Hvis du bliver alene

Det kan synes som en næsten uoverkommelig opgave at klare de mange praktiske ting i den svære tid efter et dødsfald. I forhold til dine forsikringer kan vi klare langt det meste med en enkelt telefonsamtale.

Få tilpasset forsikringerne, så de dækker den nye situation

Et dødsfald betyder ofte store praktiske ændringer i den efterladte ægtefælles liv. Vi anbefaler, at forsikringerne bliver gennemgået og tilpasses, så de passer til den nye situation. Ofte kan en eller flere forsikringer opsiges eller justeres, så unødvendig overforsikring undgås.

Husk at tjekke din ulykkesforsikring og overvej hvem, der skal have en eventuel erstatning, hvis du selv skulle gå bort som følge af en ulykke.

Ændr bilforsikringen, hvis den står i ægtefællens navn

Hvis bilen stod i den afdødes navn, er det vigtigt, at den bliver omregisteret. Selv om bilen dermed skifter ejer, viderefører vi den opnåede anciennitet i den nye bilforsikring. Hvis bilen sælges, bliver bilforsikringen automatisk opsagt og overskydende præmie vil blive tilbagebetalt.

Kontakt os hurtigt, hvis dødsfaldet skyldes en ulykke

Hvis dødsfaldet skyldes en ulykke, skal vi kontaktes, så snart det er muligt. Hvis andre er involveret i ulykken, kan det involvere deres ansvarsforsikring. Og jo før vi kommer i gang med at behandle sagen, des hurtigere kan vi udbetale en eventuel dødsfaldssum på ulykkesforsikringen.

Mit Codan kan du logge dig ind med NemId og få et overblik over tegnede forsikringer.

Krisehjælp hos psykolog ved akut krise

En ulykke er en voldsom oplevelse, der kan være svær at bearbejde selv. Vores behandlingsforsikring dækker akut krisehjælp hos en psykolog og kan være en god hjælp til at komme gennem den vanskelige tid efter en ulykke.