fx kan være brug for ekstra transport, børnepasning og takeaway-mad. Med Strakserstatning får du efter en skade hurtigt udbetalt et kontantbeløb på 12.000 kr. – også selvom skaden ikke giver varige mén. Det kan fx være ved brudskader i knæet, håndled eller ankel. Beløbet kan du fx bruge til rengøringshjælp, hundeluftning eller måske et nyt møbel.

Udvidet strakserstatning

Sikrer dig hurtig erstatning ved flere skader end ved Strakserstatning. Det er fx skader som tab af synet, skader, der kræver transplantation og amputation af led.Du finder den komplette liste over skader og erstatningsbeløb i forsikringsbetingelserne.

Motorcykel

Dækker, hvis du får varige mén efter en ulykke, hvor du har været fører af en motorcykel.

Bliv klogere på detaljerne

Vil du vide mere om ulykkesforsikringens dækninger og vilkår, kan du få alle detaljer i disse dokumenter. Har du allerede din ulykkesforsikring hos os, kan du se dine betingelser på Mit Codan.

Produktarket giver dig et godt overblik over dine muligheder – ligesom produktinformationen, der også gør det nemmere at sammenligne ulykkesforsikringen med andre forsikringer. I betingelserne kan du finde alle detaljerne om forsikringen.

Er du stadig i tvivl?

Få svar på typiske spørgsmål

Er jeg forsikret mod dødsfald på min ulykkesforsikring?

Du kan selv vælge, om din forsikring skal omfatte dødsfaldsdækning og med hvilken sum – dog max 3 million kr.

Er du i tvivl, om din forsikring omfatter erstatning ved dødsfald, kan du finde din forsikring på Mit Codan.

Er du stadig i tvivl, er du velkommen til at ringe til vores kundeservice. Vi sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål.

Hvad betyder ”medicinsk invaliditet”?

Medicinsk invaliditet er det samme som méngrad. Begge begreber er fagtermer, som bruges til at beskrive de varige mén du kan få, hvis du kommer ud for en ulykke.

Hvad har medicinsk invaliditet med min erstatning at gøre?
Får du varige mén efter en ulykke, vil ulykkesforsikringen betale erstatning til dig. Størrelsen af erstatningen er afhængig af din forsikringssum, og hvor du har sat grænsen for at få erstatning. Har du valgt at få erstatning fra 5 % medicinsk invaliditet betyder det, at din ulykkesforsikring udbetaler en erstatning, hvis dine varige mén overstiger 5 %.

Erstatningens størrelse svarer til ménprocenten af forsikringssummen. Får du et varigt mén på 10 %, og har du en dækning på 1.000.000 kroner, vil det betyde, at du får udbetalt 100.000 kroner.

Dækker I svie og smerte på en ulykkesforsikring?

Nej, en ulykkesforsikring dækker de varige mén, man kan have pådraget sig efter en ulykke, men ikke svie og smerte. Har du været ude for et trafikuheld, kan du være dækket af en af de involverede bilers forsikring.

Hvornår er der tale om farlig sport?

Dyrker du sport, skal du være opmærksom på, om du måske skal have en ekstra tilføjelse til din forsikring, for at være dækket ved ulykker sket i forbindelse med farlig sport.

Nogle sportsgrene, fx bjergbestigning og kampsport, betragter vi som farlig sport, da de indebærer en større risiko for ulykker end i andre sportsgrene.

Er du i tvivl om du dyrker en farlig sport, er du velkommen til at ringe til vores kundeservice

Bliver erstatningen på min ulykkeforsikring mindre, jo ældre jeg bliver?

Vi sætter ikke din erstatning ned, når du bliver ældre - din forsikring fortsætter med samme gode dækning, uanset hvor gammel du er.

Har du valgt dobbelterstatning som tilvalg til din ulykkesforsikring, bortfalder dobbelterstatningen dog, når du fylder 70 år.

Hvad er forskelle på fritidsulykkesforsikring og heltidsulykkesforsikring?

Køber du en ulykkesforsikring, kan du vælge enten vælge at forsikringen som en fritidsulykkesforsikring eller en heltidsulykkesforsikring.

Med en heltidsulykkesforsikring er du sikret dækket hele døgnet rundt, uanset om du er på arbejde eller har fri. Fritidsulykkesforsikringen er et supplement til den arbejdsskadeforsikring, du som lønmodtager automatisk er omfattet af i din arbejdstid. Den sikrer dig, når du ikke er på arbejde. Du skal have en arbejdstid på mindst 30 timer om ugen for at kunne købe en fritidsulykkesforsikring.

Vær opmærksom på, at du med en fritidsulykkesforsikring ikke vil få erstatning, hvis du udøver frivilligt arbejde eller hjælper andre på en måde, der kan sidestilles med almindeligt arbejde.

Dækker min ulykkesforsikring psykologhjælp?

