Codans skadeservice

Sådan hjælper skadeservicefirmaet

Skadeservicefirmaet er en virksomhed, som udfører skadesbegrænsende foranstaltninger. Ved vandskader udfører de typisk følgende opgaver:

  • Opsuger vandet
  • Opsætter affugter (evt. i en længere periode) efter aftale med os. kWh forbrug bliver registreret via affugterens tæller
  • Rapporterer direkte til Codan

Du kan selv hjælpe til

For en optimal udtørringsproces beder vi dig huske:

  • At holde døre og vinduer lukkede under udtørringen
  • Ikke at slukke affugteren. Ved driftstop bedes du kontakte skadeservicefirmaet
  • Ikke at justere på affugterens knapper
  • At tømme vandbeholderen, hvis ikke affugteren er tilsluttet et afløb

Den opstillede affugter vil blive tilset af skadeservicefirmaets fugtteknikker.

Når skadeservicefirmaet har stoppet skaden, vil du blive kontaktet af Codan, så vi kan aftale det videre forløb.