Klagemuligheder

Vi opfordrer vores kunder til en åben dialog

Er du uenig i vores afgørelse eller utilfreds med den måde, vi har behandlet din sag på, anbefaler vi, at du kontakter den afdeling, der har behandlet din sag. Det er den nemmeste og hurtigste måde at få svar på eventuelle spørgsmål. Opnår I ikke enighed ved din henvendelse, har du forskellige muligheder for at klage.

Klag online
Udfyld vores klageformular her på siden.

Har du ændringer eller spørgsmål til dine forsikringer?
Skriv til os her

Klag via post

Codan Forsikring
Att. Den klageansvarlige
Midtermolen 7
DK-2100 København Ø

Om din klage
Oplys dit navn og enten kundenummer, policenummer eller skadenummer.

Det letter behandlingen, hvis du skriver, hvad du er utilfreds med, og hvorfor du er det. Har du skriftligt materiale, der understøtter dine synspunkter, og mails eller breve du har fået fra Codan, må du meget gerne medsende disse oplysninger.

Når du har klaget

Så snart vi har modtaget din klage, undersøger vi sagen og sender dig en bekræftelse på modtagelsen. Med mindre din sag er meget kompliceret, kan du forvente, at vi svarer dig hurtigt. Vi kan dog have behov for at samle information fra andre afdelinger i Codan, og det kan derfor tage noget tid at nå frem til en konklusion. Vi svarer dig hurtigst muligt pr. e-mail, brev eller telefon. Hvis vi undervejs får brug for flere oplysninger fra dig, kontakter vi dig.

Hvis du stadig er utilfreds
Kan du ikke nå til enighed med Codan, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring.

Klager fra borgere bosat i andre EU-lande
EU-kommisionens online klageportal kan anvendes til indgivelse af en klage, der vedrører køb af forsikringer, hvis du bor i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores email-adresse: klageansvarlig@codan.dk

Udfyld og indsend vores klageformular

Fill out my online form.