Codans skadeservice

Skade efter storm eller skybrud?

Anmeld skade online

(Husk at hvis du vil uploade billeder af skader, kan der uploades max 4 mb.)

Skade efter stormflod

Ring til os på 33 55 29 29

Ved akut behov for hjælp

Vores skadeservicepartnere hjælper dig med at begrænse skaden.
Kontakt vores skadeservicepartner SSG:

Vagttelefon: 70 21 06 25 
E-mail: skade@ssg.dk 

Sådan hjælper skadeservicefirmaet

Skadeservicefirmaet er en virksomhed, som udfører skadesbegrænsende foranstaltninger. Ved vandskader udfører de typisk følgende opgaver:

  • Opsuger vandet
  • Opsætter affugter (evt. i en længere periode) efter aftale med os. kWh forbrug bliver registreret via affugterens tæller
  • Rapporterer direkte til CodanDu kan selv hjælpe til

For en optimal udtørringsproces beder vi dig huske:

  • At holde døre og vinduer lukkede under udtørringen
  • Ikke at slukke affugteren. Ved driftstop bedes du kontakte skadeservicefirmaet
  • Ikke at justere på affugterens knapper
  • At tømme vandbeholderen, hvis ikke affugteren er tilsluttet et afløb

Den opstillede affugter vil blive tilset af skadeservicefirmaets fugtteknikker.

Når skadeservicefirmaet har stoppet skaden, vil du blive kontaktet af Codan, så vi kan aftale det videre forløb.