Dine forsikringer holder flyttedag

Din
pris er uændret

Vi er i gang med at skifte it-system. Opdateringen af vores system betyder, at vi kommer til at kunne give dig flere valgmuligheder, en nemmere måde at tilpasse dine dækninger og tydeligere kommunikation omkring dine forsikringer.

Dine forsikringer bliver automatisk overført til det nye system, og du modtager en ny police pr forsikring herefter.

Du skal ikke gøre noget, og din pris og din dækning er den samme som altid.

Få svar på nogle af de spørgsmål,
du måtte have

Skal jeg gøre noget?

Nej, du skal ikke gøre noget – vi sørger for, at alt fortsætter som før. Du kan nu smide din gamle police ud og erstatte med den nye, vi netop har sendt dig.

Stiger mine priser?

Nej, din pris er den samme som før, og du beholder de fordele, du har i dag. 

Er du Kernekunde, beholder du selvfølgelig dine Kernekunde fordele.

Er du endnu ikke Kernekunde, kan du her læse mere om, hvordan du bliver det.

Gebyrer forbliver uændrede.

Se de gældende gebyrer

Hvornår sker ændringerne?

Du kan se, hvornår ændringerne træder i kraft på din nye police under punktet ”Policen gælder fra”.

Hvad sker der med min betaling fremover?

Din betaling fortsætter som hidtil.

 • Er du tilmeldt Betalingsservice, sørger vi for, at dit nye policenummer bliver tilmeldt. Vær dog opmærksom på, at dette vises som en ny BS-aftale på din BS-oversigt, og at den tidligere BS-aftale med Codan ophører på et senere tidspunkt. Modtager du en besked om, at en BS-aftale er ophørt og afmeldt, kan du derfor være helt rolig og behøver ikke gøre noget, da vi automatisk opretter en ny BS-aftale. Du risikerer altså ikke, at dine forsikringer pludselig ikke bliver betalt, og du ikke er dækket.
 • Betaler du via girokort, fortsætter du med det.
 • Har du månedlig betaling, fortsætter du med at betale hver måned. Eneste ændring er, at vi skal flytte din betalingsordning til det nye system. Når vi lukker din konto, som ligger bag din månedlige betaling i det gamle system, og vi opretter en ny konto i det nye system, er vi nødt til at udbetale eller opkræve eventuel restsaldo. Opgørelsen vil fremgå af din BS-oversigt som en selvstændig post.

  Betaler du med giro, modtager du en særskilt giroopkrævning, hvis du skal betale en restsaldo. Skal du have penge tilbage, sætter vi dem ind på din NemKonto.

Hvordan får jeg flere breve fra Codan sendt digitalt i e-Boks fremfor med posten?

Modtager du i dag alle breve fra os med posten, skyldes det, at du står som frameldt til at modtage post fra os i e-Boks. Du kan tilmelde dig til at modtage post i e-Boks ved at ringe til os på 33 55 55 55 eller sende os en mail på servicecenter@codan.dk. Ønsker du at modtage seneste nyt, gode råd og gode tilbud, er det også en god idé at tilmelde dig vores nyhedsbrev på codan.dk/nyt.

Jeg har en igangværende skade – hvordan påvirkes den?

Vores behandling af din skade påvirkes ikke af vores nye it-system.

Jeg har en bådforsikring – hvornår modtager jeg en ny police?

Din bådforsikring bliver ikke flyttet, og du får derfor ikke en ny police. Dækning og priser er derfor også uændrede.

Jeg har en ejerskifteforsikring – hvornår modtager jeg en ny police?

Din ejerskifteforsikring bliver ikke flyttet, og du får derfor ikke en ny police. Dækning og priser er derfor også uændrede.

Hvorfor får jeg så mange breve?

Af tekniske årsager, har vi desværre ikke mulighed for at sende alle dine policer samlet. Dog sender vi dem på samme dag, så du skulle gerne modtage dem alle på én dag.

Får alle i husstanden nye policer samtidig?

Ja, vi sender nye policer til alle forsikringstagere i husstanden – på samme tid.

Har jeg samme dækninger som før?

