Ulykkesforsikring

Pas godt på dig selv

Det sidste, du har lyst til at tænke på, er at dine nærmeste eller du selv kommer til skade. Vores ulykkesforsikringer sørger for, at du ikke har grund til bekymring over, hvordan du og dine nærmeste er dækket, hvis uheldet skulle være ude.

Du kan vælge at købe ekstra dækninger, så du kan få erstatning for tandskader og kontant udbetaling, hvis du for eksempel brækker benet. Du kan også købe ekstra dækning, så du får det dobbelte udbetalt ved en méngrad over 30 %, og du kan blive dækket ved farlig sport.

Dækninger

Den basaleDen almindeligeDen
anbefalede

Dækker hele døgnet

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Erstatning ved varigt mén fra 5 %

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Genoptræning

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Tandskader inkl. tyggeskader

Hvis du får en tandskade pga. en ulykke, vil du med en dækning af tandskade få betalt dine udgifter til behandling. Vi dækker også tyggeskader, dvs. tandskader, som opstår ved, at du tygger på en sten eller en anden fremmed genstand i maden.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Tillægserstatning ved varigt mén over 30 %

Ved at supplere Ulykkesforsikringen med en Tillægserstatning, får du udbetalt det dobbelte beløb ved en méngrad på 30 % eller mere.

Hvis din forsikringssum fx er på 1.000.000 kr. giver Ulykkesforsikringen dig en erstatning på 300.000 kr. Men med Tillægserstatning får du det dobbelte, altså 600.000 kr.
Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Strakserstatning ved fx knoglebrud

Med Strakserstatning får du økonomisk hjælp, hvis du får brud på arme, ben, skuldre, ryg eller andet. Også selvom det ikke giver varige men. På den måde har du for eksempel mulighed for at tage en taxa til og fra arbejde eller måske betale for en hushjælp, hvis du skal holde dig i ro. I de tilfælde, hvor ulykken giver varige men, vil du også få udbetalt erstatning fra din Ulykkesforsikring.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Udbetaling ved dødsfald

Du kan supplere ulykkesforsikringen med en dødsfaldsdækning, så dine efterladte får udbetalt en sum, hvis du dør som følge af en ulykke. Det kan være en hjælp, så de efterladte ikke skal bekymre sig om penge i en svær tid.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Vil du vide mere

Kan jeg nøjes med den basale dækning?

Som udgangspunkt kan du godt nøjes med den basale dækning, men så er fx tandskader eller Strakserstaning ved knoglebrud ikke dækket.

Tilpas forsikringen til dine behov

Du kan vælge at købe ekstra dækninger, så du kan få erstatning for tandskader og kontant udbetaling, hvis du for eksempel brækker benet. Du kan også købe ekstra dækning, så du får det dobbelte udbetalt ved en méngrad over 30 %, og du kan blive dækket ved farlig sport.

Invaliditetsdækning

Når du køber ulykkesforsikring, skal du tage stilling til, hvad invaliditetssummen og méngraden skal være. I Den almindelige og Den anbefalede har vi forvalgt invaliditetssum og méngrad til det mest almindelige, og det vi anbefaler.

Erstatningen efter en ulykke fastsætter vi i samarbejde med en læge ud fra en invaliditetstabel. Tabellen viser, hvilken skade der svarer til hvilken procentdel af invaliditetssummen. Fx er tab af hørelse sat til at udbetale 40 % af invaliditetssummen, hvilken betyder en erstatning på 400.000 kr., hvis du er forsikret for 1 million.

Jo højere invaliditetssum du vælger, jo dyrere bliver forsikringen.

Invaliditetssum

Hvis forsikringen har en invaliditetssum på 1 million kr., betyder det, at der udbetales 50.000 kr., hvis en ulykke medfører en invaliditet på 5 %.

Hvis forsikringen har en invaliditetssum på 1,5 million kr., betyder det, at der udbetales 75.000 kr., hvis en ulykke medfører en invaliditet på 5 %.

Heltid eller fritid?

Vi har forvalgt en heltidsdækning, så du er dækket døgnet rundt. Vil du nøjes med kun at være dækket i fritiden, fordi du har en ulykkesdækning gennem dit arbejde, skal du vælge det, når du er i gang med købet. Husk, at selv om du har din egen heltidsdækning og samtidig er dækket via dit arbejde, får du udbetalt erstatning fra begge forsikringer efter en ulykke.

Hvis du dyrker farlig sport (fx motorsport, kampsport, bjergklatring og paragliding) kan det være nødvendigt med en tilvalgsdækning til Ulykkesforsikringen. Og det samme gælder, hvis du har motorcykel eller privatfly.

Codan 50+

Hændelsesforsikring til dig over 50

Dækker skader efter en ulykke – også selvom den ikke giver varige mén.

Læs mere
Dækning      
Codan 50+
Dækker hele døgnet  
Brud på rygsøjlen, lårben, knæskal eller skinneben  
Brud på bækkenknogle, hvor bruddet går ind i hofteled  
Helt eller deltvist tab af synet  
Amputation af hånd eller ben  
Tandskader inkl. tyggeskader  

Få erstatning med det samme

Codan 50+ er udviklet i samarbejde med Ældre Sagen og er en særlig forsikring til dig, der er over 50 år. Forsikringen giver dig erstatning med det samme, hvis du får specifikke skader pga. en ulykke. Også selvom den ikke giver varige mén.

Eksempel på erstatning:

Du kan vælge at blive forsikret for enten 100.000 kr. eller 200.000 kr. Summen har betydning for, hvor meget du får i erstatning. Hvis du fx vælter på din cykel og får et brud på skinnebenet, vil din erstatning se sådan ud:
- Valgt forsikringssum: 200.000 kr.
- Erstatningens størrelse ved brud på skinneben: 15%
- Udbetalt erstatning: 30.000 kr.

Få ekstra tryghed

En almindelig Ulykkesforsikring giver dig kun erstatning ved varige mén, og pengene bliver først udbetalt, når det er konstateret. Hvis du både har en ulykkesforsikring og en Codan 50+ , får du erstatning fra begge forsikringer, hvis du kommer til skade og får varige mén.

Ring til os på
33 55 55 50 og hør mere, hvis du overvejer at købe Codan 50+.