Retshjælp

Retshjælp er en dækning, der kan være tilknyttet en eller flere af dine private forsikringer. Få svar på, hvornår retshjælp dækker og hvordan du søger om retshjælp.

Hvad er retshjælp, og hvornår bruges det?

Retshjælp giver dig økonomisk hjælp til sagsomkostninger ved visse private tvister. Ved en tvist forstås en konkret aktuel konflikt, som parterne ikke selv kan løse, og som kan afklares ved en domstol eller voldgift. Almindelig advokatrådgivning er ikke omfattet.

Det er bl.a. en betingelse for at opnå retshjælpsdækning, at retssagen er relateret til din forsikring, og at den er rimelig at føre. Hvis sagen kan indbringes for et klagenævn, eller påklages indenfor det offentlige system, skal du afprøve disse muligheder først.

Der er nogle sager, hvor retshjælp generelt ikke dækker. Det gælder bl.a. for skattesager med myndigheder, inkassosager, skilsmissesager, sager om dødsbobehandling og arv, og tvister i relation til dit nuværende eller tidligere arbejde.