Generelle vilkår

Her kan du læse vigtig information om det at være kunde hos os.
Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Om Codan

Selskabet bag din forsikring hos Codan er Alm. Brand Forsikring A/S, Midtermolen 7, DK-2100 København Ø, CVR 10526949. Vi er under tilsyn af Finanstilsynet.

Din forsikringsaftale

Når du får tilbud eller køber dine forsikringer, giver du
forskellige oplysninger til os, fx om tidligere skader i et andet
forsikringsselskab. Du har fået din forsikring eller dit tilbud
på baggrund af disse oplysninger. Har du givet os forkerte
oplysninger, kan det få betydning for din dækning og erstatning af en skade. Opdager du fejl i de oplysninger, du har givet os, skal du straks fortælle os det.

Hos os får du rådgivning, forsikringspolice og betingelser på dansk. Vores forsikringsaftale hører under dansk lovgivning.

Årsoversigt

For at sikre dig det bedst mulige overblik over dine forsikringer,
sender vi dig en gang om året en samlet oversigt. Er der andre i
din husstand, der har forsikringer hos os, sender vi en årsoversigt
direkte til dem.

Digital kommunikation via e-Boks

Vi tilmelder automatisk vores kunder til at modtage digital post fra os i e-Boks, hvis vi ikke har aftalt andet. Du vil derfor modtage de fleste dokumenter fra os i din e-Boks, mens enkelte dokumenter kan komme med almindelig post.

Risiko for dobbeltforsikring

Vær opmærksom på risikoen for dobbeltforsikring, fx:

 • Elektronikdækning. Skader på elektroniske apparater kan
  være dækket både af din almindelige indboforsikring, en særlig elektronikdækning, garantiforsikringer, du har købt sammen med apparaterne, og en forsikring via dit betalingskort.
 • Rejseforsikring. Skader opstået under rejser kan også være
  dækket delvist af en forsikring via dit betalingskort.
 • Husforsikring. Skader på glas og sanitet kan også være dækket af din indboforsikring.
 • Indboforsikring. Skader på glas og sanitet kan også være
  dækket af din husforsikring eller – hvis du bor til leje – af
  ejerens bygningsforsikring.

Opsigelse af dine forsikringer

Du kan gratis opsige dine forsikringer til hovedforfald med en
måneds varsel. Forfaldsdagen står i forsikringspolicen. Mod et
mindre gebyr kan du også opsige dine forsikringer med 30 dages
varsel til den 1. i en måned. Benytter du dig af denne mulighed
inden for det første år af forsikringen, koster det endnu et gebyr.
Se gebyrerne øverst på siden.

Reglerne for opsigelse gælder ikke ejerskifteforsikring.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret. Vi regner fristen fra den dag, du
har fået policen og forsikringsbetingelserne og er blevet informeret om forsikringens væsentligste forhold. Har du fx fået police og forsikringsbetingelser den 1. i en måned, har du frist til og med den 15. i samme måned.

For bygningsbrandforsikringen er fortrydelsesretten begrænset
af lov om finansiel virksomhed § 60. Du skal inden for 14-dagesfristen dokumentere, at bygningsbrandforsikringen er tegnet med tilbagevirkende kraft i et andet selskab.

Hvis du senere udvider forsikringen
Ønsker du senere at udvide forsikringen med nye dækninger, vil
fortrydelsesretten og fristen på 14 dage også være gældende –
dog kun for udvidelsen.

Hvordan fortryder du?
Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du fortælle os, at du har
fortrudt aftalen. Du skal skrive det i et brev eller en e-mail, som
skal være sendt inden fristens udløb. Vil du have bevis for, at du
har skrevet til os til tiden, kan du fx sende brevet anbefalet og
gemme kvitteringen.

Provision

Vores medarbejdere får provision for salg af forsikringer.
Sælger vi forsikringerne gennem partnere, fx pengeinstitutter eller bilforhandlere, giver vi i visse tilfælde provision til partnerne.

Skatter, afgifter og gebyrer

Ud over prisen på selve forsikringen kan vi opkræve gebyrer
for andre serviceydelser. Herudover er der en række
lovbestemte bidrag, som alle forsikringsselskaber skal
opkræve, fx skadesforsikringsafgift, miljøafgift og stormflods- og stormfaldsbidrag. Du kan se de aktuelle gebyrer og priser på codan.dk/gebyrer. Eventuelle ændringer står på hjemmesiden mindst en måned før, de træder i kraft.

Behandling af personoplysninger

Codan er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi
behandler om dig. Disse personoplysninger omfatter almindelige
personoplysninger, fx identifikations- og kontaktoplysninger. I
visse tilfælde behandler vi også særlige personoplysninger, fx
oplysninger om dit helbred og medlemskab af fagforening. Vi
behandler dine personoplysninger for at kunne administrere din
forsikring, fx for at kunne beregne din forsikringspris, udbetale
erstatning til dig ved en skade samt for at gennemføre analyser og statistiske beregninger.

I vores privatlivspolitik kan du få flere oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Du kan blandt andet læse
mere om, hvilke personoplysninger vi anvender til forskellige
formål, hvilke parter vi deler dine personoplysninger med, og hvilke rettigheder du har i forhold til dine personoplysninger. Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du ringe til vores kundeservice på telefon 33 55 37 78.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine
personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver på e-mailadressen dpo@codan.dk.

Klagemuligheder

Vi bestræber os altid på, at vores kunder får en god og korrekt
rådgivning og behandling. Vi kan dog desværre ikke helt undgå, at vi i visse tilfælde bliver uenige med kunden om, hvad kunden er berettiget til eller kan forvente.
Bliver du uenig med os om forsikringen, kan du klage til vores
klageansvarlige enten i et brev att. Codans klageansvarlige eller på klageansvarlig@codan.dk.

Bliver problemet ikke løst på den måde, kan du kontakte: Ankenævnet for Forsikring, Østergade 18, 2. sal, 1100 København K, ankeforsikring.dk.

Du skal sende din klage til ankenævnet på et særligt klageskema, og du skal betale et gebyr. Klageskema og girokort får du hos ankenævnet.

Garantifond

Vi er medlem af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber, der dækker krav om forbrugerforsikringer i Danmark, hvis vi som forsikringsselskab går konkurs.

Kontakt

Har du spørgsmål til din forsikring eller brug for mere rådgivning, er du velkommen til at kontakte os på:

33 55 37 78

Codan Forsikring
Midtermolen 7
DK-2100 København Ø