Hjælp til at forstå regningen

Er prisen anderledes end den plejer?

Prisen på din forsikring indeksreguleres én gang om året for at følge inflationen i Danmark – det sker hos alle forsikringsselskaber. Det vil sige, at en gang årligt tilpasses prisen på dine forsikringer, og beløbet på din regning kan derfor være anderledes end året før.

Men der kan også være andre grunde til at prisen er anderledes. Det kan skyldes flere ting: Måske har du i løbet af det seneste år tilpasset dine forsikringer og dækninger, fx købt eller opsagt en forsikring eller tilføjet en ny dækning, så du nu er forsikret på en anden måde end før. Dette vil blive udlignet, så vi fordeler betalingen for dine nye forsikringer rigtigt hen over året. Det kan også være, at du er blevet varslet om en prisstigning, men så har vi skrevet til dig om det i et særskilt brev. 

Har du penge til gode, og venter på at få dem udbetalt?

Hvis du har betalt for meget, sætter vi det overskydende beløb ind på din NemKonto eller tilbagebetaler dem via Betalingsservice.  

Hvorfor er den månedlige pris ikke lig med årsprisen delt med 12?

Det kan der være flere grunde til. Det kan fx være, at du betaler et gebyr for månedlig betaling. Du kan være tilmeldt på skæve datoer i måneden. Eller måske er forklaringen en anden. Den præcise forklaring kan variere fra kunde til kunde.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål til netop din regning eller de enkelte beløbsposter, så er vi klar til at hjælpe.

Har du lige modtaget nye policer?

Har du lige modtaget nye policer? Prisen på din forsikring ændrer sig ikke, men din betalingsoversigt kan se anderledes ud.