Gebyrer, lovbestemte bidrag og afgifter

Vi indeksregulerer priser på forsikringer, forsikringssummer og selvrisikobeløb én gang om året for at følge inflationen i Danmark. 

Hvor meget bliver forsikringer indekseret med i 2022?

 • Alle privatforsikringer, forsikringssummer og selvrisikobeløb vil i 2022 blive indekseret med 2 %
 • For bådforsikring bliver priser indekseret med 1,97 % i 2022

Hvornår bliver indeks implementeret?

 • Regulering af forsikringssummer og selvrisikobeløb foretages hvert år pr. 1. januar
 • Vi regulerer kundens pris og forsikringssummer, når kundens forsikringer bliver fornyet i det efterfølgende kalenderår
 • Hvis der har været en skade vil indeks således blive tillagt de beløb der optræder på policen, hvis der er sket en regulering af indeks

Der findes en række lovbestemte bidrag, som det er pålagt alle forsikringsselskaber at opkræve:

 • Miljøbidrag på biler 84 kr.
 • Stormflod 30 kr.
 • Stormfald 10 kr.

Garantifonden

For forsikringer, som træder i kraft eller fornyes i 2022 tillægges et gebyr på 40 kr. pr. år til Garantifonden for husforsikring, bilforsikring, indboforsikring, motorcykelforsikring, sundhedsforsikring og ejerskifteforsikring.

Gebyrer

 • Rødt og grønt kort 0 kr.
 • Første rykker 100 kr.
 • Anden rykker 100 kr
 • Betalingsservice opkrævningsgebyr 9,50 kr.pr. betaling
  En stor del af dette gebyr betaler vi videre til Betalingsservice (Nets).
 • Bankoverførsel ved skadeudbetaling 0 kr.
 • Gebyr for bankoverførsel fra og til udlandet, hvis Codan bliver opkrævet dette:
  50 kr. Gælder ikke for bankoverførsel ved skadeudbetaling.
 • Girokort-opkrævningsgebyr 48,50 kr. pr. betaling. Dog ved månedlig betaling 98,50 kr.
 • Opsigelse: Hvis du ønsker at opsige dine forsikringer uden for hovedforfald, og det sker ved opsigelse med 30 dages varsel til den første i en måned, er opsigelsesgebyret 70 kr.
  Opsiges forsikringen i løbet af det første år, koster det yderligere et gebyr på 799 kr. pr. forsikring.

Afgifter

 • Statsafgifter fastsættes af staten og varierer fra forsikringstype til forsikringstype (se oversigt herunder).
 • Skadeforsikringsafgift fastsættes også af staten og beregnes som 1,1 % af præmien. Den opkræves for alle typer skadeforsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer.
 • Statsafgiften er 42,9 % af forsikringspræmien på din ansvarsforsikring på din bil eller motorcykel. For EU-knallert- og knallertforsikringer er der en fast statsafgift på 230 kr. om året. Desuden opkræves der statsafgift på lystbådeforsikring. Denne udgør 1% af forsikringssummen (2022).