Hvis jeg får børn

Din indboforsikring omfatter dig og din familie. Dine børn er derfor automatisk omfattet af din indboforsikring, men det er alligevel vigtigt, at du selv sørger for at forsikre dine børn med en ulykkesforsikring.

Er mine børn dækket af min indbo- og ulykkesforsikring?

Din indboforsikring omfatter dig og din familie. Dine børn er derfor automatisk omfattet af din indboforsikring og de tilvalgsdækninger, den omfatter.

Vær også opmærksom på at tilrette jeres indbosum, så den dækker værdien af jeres samlede indbo.

Kontakt kundeservice for at få reguleret forsikringssummen.

Beregn din indbosum her

På ulykkesforsikringen er dine børn er ikke automatisk omfattet. Det er derfor vigtigt, at du selv husker at ulykkesforsikre dine børn, især nu da de ikke længere er omfattet af kommunernes forsikringer.

Kontakt kundeservice for rådgivning om børneulykkesforsikring, eller læs mere om, hvordan du bedst sikrer dine børn her.

Dine børn er ikke længere dækket, når de er i institution

Du skal være opmærksom på, at Indenrigsministeriet i august 2011 besluttede, at kommunerne ikke længere må tegne kollektive ulykkesforsikringer på hverken børn i skoler eller institutioner. Det er derfor vigtigt, at du selv sørger for at forsikre dine børn med en ulykkesforsikring.

Læs mere om vores børneulykkesforsikring

Hvem forsikrer børnene, hvis I går fra hinanden?

I skal huske at få tjekket både jeres indbo- og ulykkesforsikringer, hvis I går fra hinanden. Men børnene er dækket af din indboforsikring, både når de bor hjemme hos dig og hos din tidligere ægtefælle. Når I flytter fra hinanden, skal en af jer have en ny indboforsikring, og så vil børnene skal være omfattet af begge jeres indboforsikringer. Og én af jer skal beholde ulykkesforsikringen på børnene.

Har mit barn brug for sygdomsdækning?

Det er ikke kun pludselige skader der sker ved ulykker, der kan give varigt mén.

Årsagen til skaden kan også opstå på grund af sygdom. Det er derfor en god idé at overveje vores unikke sygdomsdækning til dit barn.

Læs mere om vores børneulykkesforsikring

Hvorfor har mit barn behov for tandskadedækning?

Så længe barnet er under 18 år, er det omfattet af den offentlige skoletandpleje.

Alligevel er det vigtigt med en tandskadedækning til dit barn. Årsagen er, at nogle skader på tænderne først viser sig senere, og skal en skade udbedres efter det fyldte 18. år, er skaden ikke dækket af det offentlige.

Som noget unikt dækker Codans tandskadedækning også tyggeskader, dvs. tandskader, der opstår ved, at du tygger på en sten eller en anden fremmed genstand i maden.