Ja, din ulykkesforsikring dækker psykologhjælp. Er du kommet til skade ved et uheld, der er omfattet af forsikringen, og hvor du forventes at få et varigt mén i en grad, der giver ret til udbetaling af ménerstatning, dækker vi dine udgifter til psykologhjælp med op til 20.000 kr.

Hvornår ophører min ulykkesforsikring?

Vores ulykkesforsikringer er uden ophør, og gælder derfor hele livet. Det betyder, at de eneste forsikringer, som har en ophørsdato, er vores børneulykkesforsikringer. Du kan læse mere om aldersophør på vores børneulykkesforsikringer her.

Du skal dog være opmærksom på, at nogle af vores kunder har købt en ulykkesforsikring på et tidspunkt, hvor vi havde aldersophør. Det er derfor en god idé at kigge i dine betingelser.
Du kan finde dine betingelser på Mit Codan.

Jeg vil gerne ændre dækningen på min ulykkesforsikring

Ønsker du at ændre din forsikring, skal du ringe til vores kundeservice.

Har jeg den rigtige dækning på min ulykkesforsikring?

Det er svært at lave en generel anbefaling, da alle vores kunder er forskellige og har forskellige behov. Ringer du til vores kundeservice, har vi en medarbejder klar, som kan rådgive dig. Ved du, hvordan du er dækket af fx din arbejdsgiver eller fagforbund, kan vi bedre skræddersy en løsning til dig. 

Kan jeg have flere ulykkesforsikringer på samme tid?

Ja, det kan du godt. Skulle du komme ud for en ulykke, vil du få dækning fra alle ulykkesforsikringer. Har du ulykkesforsikringer med en samlet forsikringssum på mere end 10 mio. kr., beregner vi dog erstatningen forholdsmæssigt, som hvis den samlede tegnede sum var 10 mio. kr.

Har jeg den rigtige dækning, hvis jeg har flere ulykkesforsikringer?
Ofte er du dækket af en ulykkesforsikring via din arbejdsgiver eller via et fagforbund.

Vi anbefaler, at du også har en privat ulykkesforsikring, som dækker dig hele døgnet, selvom du er forsikret af et fagforbund eller din en arbejdsgiver. Normalt er forsikringens dækning hos fagforbundet eller arbejdsgiveren, lavere end den vi anbefaler, og du bør derfor supplere din dækning med en privat forsikring.

Hvilken dækning skal jeg have hos jer?
Det er svært at lave en generel anbefaling, da alle vores kunder er forskellige og har forskellige behov. Ringer du til vores kundeservice, har vi en medarbejder klar, som kan rådgive dig. Ved du, hvordan du er dækket af fx din arbejdsgiver, kan vi bedre skræddersy et tilbud til dig. 

Dækker min ulykkesforsikring, hvis jeg har været beruset?

Nej, din forsikring dækker ikke, hvis ulykken skyldes selvforskyldt beruselse, påvirkning af narkotika eller tilsvarende.

Hvilken sum bør jeg vælge på min ulykkesforsikring?

Som udgangspunkt kan du selv vælge, hvilken sum du gerne vil have på din ulykkesforsikring. Jo højere sum du vælger, jo mere erstatning vil du få udbetalt, hvis du får varige mén efter en ulykke. 

Forsikringssummen fastsættes efter dit ønske og behov med et beløb ved 100 pct. invaliditet samt et beløb ved død.

Hvordan opsiger jeg min ulykkesforsikring?

Vi er kede af at du ønsker at opsige din forsikring hos os.

Generelt gælder, at du kan opsige dine forsikringer gratis til hovedforfald. Din opsigelse skal dog komme med mindst en måneds varsel.

Har du fx hovedforfald den 1. januar, skal du sende os opsigelsen senest den 30. november.

Ønsker du at opsige din forsikring på en anden dato end til hovedforfald, kan du opsige forsikringen med en måneds varsel til den første i en måned mod et gebyr.

Du kan læse mere om vores gebyrer her. 

Inden du opsiger din forsikring, vil vi selvfølgelig gerne høre om der er noget vi kan gøre for, at du fortsætter med at være kunde i Codan.

Hvor kan jeg finde en erstatningstabel for min ulykkesforsikring?

Er du kommet ud for en ulykke, vil du få erstatning med udgangspunkt i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel.
Du kan finde tabellen her.

Hvordan opgøres min erstatning?
Opgørelsen og vurderingen af det varige mén sker med udgangspunkt i méntabellen. Beregningen af erstatningens størrelse afhænger af den forsikringssum, du har i din forsikring. Er du kommet ud for en ulykke, kan du også få erstatning for fysioterapi og kiropraktor. Har du valgt tandskadeforsikring, vil din forsikring også dække skader på dine tænder i forbindelse med ulykken. Ved en ulykke, er det dine forsikringsbetingelser som er gældende.

Er du kunde hos os, kan du finde et overblik over dine forsikringer og summer ved at logge på Mit Codan

Kontakt os