Er du skyld i en skade?

Vi har lavet en oversigt over, hvilke praktiske ting du skal gøre, hvis du er skyld i en skade:

  • Hvis du er involveret i et uheld, fx i trafikken, skal du naturligvis først fokusere på at hjælpe den eller de personer, der er kommet til skade.
  • Hvis nogen mener, du er skyld i skaden, skal du bede om at få vedkommendes beskrivelse af forløbet og erstatningskravet på skrift. Der er ingen grund til at diskutere sagen med vedkommende.
  • Kontakt os og anmeld kravet om erstatning, hvis du har en indboforsikring og dermed ansvarsforsikring. Herefter hjælper vi med behandling af sagen og eventuel afvisning af uberettigede erstatningskrav.
  • Hvis der er sket en skade på en anden persons ting, skal du bede skadelidte om, at melde skaden til sin egen forsikring i første omgang. Hvis skadelidtes egen forsikring ikke dækker, skal du bede om at få en 'afvisningsskrivelse' på det fra forsikringsselskabet og sende den til os.