Indeks, lovbestemte bidrag, gebyrer og afgifter

Indeks

Vi indeksregulerer priser på forsikringer, forsikringssummer og selvrisikobeløb én gang om året for at følge inflationen i Danmark. 

Hvor meget bliver forsikringer indekseret med i 2024?

 • Alle privatforsikringer, forsikringssummer og selvrisikobeløb vil i 2024 blive indekseret med 3,22 %
 • For bådforsikring bliver priser indekseret med 3,18 % i 2024

Hvornår bliver indeks implementeret?

 • Regulering af forsikringssummer og selvrisikobeløb foretages hvert år pr. 1. januar
 • Vi regulerer kundens pris og forsikringssummer, når kundens forsikringer bliver fornyet i det efterfølgende kalenderår
 • Hvis der har været en skade vil indeks således blive tillagt de beløb der optræder på policen, hvis der er sket en regulering af indeks.

Lovbestemte bidrag

Der findes en række lovbestemte bidrag, som det er pålagt alle forsikringsselskaber at opkræve:

 • Miljøbidrag på biler 84 kr.
 • Stormflod 30 kr.
 • Stormfald 10 kr.

Garantifonden

For forsikringer, som træder i kraft eller fornyes i 2024 tillægges et gebyr på 40 kr. pr. år til Garantifonden for husforsikring, indboforsikring, sundhedsforsikring og ejerskifteforsikring.

Gebyrer

 • Rødt og grønt kort 0 kr.
 • Første rykker 100 kr.
 • Anden rykker 100 kr.
 • Betalingsservice opkrævningsgebyr 9,50 kr. pr. betaling.
  En stor del af dette gebyr betaler vi direkte videre til Betalingsservice (Mastercard). Resten af gebyret går til vores egen administration.
  Se evt. Betalingsservices priser her
 • Opkrævningsgebyr for indbetalingskort 48,50 kr. pr. betaling. Dog ved månedlig betaling 98,50 kr. pr. betaling.
 • Bankoverførsel ved skadeudbetaling 0 kr.
 • Gebyr for bankoverførsel fra og til udlandet, hvis Codan bliver opkrævet dette:
  50 kr. Gælder ikke for bankoverførsel ved skadeudbetaling.
 • Opsigelse: Hvis du ønsker at opsige dine forsikringer uden for hovedforfald, og det sker ved opsigelse med 30 dages varsel til den første i en måned, er opsigelsesgebyret 70 kr.
  Opsiges forsikringen i løbet af det første år, koster det yderligere et gebyr på 799 kr. pr. forsikring.

Vi har ret til at forhøje eksisterende gebyrer eller indføre nye gebyrer, f.eks. for at få dækket vores administrationsomkostninger i forbindelse med policehåndtering og skadebehandling. Vi forhøjer et eksisterende gebyr med en måneds varsel til den første i en måned. Vi indfører nye gebyrer med tre måneders varsel til den første i en måned. Varsling af forhøjelser af eksisterende gebyrer samt ved nye gebyrer sker via vores hjemmeside.

Afgifter

 • Statsafgifter fastsættes af staten og varierer fra forsikringstype til forsikringstype (se oversigt herunder).
 • Skadeforsikringsafgift fastsættes også af staten og beregnes som 1,1 % af præmien. Den opkræves for alle typer skadeforsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer.
 • Statsafgiften er 42,9 % af forsikringspræmien på din ansvarsforsikring på din bil eller motorcykel. For EU-knallert- og knallertforsikringer er der en fast statsafgift på 230 kr. om året. Desuden opkræves der statsafgift på lystbådeforsikring. Denne udgør 1% af forsikringssummen (2024).