Hvis min partner dør

Det kan synes som en næsten uoverkommelig opgave at klare de mange praktiske ting i den svære tid efter et dødsfald. I forhold til dine forsikringer kan vi klare langt det meste med en enkelt telefonsamtale.

Få tilpasset forsikringerne, så de dækker den nye situation

Et dødsfald betyder ofte store praktiske ændringer i den efterladte ægtefælles liv. Vi anbefaler, at forsikringerne bliver gennemgået og tilpasses, så de passer til den nye situation. Ofte kan en eller flere forsikringer opsiges eller justeres, så unødvendig overforsikring undgås. Husk at tjekke din ulykkesforsikring og overvej hvem, der skal have en eventuel erstatning, hvis du selv skulle gå bort som følge af en ulykke.

Hvis bilforsikringen står i din partners navn

Hvis bilen stod i den afdødes navn, er det vigtigt, at den bliver omregisteret. Selv om bilen dermed skifter ejer, viderefører vi den opnåede anciennitet i den nye bilforsikring. Hvis bilen sælges, bliver bilforsikringen automatisk opsagt og overskydende præmie vil blive tilbagebetalt.