Ja, du er lige så godt eller bedre forsikret. Nogle af dine dækninger har bare fået nye navne. Du kan altid se på policen, hvilke dækninger du har.

Tidligere fordele for din forsikring er nævnt på en klausul sidst i policen. Uanset om du har en klausul eller ej, betyder det bare, at alt er, som det plejer at være.

Se ændringen for dine dækninger herunder.
Her vil du også kunne se eventuelle nye tilvalgsmuligheder.

Bilforsikring

 • Selvrisikosikring, der før hed selvrisikodækning, er splittet op i to dækninger, nemlig selvrisikosikring og parkeringsskade.
 • Parkeringsskade, der før hed selvrisikodækning, er splittet op i to dækninger, nemlig selvrisikosikring og parkeringsskade. Parkeringsskade dækker nu også dørslag.

Motorcykelforsikring

 • Selvrisikosikring hed før selvrisikodækning og er nu udvidet til at omfatte påkørsel af dyr uden selvrisiko.

Til din motorcykel er det nu muligt at købe:

 • Vejhjælp. Her er du dækket, hvis din motorcykel fx ikke kan starte eller får driftstop.

Ulykkesforsikring

 • Udvidet strakserstatning hed før hændelsesforsikring.

Til ulykkesforsikringen er det nu muligt at købe:

 • Udvidet kørsel, som dækker kørsel til og fra et behandlingssted efter en ulykke
 • Overfald (købes fra 25 år).
 • Vi udbetaler 5.000 kr. til dig hvis du bliver udsat for overfald, samt ti behandlinger hos en psykolog, hvis du har behov for det efter overfaldet.

Campingvognsforsikring

 • Din kasko er er nu udvidet til at dække erstatningscampingvogn. Det betyder, at hvis du skulle få en kaskoskade inden din ferie, dækker vi omkostningerne ved leje af en ny.

Fritidshusforsikring

 • Svamp-, insekt- og råddækning er nu én dækning, og det betyder, at hvis du ikke tidligere havde dækningen for råd, får du fremadrettet denne dækning gratis med.
 • Ferieudlejning dækker tyveri og hærværksskader forvoldt af lejer Dette har tidligere været en dækning under din Plus-dækning.
 • Udvidet indbo hed før Plus-dækning. Den er blevet udvidet til også at omfatte Køle og frostvaredækning, der fx dækker skader på varer i køleskab og fryser, hvis disse skyldes en tilfældig afbrydelse af strømmen eller svigt af anlægget.

Til fritidshusforsikringen er det nu muligt at købe:

 • Udvidet vand Her er du fx dækket ved vandindtrængen, selvom der ikke er tale om skybrud.
 • Udvidet hus og have (se forklaringen under husforsikring).

 • Ferieudlejning. Vi dækker skader, der er forvoldt af lejer, hvis du lejer dit fritidshus ud.

Husforsikring

 • Udvidet hus og have er en ny dækning, som dækker:
  • skader forvoldt af dyr, som du tidligere var dækket for på din kasko
  • kosmetiske forskelle, som du tidligere var dækket for på Glas og sanitet samt Skjulte rør og kabler
  • byggematerialer, som du tidligere var dækket for på din kasko.

Med Udvidet hus og have er du nu også dækket for:

  • Funktionsfejl . Det kan væreskader som følge af fejl og svigt i faste elektriske bygningsinstallationer, fx centralvarmefyr eller skader som følge af fejl og svigt i elektriske installationer til medforsikrede svømmebassin
  • Haveanlæg . Her dækker vi fx skader på haveanlæg, som påkøres af en person, der ikke er ejer eller bruger af ejendommen eller skader, som skyldeshærværk eller tyveri på/af dit haveanlæg.

Til husforsikringen er det nu muligt at købe:

 • Ferieudlejning. Her er du dækket ved skader, der er forvoldt af lejer, hvis du lejer dit hus ud.

Indboforsikring

 • Din indboforsikring dækker det samme som før. Dog er der nogle dækninger, der har skiftet navn. Plusdækning hedder nu Pludselig skade og Rejseplus hedder nu Afbestilling.
 • Indboforsikring og hundeforsikring er splittet op i to forsikringer. Det betyder at du fremover vil modtage en særskilt police til din hundeforsikring.